Associació de Treballadors d’Ajuntament de les Comarques Tarragonines (1936)

1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ
1.1 Codi: AMCO Fons aliens petits, capsa 1

1.2 Nivell de descripció: fons documental.

1.3 Títol: Associació de Treballadors d’Ajuntament de les Comarques Tarragonines.

1.4 Dates: 1936.

1.5 Volum i suport de la unitat de descripció: Un lligall mida A5.

2 ÀREA DE CONTEXT

2.1 Nom del productor: Associació de Treballadors d’Ajuntament de les Comarques Tarragonines.

2.2 Història del productor: Sindicat de treballadors constituït al 1936.     

2.3 Història arxivística: Aquest fons es trobava a les dependències de l’arxiu al moment d’inventariar la documentació històrica.

2.4 Dades sobre l’ingrés: Es desconeix. 

3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
3.1 Abast i contingut: Es tracta fonamentalment de la documentació de la comissió organitzadora que s’ocupa de la constitució d’aquesta associació sindical vinculada als sindicats CNT i UGT.

3.2 Informació sobre avaluació, tria i eliminació: Tota la documentació, per la seva antiguitat, és de conservació obligatòria.

3.3 Increments: No estan previstos.

3.4 Sistema d’organització: El fons o col·lecció consta únicament d’un sol lligall i no s’ha efectuat cap mena de quadre de classificació documental.

4 ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS
4.1 Condicions d’accés: Accés lliure.

4.2 Condicions de reproducció: Reproducció lliure.

4.3 Llengües i escriptures dels documents: Català

4.4 Característiques físiques i requeriments tècnics: No hi ha cap restricció especial per raons de conservació.

4.5 Instruments de descripció: Catàleg.

5. ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA:
5.1 Existència i localització dels originals: Els documents són originals.

5.2 Existència i localització de les reproduccions: 

5.3 Documentació relacionada: Es desconeix si existeix en algun lloc altra documentació, més enllà de la generada per la comissió organitzadora de constitució de la citada associació.

5.4 Bibliografia:          

6. NOTES: —

7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
7.1 Autoria i data: Descripció elaborada per Josep Estivill (setembre de 2021).

ASSOCIACIÓ DE TREBALLADORS D’AJUNTAMENT DE LES COMARQUES TARRAGONINES

CODI EXPEDIENTTÍTOL
1/atact/1936Comissió organitzadora per a la constitució de l’Associació de Treballadors d’Ajuntament de les Comarques Tarragonines

El patrimoni documental del municipi de Constantí i moltes coses més