Sindicat Agrícol de Treballadors del Camp de Constantí (1934-1936)

1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ
1.1 Codi: AMCO Fons aliens petits, capsa 4

1.2 Nivell de descripció: fons

1.3 Títol: Sindicat Agrícol de Treballadors del Camp

1.4 Dates: 1934-1936 

1.5 Volum i suport de la unitat de descripció: 4 unitats documentals en suport paper. En total ocupa una cinquena part d’una capsa d’arxivament.

2 ÀREA DE CONTEXT
2.2 Història del productor: El Sindicat Agrícol de Treballadors del Camp és una associació de defensa dels interessos dels pagesos rabassaires. Va ser creada al 1934 coincidint amb un moment de forta conflictivitat social per la problemàtica sobre la propietat de la terra. La seva vigència va ser efímera a causa dels Fets d’octubre del 1934 i, després, amb l’esclat de la Guerra Civil. Amb el Franquisme ja no es té constància de la seva pervivència.

2.3 Història arxivística: Es desconeixen les vicissituds per les quals ha travessat la documentació.

2.4 Dades sobre l’ingrés: El fons es va trobar a les dependències de l’Ajuntament, al costat de la documentació municipal.           

3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
3.1 Abast i contingut: El fons abasta la gestió de l’associació rabassaire. Conté algunes actes de les assemblees de socis, algunes cartes de correspondència i poca cosa més. Aquesta entitat va tenir un període curt de vigència i no sembla que arribés a generar un gran volum documental.    

3.2 Informació sobre avaluació, tria i eliminació: Tota la documentació, per la seva antiguitat, és de conservació obligatòria.

3.3 Increments: El fons es podria incrementar si aparegués més documentació de l’associació.

3.4 Sistema d’organització: En haver-hi molt poques unitats, la documentació no s’ha classificat de forma sistemàtica i simplement s’ha ordenat per ordre cronològic.

4 ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS
4.1 Condicions d’accés: Accés lliure, però amb restriccions legals en algunes sèries per la protecció de dades de caràcter personal. La documentació d’accés reservat serà consultable si han passat vint-i-cinc anys de la mort de la persona afectada o, si no se’n coneix la data, cinquanta anys d’ençà de la producció del document. Aquells usuaris que acreditin la condició d’investigadors podran accedir preferentment a la documentació d’accés reservat sempre que en facin un tractament genèric i signin el compromís personal de manteniment de la confidencialitat sobre les dades individualitzades.

4.2 Condicions de reproducció: Reproducció lliure, llevat dels documents afectats per restriccions legals

4.3 Llengües i escriptures dels documents: Castellà

4.4 Característiques físiques i requeriments tècnics: No hi ha cap restricció especial per raons de conservació.

4.5 Instruments de descripció: Catàleg

5. ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA:
5.1 Existència i localització dels originals: Tots els documents són originals.

5.2 Existència i localització de les reproduccions: El fons està digitalitzat

5.3 Documentació relacionada:

6. NOTES: —

7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
7.1 Autoria i data: Descripció elaborada per Josep Estivill (octubre de 2011).

SINDICAT AGRÍCOL DE TREBALLADORS DEL CAMP

CODI EXPEDIENTTÍTOL
1/satc/1934Llibre d’actes (1934-1936)
2/satc/1934Esborranys de les actes (1934)
3/satc/1934Correspondència rebuda (1934-1936)
4/satc/1934Llista socis P. Unió de Conreadors (s/d)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

El patrimoni documental del municipi de Constantí i moltes coses més