Estadístiques

01.  IdesCat. Institut d’Estadística de Catalunya

Idescat.cat és el lloc web de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), l’òrgan estadístic del Govern de Catalunya.
Aquest web ofereix un conjunt molt ampli d’estadístiques oficials de Catalunya elaborades per l’Idescat i diferents organismes del Sistema estadístic de Catalunya, i que es complementen amb dades d’altres agents i institucions públiques.
En aquest web hi ha milions de dades estadístiques. En l’àmbit de la demografia es poden obtenir dades de població com el nombre d’habitants, estructura de la població per edat i sexe, naixements, defuncions, migracions, mobilitat per raó d’estudi o treball, el nivell formatiu, llars i famílies o el cens lingüístic. En l’àmbit econòmic es disposa d’informació per als principals sectors econòmics d’activitat, de macromagnituds com el PIB o la renda, les transaccions comercials i diversos indicadors de conjuntura, com preus, salaris, atur, població ocupada, producció industrial, serveis, transports, etc. En l’àmbit social es disposa d’estadístiques d’educació, cultura, esports, medi ambient, salut, justícia, consum de les llars, usos del temps i també indicadors socials i de qualitat de vida.
Tota aquesta informació es pot trobar pel conjunt de Catalunya, i una part important desagregada territorialment per comarques, municipis i fins i tot per a l’àmbit inframunicipal.
Es pot accedir a la informació des de la pàgina principal de tres maneres diferents: per blocs temàtics, pel mapa del web i a través del cercador.
Enllaç al web de l’Institut d’Estadística de Catalunya

02. Centre d’Estudis demogràfic (CED)

El Centre d’Estudis Demogràfics (CED) és un centre de recerca de les estructures i les dinàmiques poblacionals. Creat al 1984 per un conveni entre la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona, adopta des de 1985 la forma de Consorci, regit per representants de cada una d’aquestes institucions promotores i per la pròpia directora del CED, que constitueixen el Consell de Govern del Centre.

Disposa de biblioteca i centre de documentació propis, d’accés públic, amb dades estadístiques, hemeroteca especialitzada i una extensa bibliografia sobre temes de població. També disposa d’un Banc de Dades amb ampli recull d’estadístiques demogràfiques a nivell català, espanyol i europeu.

El Banc de Dades del CED disposa d’un volum d’informació demogràfica sobre Catalunya pràcticament exhaustiu respecte de les dades històriques anteriors a 1975, incloent-hi totes les escales territorials disponibles. A més, el CED ha omplert el buit d’informació existent (en suport magnètic) amb dades del període 1975-1985, per l’àmbit català. Les dades més recents contenen informació contínuament actualitzada de Catalunya i Espanya, gràcies a la disposició de dades per part dels servidors de dades demogràfiques de l’IDESCAT i de l’INE.

> Enllaç al Centre d’Estudis Demogràfic (requereix registre)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

El patrimoni documental del municipi de Constantí i moltes coses més