Plànols del cadastre topogràfic i parcel·lari antics de Constantí

Còpia digital dels plànols del Cadastre topogràfic i parcel·lari  del terme de Constantí, realitzats per l’Instituto Geográfico y Catastral entre els anys 1933 a 1935. Els originals es conserven  a l’Arxiu Històric de Tarragona : AHT. Fons de l’Institut Geogràfic i Cadastral. Plànols topogràfics-parcel·laris de rústica. Terme municipal de Constantí.

Relació dels 49 plànols, amb el polígon a què fa referència i el nom de la o les partides que hi apareixen indicades, amb la grafia tal com apareix, i en alguns casos, indicat amb claudàtor, algun element que sigui més fàcilment identificatori del polígon.

Si voleu visualitzar i/o descarregar els 49 plànols: > els 49 plànols

Polígon 01. Mas de Magriñá

Polígon 02. Mas de MagriñáPolígon 03. Mas de Caballé

Polígon 04. Basal

Polígon 05. Camí de Valls

Polígon 06. Vinya Llarga

Polígon 07. Farrerota

Polígon 08. La Riba

Polígon 09. Pedrera

Polígon 10. Sensellas

Polígon 11. [Rabassols, Seixanta Jornals]

Polígon 12. [La Coma]

Polígon 13. Riudarenas

Polígon 14 -1. Gabarras [Riudarenes, Secà]

Polígon 14 -2. Gabarras [Mas de Gavaldà]

Polígon 15. Gabarras [camí del Polvorí, camí de la Gavarra]

Polígon 16 -1. Gabarras [Mas dels Frares]

Polígon 16 -2. Gabarras [Mas d’Alemany]

Polígon 17 -1. San Llorens

Polígon 17-2. Mas de los Frailes

Polígon 18. Ovellons, Mas de los Frailes

Polígon 19. Clot de Riera [Mas Vermell]

Polígon 20 -1. Ràfola

Polígon 20 -2. Ràfola

Polígon 21. Mas de Aleu

Polígon 22. Mas de Sol

Polígon 23. Mas de Casellas

Polígon 24. Mas de Fábregas

Polígon 25. Mas de Fábregas [Torre del Fábregas]

Polígon 26. Mas de Vidal

Polígon 27. Mas de Caballé [Mas de Montseny]

Polígon 28. Cenia

Polígon 29. Basal

Polígon 30. Forn Taulé

Polígon 31. Arjilas

Polígon 32. [Sant Bartomeu o Centcelles]

Polígon 33. Les Creus

Polígon 34.
No hi ha plànol

Polígon 35 -1. Las Puntas

Polígon 35 -2. Las Puntas

Polígon 36.  Puntas

Polígon 37. Mas de Casellas, Mas de Porta

Polígon 38. Mas de Bové

Polígon 39. San Ramón

Polígon 40. San Ramón [Mas de Sant Ramon]

Polígon  41-1. Cenia

Polígon  41-2. Cenia

Polígon 42. Camí de la Selva

Polígon 43-1. Mas de Ventura

Polígon 43-2. Mas de Ventura

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

El patrimoni documental del municipi de Constantí i moltes coses més