Fons Dr. Aleu

1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ  
1.1 Codi de referència CAT AMCO
1.2 Nivell de descripció Fons documental
1.3 Títol Fons Dr. Aleu
1.4 Dates 1990-2008
1.5 Volum i suport de la unitat de descripció 1,5 metres lineals. Conté preferentment llibretes o plecs de fulles i algunes fotografies
2 ÀREA DE CONTEXT  
2.1 Nom del productor Miquel Aleu Padreny
2.2 Història del productor Miquel Aleu (1910-2011) neix a Constantí i, tot i marxar del poble amb 10 anys, en conserva un profund record ple de detalls i anècdotes. Després, la seva vida inquieta el porta a estudiar medicina, desenvolupar la feina de metge durant dècades i a ocupar diversos càrrecs polítics i culturals de certa importància, com una regidoria a l’Ajuntament de Tarragona o la presidència de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense. A banda, el doctor Aleu demostra una enorme curiositat per  investigar tota mena d’aspectes lligats a la història local, el costumari popular, l’onomàstica, el patrimoni arqueològic i monumental, la sàtira política, etc. i també a participar en diversos mitjans de comunicació escrits i àudio-visuals. Bona part de les seves recerques les ha divulgat en una vasta col·lecció de llibrets, alguns dels quals estan publicats als “Estudis de Constantí”, mentre la gran majoria, però, restes inèdits.
2.3 Història arxivística La documentació va ser lliurada pel Doctor Aleu agrupada en paquets i capses, ordenades i amb relació de títols. Al 2007 les unitats es van col·locar en capses definitives. Al desembre de 2008 ingressa una segona donació amb els llibrets de recerca i divulgació escrits als darrers anys.  Al 2009 ingressa la biblioteca personal.
2.4 Dades sobre l’ingrés Aquest fons va ingressar al desembre de 2006. Un ampliació de la donació es va fer l’1 de desembre de 2008. Al 2009 ingressa la biblioteca personal.
3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA  
3.1 Abast i contingut Cap al 1990 Miquel Aleu comença a escriure articles de caire memorialístic de temàtica diversa -història local, costumari popular, sàtira política, etc.- recollits en un centenar de volums que constitueixen el gruix del fons documental.
3.2 Informació sobre avaluació, tria i eliminació Totes les unitats documentals són de conservació permanent.
3.3 Increments No hi ha previst cap increment.
3.4 Sistema d’organització Les unitats documentals s’han classificat d’acord amb el següent quadre de classificació:

 

1. Producció intel·lectual.
1.1 Divulgació històrica.
1.2 Sàtira política i social.
1.3 Costumari popular i religiós.
1.4 Cartes al Director.
1.5 Arquitectura i urbanisme.
1.6 Vivències i record personals.

2. Col·leccions factícies.
2.1 Fotografies.
2.2 Índexos.

4 ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS  
4.1 Condicions d’accés Accés lliure, però amb restriccions legals en les sèries que continguin dades personals, d’acord amb el marc legal i normatiu vigent. La documentació d’accés reservat serà consultable si han passat vint-i-cinc anys de la mort de la persona afectada o, si no se’n coneix la data, cinquanta anys d’ençà de la producció del document. Aquells usuaris que acreditin la condició d’investigadors podran accedir preferentment a la documentació d’accés reservat sempre que en facin un tractament genèric i signin el compromís personal de manteniment de la confidencialitat sobre les dades individualitzades.
4.2 Condicions de reproducció Reproducció lliure, llevat dels documents afectats per restriccions legals.
4.3 Llenguës i escriptures dels documents Català i castellà
4.4 Característiques físiques i requeriments tècnics Els documents estan en suport paper i no cal cap aparell per a la seva consulta.
4.5 Instruments de descripció Al 2008 es confecciona el catàleg del fons. Al 2008 es realitza una segona edició, amb la inclusió de les unitats documentals corresponents a la segona donació.
5. ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA  
5.1 Existència i localització dels originals Moltes de les unitats són còpies d’originals que devien quedar en poder del cedent.
5.2 Existència i localització de les reproduccions Altres còpies estan en mans de persones properes al cedent o en diferents arxius o biblioteques. Els llibrets de temàtica constantinenca han estat publicats als “Estudis de Constantí”.
5.3 Documentació relacionada  
5.4 Bibliografia Ricard Escarré, “Dr. Aleu. Obra i memòries” (Ajuntament de Constantí, 2008).
6. NOTES  
7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ  
7.1 Autoria i data Descripció elaborada per Josep Estivill, arxiver municipal de l’Ajuntament de Constantí, novembre de 2008. Diverses actualitzacions posteriors.
7.2 Fonts  
7.3 Regles o convencions  
1.1 Codi  referència 1.3 Títol 1.4 Dates 1.5 Volum i suport 3.1 Abast i contingut 3.4 Sistema d’organització
1 El castell de Constantí 2005 abril 10 Una llibreta de 86 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Treball de recerca històrica sobre el Castell de Constantí, amb una recreació de com hauria pogut ser en realitat a partir de la comparació amb altres edificis similars i de les cites literàries que se’n conserven.
És el text original d’un article publicat amb el títol de “El castell de Constantí” a la revista “Estudis de Constantí”, núm. 10, 1994. Conté la còpia i fotomuntatges d’alguns dels dibuixos i croquis fets pel Dr. Aleu.  Una part d’aquests dibuixos estan duplicats en fulles mida 42×29,7 cm, grapats i guardats a banda (en uina bossa de paper vermella).
1.1 Divulgació històrica
2 El castillo de Constantí (apéndice) 1994 o anterior Un plec grapat de 24 pàgines (21 x 15,5 cm). Treball de reflexió al voltant del Castell de Constantí, a partir d’unes classes impartides pel catedràtic de Geografia i Història de l’Institut de Tarragona, Luis del Arco, a les quals havia assistit de jove el Dr. Aleu. Es tracta del text original de l’article publicat en català sota el títol de “Classe després de vacances del Sr. del Arco sobre la construcció i evolució de l’edifici del Castell de Constantí” a la revista “Estudis de Constantí”, núm. 10, 1994, pàgs. 47-56. 1.1 Divulgació històrica
3 L’Església de Constantí vista pel seu escolanet (dels anys 1917 a 1922) 1994 Un plec de fulles de 158 pàgines ( 21,5 x 15,7 cm) grapades. Treball de recerca memorialística dels records d’infància del Dr. Aleu.
Es tracta de l’original d’un article publicat amb el mateix títol als “Estudis de Constantí”, 13. 1997, pp. 39-86.
1.6 Vivències i records personals
4 El Castell de Constantí 1993 Un plec de 84 pàgines (21,5 x 15 cm) grapades. Treball de recerca històrica sobre el Castell de Constantí. Ofereix dibuixos amb una reconstrucció idealitzada a partir de les descripcions literàries i documentals que se’n conserven.
Es tracta del text original que es va publicar, traduït al català, als “Estudis de Constantí”, 10, 1994, amb els títols de “Xerrades del Sr. del Arco sobre el orígens de Constantí” (pp. 11-17) i “Classes del Sr. del Arco sobre Constantí i la seva evolució urbana” (pp. 19-45).
1.1 Divulgació històrica
5 Molí paperer de Constantí 1997 Un plec de 29 pàgines (21,5 x 16 cm). Treball sobre el molí paperer de Constantí escrit en rodolins. Inclou la transcripció d’una carta de l’autor adreçada a l’amic Petrófilo. 1.1 Divulgació històrica
6 Records de Constantí 2000 juliol Un plec de 88 pàgines (21,5 x 15,5) enquadernades. Treball de recuperació memorialística sobre els costums de Constantí.
Index: “El ‘ball de les coques’ per Sant Sebastià” (pp. 3-16), “Esquellots” (pp. 17-20), “El ‘salpas'” (pp 21-26, “Besar el ‘cul al negre'” (pp. 27-32), “Anècdotes sobre el Metge Martí de Constantí a principis del Segle XX” (pp. 33-38), “El políglota Pep Mundet” (pp. 39-48), “Molí Paperer” (pp. 49-69), “El Molí del Paperer” (pp. 71-72) i “Les campanes” (pp. 73-84).
