Fons Dr. Aleu

INTRODUCCIÓ

Dates
1990-2008

Volum
165 llibretes o plecs de fulles i 3 fotografies

El cedent
Miquel Aleu va néixer a Constantí el 7 de juny de 1910 i, tot i marxar del poble amb 10 anys, en conserva un profund record ple de detalls i anècdotes. Després, la seva vida inquieta el porta a estudiar medicina, desenvolupar la feina de metge durant dècades i ocupar diversos càrrecs polítics o culturals d’una certa importància, com una regidoria a l’Ajuntament de Tarragona o la presidència de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense.
A banda, el doctor Aleu ha demostrat una enorme curiositat per investigar la història local, el costumari popular, l’onomàstica, el patrimoni arqueològic i monumental, etc. Participa en diversos mitjans de comunicació.
Bona part de les seves recerques les ha divulgat en una vasta col·lecció de llibrets, alguns dels quals estan publicats als “Estudis de Constantí”, però la gran majoria resta inèdita.

Abast i contingut
Cap al 1990 el Dr. Aleu va començar a escriure articles de caire memorialístic que abasten un àmbit temàtic força divers -història local, costumari popular, sàtira política, etc.- recollits en un centenar llarg de volums que constitueixen el gruix del fons documental donat.

Bibliografia
Ricard Escarré, “Dr. Aleu. Obra i memòries” (Ajuntament de Constantí, 2008).

Més informació
Consulta l’inventari del fons documental

 

UNITATS DOCUMENTALS
Les unitats documentals s’han classificat d’acord amb el següent quadre de classificació:

QUADRE DE CLASSIFICACIÓ

1. Producció intel·lectual
    1.1 Divulgació històrica
    1.2 Sàtira política i social
    1.3 Costumari popular i religiós
    1.4 Cartes al Director
    1.5 Arquitectura i urbanisme
    1.6 Vivències i record personals

2. Col·leccions factícies
    2.1 Fotografies
    2.2 Índexos

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

El patrimoni documental del municipi de Constantí i moltes coses més