Col·lecció documental Xavier Gavaldà Tibau

1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ
1.1 Codi de referència
1.2 Nivell de descripcióFons
1.3 TítolFons Xavier Gavaldà
1.4 Dates1772-1957
1.5 Volum i suport de la unitat de descripció0,10 metres, 19 unitats documentals, suport paper
2 ÀREA DE CONTEXT
2.1 Nom del productorXavier Gavaldà Tibau
2.2 Història del productorNascut a la Canonja, però aveïnat a Constantí de fa anys. És persona molt coneguda al poble per la seva col·lecció particular d’objectes de la història del ferrocarril i per les col·laboracions a Constantí Ràdio.
2.3 Història arxivísticaEls fons aplega documentació de caire familiar i algunes revistes antigues que es conservaven a la seva casa, amb la voluntat que sigui reservat.
2.4 Dades sobre l’ingrésEl 23 d’abril de 2019, el Sr. Gavaldà va portar físicament la documentació del fons amb la petició que es fessin els tràmits corresponents per al seu ingrès a l’Arxiu Històric.
3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
3.1 Abast i contingutEl fons conté escriptures notarials lligades a casaments i a la transmissió de la propietat de la família del donant. L’àmbit geogràfic és el terme municipal de la Canonja. A banda, hi ha alguns exemplars solts de diverses revistes.
3.2 Informació sobre avaluació, tria i eliminacióDocumentació de conservació permanent.
3.3 IncrementsNo està previst.
3.4 Sistema d’organitzacióDonat l’escàs nombre d’unitats, s’han creat dues sèries: una per a la documentació familiar (f) i una altra per a les publicacions (p).
4 ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS
4.1 Condicions d’accésAccés lliure, llevat de les restriccions que senyala el marc legislatiu i normatiu vigent, particularment en relació a la protecció de dades personals.
4.2 Condicions de reproduccióReproducció lliure, d’acord el marc legislatiu i normatiu vigent.
4.3 Llengües i escriptures dels documentsCatalà, castellà
4.4 Característiques físiques i requeriments tècnics
4.5 Instruments de descripcióInventari
5. ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA
5.1 Existència i localització dels originalsLa majoria dels documents són còpies d’escriptures notarials conservades en els llibres de protocols respectius
5.2 Existència i localització de les reproduccions
5.3 Documentació relacionada
5.4 Bibliografia
6. NOTES
7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
7.1 Autoria i dataJosep Estivill, 13 de juny 2019
7.2 Fonts
7.3 Regles o convencions

UNITATS DOCUMENTALS

1.1 Codi de referència1.3 Títol
1/F/1772Capítols matrimonials d’Isidro Alberich Jové i Rosa Sabater
1/F/1797Dot de Teresa Jansà Cadiach
1/F/1805Capítols matrimonials d’Anton Cadiach Fonts, pagès de Riudoms, i Maria Bonet Ferré, de la Canonja (5-12-1804)
1/F/1810Capítols matrimonials entre Anton Cadiach Fonts, pagès de Riudoms, i Rosa Alberich Sabaté, de la Canonja
1/F/1856Redempció d’un censal atorgat a favor de Teresa Cadiach Alberich, de la Canonja (1856/1863)
1/F/1865Escriptura de venda d’una casa al carrer del Raval de la Canonja, núm. 59, atorgada per Tomás Parelladas Queral, a favor de José Cadiach Grau (24-4-1865)
1/F/1866Capítols matrimonials de Sebastián Tibau i Rosa Cadiach (28-10-1866)
1/F/1870Escriptura de venda d’una casa al carrer de la Font, núm. 6, de la Canonja, atorgada pels cònjuges Antoni Gavaldà i Josefa Grau a favor dels també cònjuges José Balart i Antonia Cadiach (13-3-1870).
1/F/1871Escriptura de venda d’una casa a la Canonja, atorgada pels cònjuges José Cadiach Grau i Sebastiana Vives Gial a favor de Sebastián Tibau Bartolí i Rosa Cadiach Cañellas (19-3-1871)
1/F/1885Escriptura de venda d’una peça de terra a la Canonja atorgada pels cònjuges José Masvidal i Cusidó i Teresa Babot i Sanabra a favor dels cònjuges Sabastián Rialp i Quer i Maria Ferrer i Tomás (4-2-1885)
2/F/1885Escriptura de venda d’una peça de terra a la Canonja, atorgada per Sebastián Rialp i Qué i Maria Ferrer Tomás a favor de José Balart Mallafré i Antonia Cadiach Alberich (1-12-1885).
1/F/1892Inscripció al registre de la propietat dels béns dels germans José, Antonia i Josefa Balart Cadiach, heretats del seu pare José Balart Mallafré.
1/F/1911Llicència absoluta del servei militar de Luis Tibau Cadiach (31-7-1911)
1/F/1918Certificats de la declaració dels germans Luis i Sebastián Tiibau i Cadiach com a hereus de la seva mare Rosa Cadiach Grau.
1/F/1923Certificació d’una interlocutòria del Jutjat de Primera Instància de Tarragona de la declaració de Cándido Fortuny Jansá com a hereu dels seus pares, Sebastián Fortuny Bertrán i Maria Jansà Alberich (30-11-1921)
1/F/1957Certificat del secretari accidental de l’Ajuntament de la Canonja dels bens propietat de Josefa Balart Reverté al terme municipal (8-1-1957)
1/P/1938La URSS en construcción
1/P/1939Vértice. Revista Nacional de la Falange Española Tradicionalista y de las Jons
1/P/1941Mundo. Revista Semanal de Política Exterior y Economia.

El patrimoni documental del municipi de Constantí i moltes coses més