1.6 Vivències i records personals
7 Viatge fabulós i fi d’una ‘banyera’ 1993 gener 21 Un plec grapat de 22 pàgines (21 x 15cm). Faula en rodolí sobre el sarcòfag del rei Pere II “El Gran” fins a la seva arribada al monestir de Santes Creus. És el text original que es va publicar amb el mateix títol als “Estudis de Constantí”, 15, 1999, pp. 65-96. Hi ha també una separata d’aquest article amb unes tapes confeccionades pel propi autor. 1.1 Divulgació històrica
8 A Cal ‘Llorigó’ 2005 febrer Una llibreta de 92 pàgines (22 x 16 cm) enquadernada amb espiral. Treball de recerca sobre el casal de Cal llorigó, al carrer Major, i els seus habitants, la família Torrents. 1.6 Vivències i records personals
9 Pont del Diable i Centcelles 2002 octubre Un quadern de 94 pàgines (21,5 x 15,5 cm). Text divulgatiu sobre l’aqüeducte de les Ferreres i la vil·la de Centcelles.
Una part del text va ser publicat amb el mateix títol formant part de l’article “Llocs singulars del terme” dins “Estudis de Constantí”, 19, 2003, pp. 71-87.
1.1 Divulgació històrica
10 El mes d’agost a Constantí 1994 a 2006, sense especificar Una llibreta de 186 pàgines (22 x 16 cm) enquadernada amb espiral Recull memorialístic d’anècdotes al voltant del santoral del mes d’agost i la seva celebració a Constantí. Una part d’aquest text va ser publicat amb el títol de “Constantí. Mes d’agost festiu” als “Estudis de Constantí”, 22, 2006, pp. 127-166. 1.3 Costumari popular i religiós
11 Recopilacions constantinenques 2006 octubre Una llibreta de 399 pàgines (23,5 x 16,5 cm) enquadernada amb espiral. Compilació dels articles publicats a la revista “Estudis de Constantí” entre els anys 1993 i 2006. Conté els següents títols: “Guió d’un pregó. Constantí, records de la meva infància” (1993), “Classes del Sr. del Arco sobre Constantí i la seva evolució urbana” i “Classe de vacances del Sr. del Arco sobre la construcció i evolució de l’edifici del Castell de Constantí” (1994), “L’Església de Constantí. Vista pel seu escolanet (de l’any 1917 al 1922)” (1997), “La Setmana Santa a Constantí en la segona desena de l’actual segle” (1998), “Viatge fabulós i fi d’una ‘banyera'”(1999), “Records de Constantí” (2000), “L’antiga abadia de Constantí” (2001), “La meva infància” (2002), “Llocs singulars del terme” (2003), “Constantí. Cafès i barberies, llocs d’esbarjo” (2004), “Empremtes urbanes del Constantí medieval” (2005), “Constantí. Mes d’agost festiu” (2006). També hi una introducció amb un agraïment a les gestions de l’alcalde Josep Bergadà artífex de la dedicació de l’autor a escriure sobre la història de Constantí. 1.1 Divulgació històrica
12 La meva infància 1-2 2002 (febrer  la 1a part i novembre la 2a) Una llibreta de 206 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Recull memorialístic de records de la infància de l’autor. Índex de la part 1: “La meva infància a Constantí”, “Vivències i recorts de la primera infància”, “El cuarto de les caperutxes”, “La llum”, “Aigua”, “Rentamans”, “Periode escolar”.  Índex de la part 2: “Les meves sortides del poble”, “Cap a Barcelona”, “Viatge a Torre de l’Espanyol”, “El veremar”, “Els transports”, “L’escola a Torre de l’Espanyol”. 1.6 Vivències i records personals
13 La meva infància 3-4 2002 març Una llibreta de 160 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Recull memorialístic de records de la infància de l’autor.
Índex de la part 3: “Els menjars”, “El jaio Alegret”, “Els jocs”, “La galeria”, “Banys, cap a la platja del riu”, “El Pes” i “Els banys a la platja de Torredembarra”.
Índex de la part 4: “Les estades a Torredembarra”, “La festa del Quadre”, “Els rodets”, “Cafès i teatres. Llocs d’esbargiment i cultura”, “Les atzeroles, les serbes, les nespres, els codonys”, “Les peixateres”, “Correos y Telégrafos” i “Alguns antecedents de la família”.
1.6 Vivències i records personals
14 La meva infància 5-6 2002 abril Una llibreta de 156 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Recull memorialístic de records de la infància de l’autor.
Índex de la part 5: “Els vestits”, “Els cafès”, “El Casino”, “Barberies”, “Tres grans esdeveniments”, “L’aigua a Torre de l’Espanyol”, “La distracció i els jocs” i “I… Vingueren els examens!!!”. Índex de la part 6: “Viatges a peu de Torre de l’Espanyol a la Vilella Baixa”, “El ‘saquet d’herba’ pels conills o fer companyia al Tio Mestre allà a l’Hort”, “Els Diumenges per la tarda cap a vinebre!”, “Ermita de Sant Miquel de Vinebre”, “Estada forçosa a Ascó”, “Els campanars de Constantí, Ascó i la Torre”, “Feines extres a casa dels Mestres” i “La matança del Porc”.
1.6 Vivències i records personals
15 La meva infància 7-8-9 2002 maig-juny Una llibreta de 238 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Recull memorialístic de records de la infància de l’autor.
Índex de la part 7: “Tragèdia a Constantí. El Trofeu Armangué”, “El primer auto de línia a Constantí”, Constantí s’aixaribeix”, “Les Festes Majors”, “Festes de carrer”, “Els batejos de cal metge Aleu”, “La bicicleta”, “La carretera”, “La meva indumentària”, “Els meus garatges”, “Un contratemps”, “L’institut” i “S’acabaren els viatges”. Part 8: “Cap a Tarragona”, “Entrada al pis”, “Algunes anècdotes sobre l’amo d’aquesta casa”, “L’Entresol i la Pepa Riona”, “El jardí” i vàries fotografies familiars “per a corroborar la veracitat de lo que he contat”. Part 9: “Continuem les impressions de la nostra entrada per a viure-hi a Tarragona”, “El tren i el mar”, “El mar”, “Les colles”, “Club Nàutic”, “Els ‘bots del llum'” i “Els banys de mar”.
1.6 Vivències i records personals
16 Pou de la pl. de la Font Sense data Una llibreta de 250 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral El llibre consta de la compilació de diferents estudis o articles realitzats per l’autor al 1956 sobre el pou de la plaça de la Font de Tarragona: les expedicions realitzades, la formació del patronat del pou, l’extracció de la tuberia i bomba metàl·lica, exploració de la sima per sota del nivell de l’aigua, extracció de l’aigua, etc. També conté la transcripció d’alguns articles aliens publicats a la premsa. 1.6 Vivències i records personals
17 L’aigua a Tarragona 1995 gener 3 Una llibreta de 179 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Explicació dels aqüeductes, pous d’aigua, recs, etc. que duïen l’aigua fins a Tarragona. 1.1 Divulgació històrica
18 El Castell de Pilats 1998 Una llibreta de 88 pàgines (21,9 x 16,0 cm) enquadernada amb espiral. Estudi sobre el castell de Pilats a Tarragona: la seva estructura i intervencions arquitectòniques, les troballes arqueològiques, els usos socials, etc. 1.1 Divulgació històrica
19 Paco Pantanos Sense data Una llibreta de 102 pàgines (21,4 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Treball de divulgació sobre els pantans construïts a tot el territori espanyol durant l’època del general Franco. Inclou el desglossament per regions. 1.1 Divulgació històrica
20 Les riuades del Francolí 2000 o posterior Una llibreta de 204 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Treball de recerca sobre la història de les riuades del riu Francolí des de finals del segle XIX fins l’actualitat i les diferents propostes tècniques per paliar-ne els efectes. 1.1 Divulgació històrica
21 Història d’un plagi 2003 juny 7 Una llibreta de 96 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Treball on s’explica l’afer d’un suposat plagi d’un llibre de l’autor sobre les fonts de Tarragona. 1.6 Vivències i records personals
22 Les fonts de Tarragona 1996 o posterior Una llibreta de 204 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Anecdotari sobres les fonts de Tarragona. 1.1 Divulgació històrica
23 Ponts de Tarragona 2003 Una llibreta de 230 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Treball de recerca que recull i comenta tots els ponts que hi ha dins el terme municipal de Tarragona. 1.1 Divulgació històrica
24 Monuments no romans a Tarragona, 1 i 2. 2002 juny Una llibreta de180 pàgines (98 pagines la part 1 i 82 la part 2) (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Treball de recerca i divulgació sobre els monuments d’origen no romà que hi ha a Tarragona.
A la part 1 conté capítols dedicats a la Creu de Sant Antoni, el Portal de Sant Antoni, les Quatre Fonts de l’Arquebisbe Santian, les dues fonts de la plaça de les Cols, la font de la Pitja, la Creu de la Pau de la plaça de Sant Joan i els Sants Paus del cardenal Arriba y Castro.
A la part 2 parla del llençol de Llevant de la Muralla, el Portal de Rei, el fortí i parapets de la Guerra de Successió, el monument als Caiguts, la gran escalinata, la font dels dofins del pas de Sant Antoni, monument a Sant Joan Baptista de la Salle, font de les Granotes, estàtua i font del Maginet, el balcó del pixador, el Pedrot de la Benvinguda, monument a Rafael de Casanova, la sirena del Fortí i el rellotge de sol.
1.5 Arquitectura i urbanisme
25 Monuments no romans a Tarragona, 3 i 4 2002 juliol Una llibreta de 176 pàgines (84 pagines la part 3 i 92 la part 4) (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Treball de recerca i divulgació sobre els monuments d’origen no romà que hi ha a Tarragona.
A la part 3 conté capítols dedicats als monuments del passeig de l’Escullera, els fars del Port, la plaça dels Carros, els Molls, la plaça dels Infants, la fàbrica de tabac, Museu Paleocristià, M al Mil·lenari de Catalunya, les “te-tes”, pl. de Lloret, monuments a Martí i Franquès, el pintor Plana i Salvador Allende.
A la part 4 conté capítols dedicats a la part de Ponent, la Font del Rajolot, jardí de Saavedra, passeig de l’Imperi, Camp de Mart, les fonts de Sant Fructuós, monument a Anselm Clavé, la font del Purgatori, el monument a la sardana de Sant Pere i Sant Pau i els monuments de la muntanya del Llorito.
1.5 Arquitectura i urbanisme
26 Monuments no romans a Tarragona, 5 2002 agost Una llibreta de 100 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Treball de recerca i divulgació sobre els monuments d’origen no romà que hi ha a Tarragona.
La part 5 conté referències dedicades a l’ermita de la Salut i el seu sant Crist, el monument a mossèn Cinto, el passeig de les Palmeres i els monuments de la Rambla Nova.
1.5 Arquitectura i urbanisme
27 Portalades i entrades, 1 i 2 2002 agost Una llibreta de 184 pàgines (82 pàgines la part 1a i 102 la 2a) (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Treball de recerca i divulgació sobre portalades i entrades a Tarragona. A la part primera hi ha referències, entre d’altres llocs, a l’Antic Ajuntament, cases vàries del carrer de la Palma, Granada, la Destral, Sta. Anna i Reial; la Rambla Nova, l’Abadia de la Catedral, Pla de la Catedral, Portal de Santa Tecla, etc. A la part segona es ressegueix els carrers Major, Cavallers (cases Castellarnau, Foixà, Montoliu, etc.) i Sant Francesc. 1.5 Arquitectura i urbanisme
28 Portalades i entrades, 3 i 4 2002 agost Una llibreta de 164 pàgines (84 pàgines la part 3 i 80 la 4) (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Treball de recerca i divulgació sobre portalades i entrades a Tarragona.
La part 3 conté referències, entre d’altres llocs, a la Rambla Nova, Méndez Núñez, Girona, Portella; portalades de l’Hospital Militar i de el de Santa Tecla, Museu Arqueològic, etc.
La part 4 parla de les portalades de la Rambla Vella, carrers de l’Hospital, Estanislau Figueras, Ixart, August, López Peláez, Cronista Sessé, de l’Asalt; plaça dels Carros, etc.
1.5 Arquitectura i urbanisme
29 Portalades i entrades, 5 i 6 2002 setembre Una llibreta de 160 pàgines (82 pàgines la part 5 i 78 la 6) (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral, amb il·lustracions. Treball de recerca i divulgació sobre portalades i entrades a Tarragona.
A la part 5 hi ha referències, entre d’altres llocs, als col·legis de les Carmelites, Claretians i de l’Ensenyança, carrers Gay, del Compte, l’església de Sant Llorenç i la Catedral.
A la part 6 apareixen les portalades de la Tabacalera, antic Escorxador. Banc d’Espanya, col·legi de les Teresines, Passeig Marítim, les Carmelites, Casa de Cultura, Mercat Central, Col·legi Roig, Correus i Telègrafs, Mútua d’Accidents de Treball, facultat de Lletres i Químiques, Diari de Tarragona, Casa de la Falange i cases particulars.
1.5 Arquitectura i urbanisme
30 Portalades i entrades, 7 2002 setembre 16 Una llibreta de 96 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Treball de recerca i divulgació sobre portalades i entrades a Tarragona.
A la part 7 hi ha referències, entre d’altres llocs, a l’esglésies de Sant Pau i l’Ensenyança, palau de Justícia, hotel Ciutat de Tarragona, Consell Comarcal, Casa dels Concilis, Antiga Audiència, portal del Fòrum, Ajuntament, portalades de Pilats, la Portella i el Seminari i les arcades del barri Jueu.
1.5 Arquitectura i urbanisme
31 El Balcó 2003 juny 21 Una llibreta de 152 pàgines (21,5 x 16 cm) enquadernada amb espiral. Treball de recerca sobre el Balcó del Mediterrani a Tarragona: l’origen, evolució i principals elements arquitectònics: les fortificacions, la barana, el presidi, el “Morrot”, les escales, les fonts, el mirador, etc. 1.5 Arquitectura i urbanisme
32 La Rambla (I) 2004 a 2006, sense precisar Una llibreta de 282 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Treball de recerca sobre la història i elements urbanístics i arquitectònics de la Rambla Nova de Tarragona: l’origen, fauna i flora, les cases, el Fortí de la Sínia, el passeig, els bancs i cadires, els urinaris. 1.5 Arquitectura i urbanisme
33 La Rambla (II) 2004 a 2006, sense precisar Una llibreta de 282 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Treball de recerca sobre la història i elements urbanístics i arquitectònics de la Rambla Nova de Tarragona: els monuments, les fonts, espectacles públics, actes i festes al carrer, etc. 1.5 Arquitectura i urbanisme
34 Passeig arqueològic   Una llibreta de 114 pàgines (21,5 x 16 cm) enquadernada amb espiral. Treball divulgatiu sobre la història i elements urbanístics i arquitectònics del Passeig Arqueològic de Tarragona. 1.5 Arquitectura i urbanisme
35 Les places de Tarragona (I) 2003 Una llibreta de 246 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Treball de recerca sobre la història i elements urbanístics i arquitectònics de les places de Tarragona: Pla de Palau, placeta de l’Ensenyança, les Cocques, Peixateries Velles, de l’Oli, Àngels, Rovellat, Ripoll, S. Miquel Cabrits, plaça de Sant Antoni, de Sant Joan, Font de la Pitxa, de les Cols, Casa del Cargol, corraló de Sant Magí, del Fòrum, l’Abadia, etc. 1.5 Arquitectura i urbanisme
36 Les places de Tarragona (II) 2003 Una llibreta amb 250 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Treball de recerca sobre la història i elements urbanístics i arquitectònics de les places de Tarragona: plaça del Rei, del Pallol, dels Sedassos de la Font, Verdaguer, etc. 1.5 Arquitectura i urbanisme
37 Les places de Tarragona (III) 2003 Una llibreta amb 254 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Treball de recerca sobre la història i elements urbanístics i arquitectònics de les places de Tarragona: glorieta de la Reconciliació, plaça de les Granotes, mirador de Saavedra, estany del Camp de Mart, glorieta Anselm Clavé, plaça del cardenal Arce Ochotorena, plaça de Corsini, Mitja Lluna, Ponent, etc. 1.5 Arquitectura i urbanisme
38 Les places de Tarragona (IV) 2003 Una llibreta de 264 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Treball de recerca sobre la història i elements urbanístics i arquitectònics de les places de Tarragona: plaça Orleans, de Pere Lloret, del Pintor Plana, d’Allende, de la Generalitat, de les Corts Catalanes, de la Pedrera, dels Carros, de la Duana, dels Infants, la Farinera, del General Batet, de l’arquebisbe Bonet, dels Pescadors, del Serrallo, de la Família Pescadora, Imperial Tàrraco, etc. 1.5 Arquitectura i urbanisme
39 Quants cops va néixer, Gaudí. 2001 novembre Una llibreta de 74 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb una tira de plàstic. Treball de divulgació sobre la polèmica mantinguda entre els municipis de Riudoms i Reus durant la celebració de l’any Gaudí sobre l’atribució del lloc de naixement de l’arquitecte. 1.2 Sàtira política i social
40 Ermita de la Salut i el seu sant Crist 1996 a 2006, sense precisar Una llibreta de 34 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Treball de recerca sobre la història de l’ermita de la Salut i, en particular, sobre l’acte de benedicció de la imatge del Sant Crist al 1996. 1.3 Costumari popular i religiós
41 Barraques de “pedra seca” 2001 novembre Una llibreta de 82 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb una tira de plàstic. Treball de recerca sobre la tipologia de les construccions tradicionals en predra seca que hi ha pel Camp de Tarragona. 1.5 Arquitectura i urbanisme
42 Arc de Barà. Torre dels Escipions 2002 octubre 20 Una llibreta de 102 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb una tira de plàstic. Treball de recerca sobre la història, característiques i intervencions practicades a l’arc romà de Barà i a la torre dels Escipions. 1.1 Divulgació històrica
43 I quina Papada 2005 Una llibreta de 186 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Treball didàctic sobre la biografia i anècdotes dels papes que ha vist l’autor: Pius X, Benet XV, Píus XI, Píus XII, Joan XXIII, Pau VI, Joan Pau I, Joan Pau II i Benet XVI. 1.3 Costumari popular i religiós
44 Arquebisbada 2005 octubre Una llibreta de 318 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Treball divulgatiu sobre la biografia i anècdotes dels arquebisbes que ha vist l’autor: Tomàs Costa i Fornaguera, Antolín López Peláez, Francesc Vidal i Barraquer, Dr. Borràs, Dr. Rial, Arce Ochotorena, Arriba y Castro. 1.3 Costumari popular i religiós
45 Nadales 2001 Una llibreta de 100 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb una tira de plàstic. Treball amb un anecdotari divulgatiu sobre les festes els costums de les festes del Nadal. 1.3 Costumari popular i religiós
46 Fra Sicut i Erat 2004 Una llibreta de 26 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb una tira de plàstic. Treball de reflexió sobre les oracions que es diuen en els oficis religosos. 1.3 Costumari popular i religiós
47 Mes de Maria 2006 o anterior Una llibreta de 290 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Anecdotari sobre els costums lligats a la celebració religiosa del mes de Maria. 1.3 Costumari popular i religiós
48 Curiositats 2000 maig Una llibreta de 120 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Anecdotari de vivències o reflexions de l’autor. Parla de qüestions com la tasca de metge forense durant la Guerra Civil, l’etimologia, el desviament del riu Francolí, Torredembarra i el banquet del Sr. Huguet, Lilla, els maginets, l’enderrocament de l’ermita del Mas de Castellarnau, la mutilació de l’escultura del iaio Virgili, etc. 1.6 Vivències i records personals
49 Esdeveniments recents 2000 juny Una llibreta de 148 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Anecdotari de vivències o reflexions de l’autor. Parla de qüestions com el programa de televisió “Sabor d’abans” de Tàrraco Visió, les llicències urbanístiques lligades en edifiicis emblemàtics (el sanatori de la Sabinosa, la Rectoria del Pla de la Seu i el Fortí de la Reina), la destrucció de l’ermita del Mas de Castellarnau, el soterrament de la lína del tren a la plaça dels Carros, la restauració del campanar de la Catedral, l’ensorrament de part del pont de l’autovia Barcelona-Lleida, el grup local de reconstrucció històrica, etc. 1.6 Vivències i records personals
50 La muralleta 2002 novembre Una llibreta de 72 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb una tira de plàstic Treball didàctic sobre la muralla romana de Tarragona. 1.5 Arquitectura i urbanisme
51 Clavegueres de Tarragona 2003 agost Una llibreta de 88 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb una tira de plàstic. Treball didàctic sobre la construcció, traçat i particularitats de les clavegueres de Tarragona. 1.5 Arquitectura i urbanisme
52 Quantes portes tindria la muralla 2002 octubre Una llibreta de 98 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb una tira de plàstic. Treball de divulgació sobre les portes, portals i torres de la muralla de Tarragona. 1.1 Divulgació històrica
53 Deu troballes romanes 2002 novembre Una llibreta de 122 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Treball de divulgació sobre algunes restes romanes de Tarragona, d’entre les quals: els banys romans, les sitges, el mur del fòrum, la troballa d’una pota de mensula, el clavegueram romà, el mosaic de l’esvàstica, una pintura a l’amfiteatre, etc. 1.1 Divulgació històrica
54 Apunts sobre el circ-fòrum, pl. del Rei i Pilats 2002 agost Una llibreta de 232 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Treball de divulgació sobre l’arquitectura, restes arqueològiques i urbanisme de l’àrea del fòrum, el circ, la plaça del Rei i Pilats. 1.5 Arquitectura i urbanisme
55 Poblet, Tarragona, Jaume I 2005 octubre Una llibreta de 282 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Treball de divulgació sobre la figura del rei Jaume I i la seva relació amb Tarragona i el monestir de Poblet, en particular, a tot allò referit als sepulcres reials. 1.1 Divulgació històrica
56 Cascs, cascats i cascades 2005 novembre Una llibreta de 86 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Anecdotari al voltant de la història militar dels cascos i de les cascades d’aigua, tot fent un joc de paraules entre els dos termes una mica cacofònics. 1.1 Divulgació històrica
57 Cinc articles sobre Santes Creus 1993 a 2006, sense precisar Una llibreta de 104 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Compilació de cinc articles monogràfics dedicats a la història del monestir de Santes Creus: “Els reis Pere i el monestir de Santes Creus”, “Sepultures reials de la noblesa catalana”, “Destrucció del monestir”, “Margarida de Prades” i “Obertura de la Tomba del Medinacelli i exhumació dels restes dipositats en la seva urna”. 1.1 Divulgació històrica
58 Banderes i escuts 2003 octubre 15 Una llibreta de 118 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Treball de divulgació i anècdotes sobre les banderes i escuts, en particular, als municipis de Barcelona, Tarragona i Reus. 1.1 Divulgació històrica
59 Les quatre barres 2005 juliol Una llibreta de 74 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Treball de divulgació sobre l’ús de les quatre columnes en la decoració arquitectònica com un símbol del catalanisme polític. 1.1 Divulgació històrica
60 Escales i baixades de Tarragona 1997 gener Una llibreta de 206 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Treball de divulgació sobre els elements arquitectònics i urbanístics de les escales i baixades que hi ha a la ciutat de Tarragona: escales de Sant Magí, de la Catedral, baixada del Patriarca; escales de l’Ensenyança; escales i baixada de Palau, d’Arbós i Sedassos; baixada de la Peixateria, de Misericòrdia; escales de Pilats, de sortides i entrades amagades de la Rambla Vella, de Sant Antoni, del Parc del Miracle; la baixada del toro escales del zig-zag, carrer de Llúria, de Mig Camí, les 72 escales, les de Sant Joan, del carrer Rebolledo, del Cap de Cavall, les Castanyes, les 100 escales, les escales de Sant Pere del Serrallo; la baixada del Roser; les escales de l’Oliva, l’Escala Reial, escales de la plata del Miracle i de la Beneficència. 1.5 Arquitectura i urbanisme
61 Pujades i costes. 1 Portbou – Barcelona 2006 març Una llibreta de 196 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Treball amb comentaris i anècdotes sobre el traçat i llocs d’interés que hi ha en el recorregut entre Portbou i Barcelona. Es parla del municipis de Portbou, Llençà, Port de la Selva, Port Lligat, Cadaqués, Roses, Empúries, Illes Medes, Costra Brava, Torroella de Montgrí, Malgrat, Pals, Begur, Aiguafreda, Aiguablava, Tamariu, Calella, Palamós, Platja d’Aro, Sant feliu de Guíxols, Tosa de Mar, Blanes, malgrat de Mar, La Pineda de Mar, Calella, Sant Pol de Mar, Canet de Mar, Arenys de Mar, Caldes d’Estrac (Caldetes), Mataró, Cabrera de Mar, Vilasar de Mar, Premià de Mar, Masnou, Montgat, Badalona, Sant Adrià del Besòs i Barcelona. 1.5 Arquitectura i urbanisme
62 Costes Marines. 2 Baix Llobregat – Montsià 2006 març Una llibreta de 154 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Treball amb comentaris i anècdotes sobre el traçat i llocs d’interés que hi ha en el recorregut entre Barcelona i el Montsià. Es parla del Prat del Llobregat, Gavà, Castelldefels, Vallcarca, Sitges, Vilanova i la Geltrú, Cubelles, Cunit, Calafell, Segur de Calafell, El Vendrell, Sant Salvador, Comarruga, Roda de Barà, Roc de Sant Gaietà, Creixell, Torredembarra, Altafulla, la llegenda del Castell de Tamarit, platges de Tarragona, Vila-seca, platja de la Pineda, Salou. Cambrils, Montroig del Camp, Vandellòs, Hospitalet de l’Infant, Ametlla de Mar, El Perelló, Ampolla, Deltebre, Sant Jaume d’Enveja, Amposta, Sant Carles de la Ràpita, Plataforma El Xaparral i la platja i cases d’Alcanar. 1.5 Arquitectura i urbanisme
63 Antics camins de Tarragona 2003 desembre Una llibreta de 90 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Treball divulgatiu sobre els antics camins de Tarragona. Es parla de la Via Augusta, el camí de la Paret Alta, del mar, de la Fonteta; els Camins Rals, camí de Sagunt, Vell de Montblanc, dels Molins de Constantí; la Rambla Vella de Tarragona; el camí de l’Àngel, del Llorito, de l’Era del Delme, del Portal Negre, de l’ermita de la Salut, Vell de la Rabassada i la Budallera. 1.5 Arquitectura i urbanisme
64 Playas de Tarragona 1995 – 2000 Una llibreta de 72 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Treball divulgatiu sobre les platges del municipi de Tarragona: la Rabassada, el Miracle, els Cossis i la Sabinosa. 1.5 Arquitectura i urbanisme
65 Nevades a Tarragona 2005 març Una llibreta de 104 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Treball divulgatiu sobre les nevades que hi ha hagut a Tarragona. Es parla de les nevades dels anys 1920, 1944, 1956, 2001 i 2005. 1.1 Divulgació històrica
66 Rotondes de Tarragona 2003 maig 2 Una llibreta de 106 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Treball divulgatiu sobre les rotondes que hi ha a la ciutat de Tarragona en llocs com la Rambla vella, el Port, les platges, Sant Pere i Sant Pau, Sant Salvador, Camp Clar i Torreforta, el Cementiri, etc. 1.5 Arquitectura i urbanisme
67 Llorito, El. Muntanya, font i ermita. 2005 juliol Una llibreta de 118 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Treball divulgatiu sobre la història i l’entorn de l’ermita i la font del Llorito de Tarragona. 1.5 Arquitectura i urbanisme
68 Curiositats sobre “La Pineda” i “el Priorat” 2000 novembre Una llibreta de118 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb una tira de plàstic. Compilació d’articles sobre el Priorat (cartoixa de Scala-Dei i ermita de Sant Joan del Codolar), La Pineda i el Mas de Cases de Tarragona. 1.1 Divulgació històrica
69 Carrera  – Bicicletes – Peripècies i facècies. 2004 novembre Una llibreta de 138 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Anecdotari del viatge d’acompanyament d’una cursa ciclista en qualitat de metge, en la ruta de Tarragona a Madrid, que va tenir lloc l’abril de 1936. La cursa va permetre visitar llocs com Barcelona, Lleida, Saragossa, Alhama de Aragón, Monasterio de Piedra, El Escorial i Monestir de Poblet. 1.6 Vivències i records personals
70 Renoms   Una llibreta de 54 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb una tira de plàstic. Llistat de noms que ha conegut l’autor durant la seva vida: Tarragona, Constantí, escola, servei militar, etc. 1.3 Costumari popular i religiós
71 Ortopèdia obsoleta, embenaments de misèria i cures amb picardia 2006 Una llibreta de 104 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Treball de divulgació i anécdotes sobre algunes pràctiques mèdiques relacionades amb l’ortopèdia. 1.6 Vivències i records personals
72 Receptes del Metge Aleu, Les 2004 Una llibreta de 76 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Treball de divulgació i anécdotes sobre algunes receptes divertides que va estendre el doctor Aleu en l’exercici de la seva professió com a metge. 1.6 Vivències i records personals
73 At.- Darreries humanes 2002 març Una llibreta de 92 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb una tira de plàstic. Treball amb anècdotes sobre temes diversos, com ara els vàters, els funerals, els colls antics de camisa, etc. 1.1 Divulgació històrica
74 Anècdotes de malalties desaparegudes. 2005 març Una llibreta de 122 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Treball amb anècdotes sobre temes diversos relacionats amb la pràctica de la medicina, com ara el singlot, els esternuts, el badall, els tics nerviosos, els galindons, els ulls de poll, la xarampió, la peste, etc. 1.6 Vivències i records personals
75 Oficis desapareguts   Una llibreta de 152 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Treball de divulgació i anècdotes sobre oficis populars ja desapareguts: cadirers, boters, carreters, cistellers, espardenuers, matalasers, neulers, drapaires, rajolers, planxadores, bugaderes, etc.. 1.3 Costumari popular i religiós
76 Pocasoltades fetes servir com a costum 2004 Una llibreta de 110 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Treball de divulgació i anècdotes relacionats amb el foc (encenedors, fogons, llar de foc, cuina econòmica, forns, fums, etc.). Per completar el volum hi ha un article sobre les portalades i una altre al voltant de frases fetes (cap i cua, engegar a pastar fang, mira que et miro, etc.). 1.3 Costumari popular i religiós
77 Escatifant o skatofar? 2005 Una llibreta de 114 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Anecdotari sobre vivències de l’autor relacionades amb l’exercici de la medicina i les qüestions escatològqies: pets, supositoris, cataplasmas, morenes, enterraments, funerals, etc. 1.6 Vivències i records personals
78 Fesomia dels animals 2006 març Una llibreta de 114 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Treball de comentaris intrascendents al voltant de la fesomia dels animals. 1.2 Sàtira política i social
79 Pobres animalets 2005 juliol 1 Una llibreta 140 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Treball de comentari de notícies sobre animals aparegudes a la premsa local. 1.2 Sàtira política i social
80 Política de safareig (I) 2006 juny 7 Una llibreta de 162 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Treball amb comentaris irònics sobre els polítics catalans i espanyols. 1.2 Sàtira política i social
81 Política de safareig (II) 2006 Una llibreta de 166 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Treball amb comentaris irònics sobre els polítics catalans i espanyols. 1.2 Sàtira política i social
82 Política de safareig (III) 2006 octubre Una llibreta de 162 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Treball amb comentaris irònics sobre els polítics catalans i espanyols. 1.2 Sàtira política i social
83 Política de safareig (IV) 2006 Una llibreta de 142 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Treball amb comentaris irònics sobre els polítics catalans i espanyols. 1.2 Sàtira política i social
84 Comparses festives 2000 octubre Una llibreta de 246 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Treball de divulgació i anècdotes sobre les comparses festives. Es parla del Magí de les timbales, les àligues, els gegants, etc. 1.3 Costumari popular i religiós
85 Els “Nanus” 2004 Una llibreta de 144 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Treball de divulgació i anècdotes sobre els nans de la comparsa de la Festa Major de Tarragona. 1.3 Costumari popular i religiós
86 Santa Tecla 2001 2001 o posterior Una llibreta de 88 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb una tira de plàstic. Treball de divulgació i anècdotes sobre la Festa Major de Tarragona. 1.3 Costumari popular i religiós
87 Tan bé que va començar 2001 juliol Una llibreta de 92 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb una tira de plàstic.. Treball de divulgació i anècdotes sobre l’actualitat cultural, festiva i política de Reus. 1.2 Sàtira política i social
88 Oftalmologia periodística 2001 novembre Una llibreta de 78 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb una tira de plàstic.. Treball de divulgació i anècdotes sobre l’actualitat política i social de Tarragona, Reus i Salou. 1.2 Sàtira política i social
89 De manar a demanar 2002 març Una llibreta de 82 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb tira de plàstic. Treball de divulgació i anècdotes sobre les reivindicacions de la Unió de Pagesos en relació a la fruita seca. 1.2 Sàtira política i social
90 Barrabassades 2001 octubre Una llibreta de 86 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb una tira de plàstic. Treball de divulgació i anècdotes a partir de notícies socials sobre Reus aparegudes a la premsa. 1.2 Sàtira política i social
91 Fartades a temporades 2001 novembre Una llibreta de 74 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb una tira de plàstic. Treball de divulgació i anècdotes sobre algunes tradicions gastronòmiques populars com la castanyada, la calçotada, la fideuà, etc. 1.3 Costumari popular i religiós
92 De les sals de Reus a la bicicleta 2002 març Una llibreta de 82 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb una tira de plàstic. Treball de divulgació i anècdotes a partir de notícies socials i culturals sobre Reus aparegudes a la premsa. 1.2 Sàtira política i social
93 Més coses de Reus 2001 juliol Una llibreta de 82 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb una tira de plàstic. Treball de divulgació i anècdotes a partir de notícies socials i culturals sobre Reus aparegudes a la premsa, en particular sobre els gegants . 1.2 Sàtira política i social
94 Art extracte de l’abstracte 2001 Una llibreta de 72 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb una tira de plàstic. Treball amb comentaris de l’autor sobre notícies culturals aparegudes a la premsa referides a artistes com Picasso o Tàpies, els graffitis o l’arquitectura modernista de Reus. 1.2 Sàtira política i social
95 Històries i cabòries dels de Reus 2001 Una llibreta de 92 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb una tira de plàstic. Treball de divulgació i anècdotes a partir de notícies socials i culturals sobre Reus aparegudes a la premsa. 1.2 Sàtira política i social
96 Reus pluriconfessional 2001 abril Una llibreta de 92 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb una tira de plàstic. Treball de divulgació i anècdotes a partir de notícies socials sobre Reus aparegudes a la premsa, en particular, a la integració dels musulmans. 1.2 Sàtira política i social
97 Molins de vent 2001 Una llibreta de 90 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb una tira de plàstic. Treball de divulgació i anècdotes a partir de notícies aparegudes a la premsa en referència a l’energia eòlica i la instal·lació de parcs eòlics en diferents indrets de la província de Tarragona. 1.2 Sàtira política i social
98 Arts de pesca i unes coses més 2001 juliol 25 Una llibreta de 94 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb una tira de plàstic. Treball de divulgació sobre la pesca i l’ofici de pescador. També inclou alguns articles al voltant de jocs de paraules com ventafocs, tapaboques, pixallits, pixatinters, etc. 1.3 Costumari popular i religiós
99 Arreplegadures diverses 2004 juliol Una llibreta de 74 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Treball de divagacions sobre armilles, banderes, armaris, orgues i d’algunes anècdotes viscudes relacionades amb la història i la política. 1.6 Vivències i records personals
100 Recull de “Cartes al Director” (I) 1995 Una llibreta de 110 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Recull dels articles publicats per l’autor a la secció de “Cartes al Director” de la premsa local entre els anys 1954 i 1996. 1.4 Cartes al Director
101 Recull de Cartes al Director que tracten de l’aigua. (II) 1996, aproximadament Una llibreta de 140 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Recull dels articles publicats per l’autor a la secció de “Cartes al Director” de la premsa local entre els anys 1973 i 1996 i que tracten específicament sobre el tema de l’aigua. 1.4 Cartes al Director
102 Recull de Cartes al Director amb motius històrics en l’evolució de la ciutat (III) 1995, aproximadament Una llibreta de 136 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Recull dels articles publicats per l’autor a la secció de “Cartes al Director” de la premsa local entre els anys 1993 a 1995 i que tracten específicament sobre l’evolució urbanística de la ciutat de Tarragona. 1.4 Cartes al Director
103 Recull de “Cartes al Director” (IV) 1995, aproximadament Una llibreta de 106 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Recull dels articles publicats per l’autor a la secció de “Cartes al Director” de la premsa local entre els anys 1956 a 1995. 1.4 Cartes al Director
104 Recull de “Cartes al Director” (V) 1996, aproximadament Una llibreta de 144 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Recull dels articles publicats per l’autor a la secció de “Cartes al Director” de la premsa local entre els anys 1980 i 1996. 1.4 Cartes al Director
105 Cartes al Director (VI) 1997 al 1999 1999, aproximadament Una llibreta de 130 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Recull dels articles publicats per l’autor a la secció de “Cartes al Director” de la premsa local entre els anys 1997 a 1999. 1.4 Cartes al Director
106 Cartes al Director (VII) 2001 Una llibreta de 88 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Recull dels articles publicats per l’autor a la secció de “Cartes al Director” de la premsa local entre els anys 1999 a 2001. 1.4 Cartes al Director
107 Cartes al Director (VIII) 2004 maig Una llibreta de 100  pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Recull dels articles publicats per l’autor a la secció de “Cartes al Director” de la premsa local entre els anys 2001 i 2003, i algun dels primeríssims -dels anys cinquanta- que no havien estat publicats als anteriors volums. 1.4 Cartes al Director
108 Les preguntes del meu nét 2004 setembre Una llibreta de 170 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Recull d’articles originats per preguntes del nét de l’autor i que sovint tracten sobre les seves vivències opinions dels anys de la República i la Guerra Civil. 1.4 Cartes al Director
109 Primers rodolins Sense data Una llibreta de 68 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb grapes. Recull de rodolins escrits durant l’estada de l’autor a l’ambulatori de la Seguretat Social i el sanatori de la Casa-Blanca, escrits entre 1963 i 1981. 1.2 Sàtira política i social
110 Diari d’un banc (I) 1990 Una llibreta amb 148 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Rodolins escrits des d’un banc del carrer tot observant la vida quotidiana l’any 1990. 1.2 Sàtira política i social
111 Diari d’un banc (II) 1990 Una llibreta de 150 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Rodolins escrits des d’un banc del carrer tot observant la vida quotidiana l’any 1990. 1.2 Sàtira política i social
112 Entre-BANCS 1994 Una llibreta de 138 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb grapes. Recull de rodolins sobre temes de la vida quotidiana escrits entre 1991 i 1994. 1.2 Sàtira política i social
113 Curiositats 1995 Una llibreta de 124 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Recull de rodolins sobre la vida quotidiana escrits durant l’any 1995. 1.2 Sàtira política i social
114 Més curiositats 1995 Una llibreta de 112 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Recull de rodolins sobre la vida quotidiana escrits durant l’any 1995. 1.2 Sàtira política i social
115 Casaments i batejos als Ajuntaments 1995 Una llibreta de 134 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Recull de rodolins escrits durant l’any 1995 sobre la celebració de casaments als ajuntaments. 1.2 Sàtira política i social
116 Barreja de comentaris 1996 Una llibreta de 98 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Recull de rodolins escrits durant els anys 1995 i 1996 a partir d’articles sobre temes socials o culturals apareguts a la premsa. 1.2 Sàtira política i social
117 Coses de Tarragona 1996 Una llibreta de 102 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Recull de rodolins escrits durant els anys 1995 i 1996 a partir d’articles sobre temes tarragonins apareguts a la premsa. 1.2 Sàtira política i social
118 Catxapades bofies i altres coses 1996 Una llibreta de 114 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb una tira de plàstic. Recull de rodolins escrits durant l’any 1996 a partir d’articles sobre temes socials o culturals apareguts a la premsa. 1.2 Sàtira política i social
119 Coses de família i de Tarragona 1997 Una llibreta de 108 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb una tira de plàstic. Recull de rodolins derivats de vivències familiars de l’autor. 1.6 Vivències i records personals
120 Aquí hi ha “de tot” 1998 Una llibreta de 170 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Recull de rodolins escrits entre 1996 i 1998 sobre vivències i opinions de l’autor. 1.6 Vivències i records personals
121 Recull de rebles místics 1994 Una llibreta de 110 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Recull de rodolins de costums populars. 1.3 Costumari popular i religiós
122 Pocasoltades 2001 o posterior Una llibreta de 80 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb una tira de plàstic. Recull de rodolins inspirats per anècdotes o vivències de l’autor o de la lectura d’articles de la premsa local. 1.2 Sàtira política i social
123 Vés quina cosa 2000 agost Una llibreta de 66 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb una tira de plàstic. Recull de rodolins inspirats per anècdotes o vivències de l’autor o de la lectura d’articles de la premsa local. 1.2 Sàtira política i social
124 Minúcies i carallotades 2001 novembre Una llibreta de 72 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb una tira de plàstic. Recull de rodolins inspirats per anècdotes o vivències de l’autor o de la lectura d’articles de la premsa local. 1.2 Sàtira política i social
125 Criticant amb “ironia” la història de cada dia 2001 març Una llibreta de 100 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb una tira de plàstic. Recull de rodolins inspirats per anècdotes o vivències de l’autor o de la lectura d’articles de la premsa local. 1.2 Sàtira política i social
126 Ximpleries dels tarragonins (I) 2000 novembre Una llibreta de 98 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb una tira de plàstic. Recull de rodolins inspirats per anècdotes o vivències de l’autor o de la lectura d’articles de la premsa local. 1.2 Sàtira política i social
127 Ximpleries dels tarragonins (II) 2001 Una llibreta de 86 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb una tira de plàstic. Recull de rodolins inspirats per anècdotes o vivències de l’autor o de la lectura d’articles de la premsa local. 1.2 Sàtira política i social
128 Rondalles i mortalles 2001 desembre 4 Una llibreta de 88 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb una tira de plàstic. Recull de rodolins inspirats per anècdotes o vivències de l’autor o de la lectura d’articles de la premsa local. 1.2 Sàtira política i social
129 Anècdotes i adagis de Reus (I) 1991 Una llibreta de 98 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Recull de rodolins inspirats per anècdotes o vivències de l’autor o de la lectura d’articles de la premsa local referits a Reus (el cavall del general Prim, els sants, els carrers adoquinats, el camp d’aviació, el campanar, etc.). 1.2 Sàtira política i social
130 Anècdotes i adagis de Reus (II) 1994 Una llibreta de 94 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Recull de rodolins inspirats per anècdotes o vivències de l’autor o de la lectura d’articles de la premsa local referits a Reus (reusenquisme, el carrilet, el carreró de la Misericòrdia, cols als jardins, etc.). 1.2 Sàtira política i social
131 Anècdotes i adagis de Reus (III) 1995 Una llibreta de 120 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb una tira de plàstic. Recull de rodolins inspirats per anècdotes o vivències de l’autor o de la lectura d’articles de la premsa local referits a Reus (el canal, l’escut, la festa de la Misericòrdia, el nom de l’aeroport, etc.). 1.2 Sàtira política i social
132 Coses dels ganxets 1995 Una llibreta de 108 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Recull de rodolins inspirats per anècdotes o vivències de l’autor o de la lectura d’articles de la premsa local referits a Reus (els gegants, els ravals, la universitat, el TAV, etc.). 1.2 Sàtira política i social
133 Coses dels ganxets 1995 Una llibreta de 98 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Recull de rodolins inspirats per anècdotes o vivències de l’autor o de la lectura d’articles de la premsa local referits a Reus (el noms dels carrers, l’àliga, la revetlla, etc.). 1.2 Sàtira política i social
134 Coses dels ganxets. 1996 Una llibreta de 110 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Recull de rodolins inspirats per anècdotes o vivències de l’autor o de la lectura d’articles de la premsa local referits a Reus (l’àliga, el vermut, les muralles, una fàbrica de fruits secs, etc.). 1.2 Sàtira política i social
135 Coses dels ganxets. (VII) 1996 Una llibreta de 110 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Recull de rodolins inspirats per anècdotes o vivències de l’autor o de la lectura d’articles de la premsa local referits a Reus (la muralla de Vila-seca, l’institut de Reus, etc.). 1.2 Sàtira política i social
136 Reus i la vara de l’àliga 1996 Una llibreta de 88 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Recull de rodolins inspirats per anècdotes o vivències de l’autor o de la lectura d’articles de la premsa local referits a Reus (l’àliga del seguici festiu, la visita dels reis, la recuperació de l’estàtua de Ròmul, etc.). 1.2 Sàtira política i social
137 Comentari jocós dels articles del Nou Diari 1995 Una llibreta de 82 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb una tira de plàstic. Recull de rodolins inspirats per anècdotes o vivències de l’autor o de la lectura d’articles de la premsa local (el “Nou Diari”) referits a Reus. 1.2 Sàtira política i social
138 L’Alcalde fa un riu per a Reus 1998 Una llibreta de 180 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Recull de rodolins inspirats per anècdotes o vivències de l’autor o de la lectura d’articles de la premsa local referits a Reus, en particular del projecte de construcció d’un riu artificial. 1.2 Sàtira política i social
139 Coses dels ganxets (1) 2000 Una llibreta de 170 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Recull de rodolins inspirats per anècdotes o vivències de l’autor o de la lectura d’articles de la premsa local referits a Reus (la pista de gel, els aerolits, l’escola del vol, etc.). 1.2 Sàtira política i social
140 Coses dels ganxets (2) 2000 Una llibreta de 160 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Recull de rodolins inspirats per anècdotes o vivències de l’autor o de la lectura d’articles de la premsa local referits a Reus (les centrals eòliques, el Camp Nou, els fills il·lustres, etc.). 1.2 Sàtira política i social
141 Els campanerets 2000 Una llibreta de 144 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Recull de rodolins amb l’opinió del Dr. Aleu sobre la columna el “Campaneret” que publica el Diari de Tarragona amb temàtica reusenca i on escriuen els columnistes Antoni Zaragoza, Anton Tàpias, Antoni Oliach, Antonio Quinteiro, Josep Cruset, Anton Baiges i Juan Manuel Zaguirre. Els articles comentats corresponen als mesos de març i abril de 2000. 1.2 Sàtira política i social
142 Energia eòlica i els ecologistes 2000 Una llibreta de 132 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Recull de rodolins inspirats per anècdotes o vivències de l’autor o de la lectura d’articles de la premsa local referits a l’energia i els parcs eòlics. 1.2 Sàtira política i social
143 Els Campanerets 2000 Una llibreta de 136 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Recull de rodolins amb l’opinió del Dr. Aleu sobre la columna el “Campaneret” que publica el Diari de Tarragona amb temàtica reusenca i on escriuen els columnistes Antoni Zaragoza, Anton Tàpias, Antoni Oliach, Antonio Quinteiro, Josep Cruset, Anton Baiges i Juan Manuel Zaguirre. Els articles comentats corresponen als mesos d’abril i maig de 2000. 1.2 Sàtira política i social
144 Coses dels ganxets. Gitanos i magrebins 2000 Una llibreta de76 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Recull de rodolins inspirats la lectura d’articles de la premsa local referits als gitanos i magribins. 1.2 Sàtira política i social
145 Ridiculeses dels de Reus 2000 novembre Una llibreta de 96 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Recull de rodolins inspirats per anècdotes o vivències de l’autor o de la lectura d’articles de la premsa local referits a Reus (l’arquitectura modernista, símbols franquistes, la canalització de les rieres, etc.). 1.2 Sàtira política i social
146 Més… ridiculeses dels de Reus. 2000 novembre Una llibreta de 91 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb una tira de plàstic. Recull de rodolins inspirats per anècdotes o vivències de l’autor o de la lectura d’articles de la premsa local referits a Reus (la medalla a Franco, la guarda urbana, la muralla, etc.). 1.2 Sàtira política i social
147 Més i més ridiculeses dels de Reus. 2000 desembre Una llibreta de 96 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Recull de rodolins inspirats per anècdotes o vivències de l’autor o de la lectura d’articles de la premsa local referits a Reus (la medalla a Franco, els immigrants, l’estació TAV, etc.). 1.2 Sàtira política i social
148 Ai Reus… quins disbarats 2001 novembre Una llibreta de 88 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb una tira de plàstic. Recull de rodolins inspirats per anècdotes o vivències de l’autor o de la lectura d’articles de la premsa local referits a Reus (els grafiters, el pacte polític al consistori, etc.). 1.2 Sàtira política i social
149 Índex de la documentació 2006 Tres plecs de fulles grapades (21,5 x 15,5 cm), 11 cartolines (11,5 x 17,2 cm, aprox.), 2 fulles soltes (10,5 x 14,5 cm i 8,5 x 19,5 cm)  i 1 sobre (19 x 25 cm) Índex del volums que conté cadascun dels paquets amb els quals va lliurar el doctor Aleu la documentació a l’Ajuntament de Constantí i en el cas dels 40 volums de rodolins dedicats a les coses de Reus i Tarragona hi ha l’índex dels diferents capítols. Hi ha també les targes de cartolina que identificaven cada paquet. 2.1 Documentació particular
150 Fotografies del pregó de la Festa Major d’Hivern 1993 3 fotografies (12,5 x 17,5 cm) Diversos moments de l’acte de la lectura, per part del Doctor Aleu, del pregó de la Festa Major d’Hivern. 2.1 Documentació particular
151 Iconocràcia 2007 novembre Una llibreta de 94 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Repàs als elements iconogràfics de les processons de la Setmana Santa, en particular dels armats i dels enterraments. Escrit en rodolins. 1.3 Costumari popular i religiós
152 Anant-i-venint de l’Hospital de Sant Pau 2008 juliol Una llibreta de 118 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Explicació planera i de vegades irònica -sovint en forma de rodolí- de la malaltia soferta pel doctor Aleu -un càncer de pell- i del seu tractament a l’Hospital de Sant Pau de Barcelona. 1.6 Vivències i records personals
153 Quines burrades 2008 abril Una llibreta de 98 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Recull de rodolins inspirats per anècdotes o vivències de l’autor o la lectura d’articles de la premsa local referits als burros, els rucs i els ases. 1.2 Sàtira política i social
154 Pont de les Caixes 2008 abril 23 Una llibreta de 52 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Treball de divulgació sobre el Pont de les Caixes i la seva connexió amb els aqüeductes romans de Tarragona. 1.5 Arquitectura i urbanisme
155 la meva pedregada Sense data, però posterior o igual al 2001 Una llibreta de 64 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Aplec de rodolins irònics sobre el patiment d’un còlic hepàtic per part de l’autor. 1.6 Vivències i records personals
156 Rius i riuades a casa nostra 2007 maig Una llibreta de 336 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Recull de rodolins relacionats amb el riu Francolí: les riuades, els desperfectes que ocasiones, la canalització del curs del riu, etc. 1.5 Arquitectura i urbanisme
157 Més renoms 2008 març Una llibreta de 146 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Recull de renoms coneguts per l’autor al llarg de la seva vida: institut, facultat de medicina, Constantí, etc. Segona edició del de l’obra “Renoms” escrita per l’autor uns anys abans. 1.3 Costumari popular i religiós
158 Antics Camins de Tarragona 2003 desembre Una llibreta de 184 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Treball de divulgació sobre els camins antics que hi havia pels voltants de Tarragona: el camí cap a l’Oliva, del Portal Negre. de l’Àngel, Vell de Montblanc, de la Creu dels Morts, dels Set Lladoners; els camins a Constantí; el camí del Mas de Garrot, del Mas dels Cups, del Mas de Morató; els camins de la Budallera; el camí del Llorito i molts altres. 1.5 Arquitectura i urbanisme
159 A les acaballes 2008 octubre Una llibreta de 142 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Aplec de rodolins sobre la mort, els enterraments i les esqueles d’alguns parents de l’autor ja traspassats. 1.3 Costumari popular i religiós
160 Extravagàncies 2008 octubre Una llibreta de 114 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Aplec de rodolins sobre la mort, els enterraments i les esqueles d’alguns parents de l’autor ja traspassats. 1.2 Sàtira política i social
161 Coses viscudes 2007 setembre Una llibreta de 126 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Aplec de rodolins de temàtica diversa: els llums de ganxo, les agulles (d’estendre la roba, de fer mitja, els imperdibles, etc.), els estris per cosir, els pantalons, els mocadors (de butxaca, de cap, d’abric, etc.), els molls, etc. 1.2 Sàtira política i social
162 La ceba dels catalans 2008 abril 28 Una llibreta de 60 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Aplec de rodolins sobre temes lligats, d’alguna manera, al tarannà dels catalans: la ceba, la Mare de Déu de Montserrat, el ruc català, la Queta, les dentadures, etc. 1.2 Sàtira política i social
163 Tot tant tètric 2008 setembre 26 Una llibreta de 162 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral Recull de vivències i d’opinions de l’autor sobre els esdeveniments de la Guerra Civil; en particular, destaca el relat de la mort dels metges Vives i Battestini i del Sec de la Matinada. 1.6 Vivències i records personals
164 Les manetes de l’avi Miquel (I) Sense data, però probablement entre 2007 i 2008 Una llibreta de 164 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral Recull d’articles sobre les habilitats manuals de l’autor a l’hora de fabricar artesanalment tota mena de mobles domèstics: rellotges de paret, taules, prestatgeries, llums de peu, etc. 1.6 Vivències i records personals
165 Les manetes de l’avi Miquel (II) Sense data, però probablement entre 2007 i 2008 Una llibreta de 213 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Recull de vivències de l’autor sobre les habilitats manuals a l’hora de fabricar tota mena de mobles o espais en una finca del terme dels Pallaresos: pilons, cadires, cisterna, ermita, barraca, pèrgola, etc. 1.6 Vivències i records personals
166 Les preguntes del meu nét. Les respostes del seu avi. 2006 Una llibreta de 250 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Recull d’articles originats per preguntes del nét de l’autor i que sovint tracten sobre les seves vivències i opinions dels anys de la República i la Guerra Civil. 1.6 Vivències i records personals
167 Ermites 2009 Una llibreta de 166 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb una espiral. Anecdotes sobre ermites de municipis de les comarques tarragonines. 1.5 Arquitectura i urbanisme
168 Sortides. Més ermites 2009 Una llibreta de 104 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb una espiral. Anecdotari sobre ermites de municipis de les comarques tarragonines. És la continuació d’un volum anterior sobre el mateix tema. 1.5 Arquitectura i urbanisme
169 Ermitetes 2010 Una llibreta de 134 pàgines (21,5 x 15,5 cm) enquadernada amb espiral. Anecdotes sobre ermites de municipis de les comarques tarragonines. 1.5 Arquitectura i urbanisme
170 La Creu de Ferro de la Sang sense data Un plec de 20 pàgines grapades (21,5x16cm) i 2 fotografies en color (10×15 cm) Article sobre la destrucció, durant la Guerra Civil, d’algunes creus que coronaven algunes esglésies de Tarragona. 1.5 Arquitectura i urbanisme
171 Llibre de Mn. Bergadà sobre el seu germà Fra Romeu del Cor de Jesús 1933 Un llibre de 58 pàgines (20,5 x 13,8 cm) Mossèn Ramon Bergadà i Solà: “Fra Romeu del Cor de Jesús (En el segle Josep Bergadà i Solà, Pvre.) 1869-1932. Topografía [sic] Montserrat. Reus 1933 2.2 Materials aplegats
172 Llibreta d’apunts d’història natural del batxillerat presos per Miquel Aleu sense data, però entre c. 1925 Una llibreta de 87 fulles numerades Apunts de classe de l’assignatura d’història natural, la mjoria, sobre el funcionament del cos humà 2.1 Documentació particular
173 “Resumen de lo realizado en la Comisión de Aguas y Salubridad durante el año de 1957 1958 Informe d’1 pàgina. 3 jocs. Un d’ells té correccions manuscrites Memòria anual de la Comissió d’Aigües i Salubritat a l’Ajuntament de Tarragona 2.1 Documentació particular
174 [Rodolins sobre l’aprofitament de l’aigua pública a Tarragona] sense data Un plec de 8 fulles grapades (22×16 cm) Propostes per aprofitar l’aigua de les fonts en llocs com la plaça de Sant Joan, el passeig Arqueològic, el Pallol, el Camp de Mart i el passeig de Sant Antoni. 1.5 Arquitectura i urbanisme
175 Saludes i records 1935/1976 25 unitats i 8 fotos Fotografies, retalls de diari, targetons, postals, etc. 2.1 Documentació particular
176 Escrits i dibuixos solts 1975 o posterior 15 fulles soltes Conté, entre d’altres el text “Cómo ve un ‘pelacañas’ la barriada de la Torreforta”. 2.1 Documentació particular
177 Correspondència rebuda 1940/1979 7 fulles soltes Correspondència solta 2.1 Documentació particular
178 Records personals sobre Mn. Ramon Bergadà 1920/1949, aproximadament 4 fulles Conté: “Al amor de mos amors. La Verge Santíssima del Tallat)”, de Mn. Ramon Bergadà; el famós autoretrat fotogràfic de Mn. Ramon Bergadà, en targeta postal, del 29 d’octubre de 1920 i el recordatoris de les “Bodas de oro sacerdotales del M.I. Sr. D. Ramón Bergadá Solá, Pbro. (c 1945) i el recordatori fet per l’Acció catòlica de la Parròquia de Sta. Maria de la Catedral de Tarragona en memòria de Mn. Bergadà (c. 1949). 2.2 Materials aplegats
179 La Muralleta 1992, abril 56 pàgines grapades (21,8 x 15,7 cm) Porta el subtítol “De les ruines de Tarraco fins la construcció de la Muralleta” 1.5 Arquitectura i urbanisme
180 Índexos de les col·leccions de la biblioteca particular 2009 35 fulles, aproximadament Són fulles normalment reciclades (paper de cuima, sobre, fulls de calendari, etc.) amb el llistat de les obres que componen les col·leccions de llibres de la bilbioteca personal donades a l’Ajuntament de Constantí. 2.1 Documentació particular
181 Aplec d’articles de diari sobre temes locals de Tarragona 1962-1954 8 plecs de diari Articles relacionats sobretot amb la Rambla Nova. 2.2 Materials aplegats

La majoria dels articles de temàtica local sobre Constantí estan publicats a la miscel·lània dels “Estudis de Constantí” i poden consultar als repositoris públics, com a RACÓ.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

El patrimoni documental del municipi de Constantí i moltes coses més