Bibliografia

Referències generals

 • Constantí. Gestió municipal 1999/2003. Guanyar el futur. Ajuntament de Constantí, Constantí 2003.
 • Constantí. Memòria Municipal 2003/2007. Ajuntament de Constantí, Constantí 2007.
 • Cortiella i Òdena, Francesc: Història de Constantí. Sindicat Agrícola de Constantí, Tarragona 1981.
 • Duch, Montserrat; Ginné, Anna M.: Constantí . Cossetània (La Creu de Terme, 10), 2001.
 • Escarré, Ricard: La ruta de l’aigua. Ajuntament de Constantí (Rutes de Constantí, 1), Tarragona 2009, 20 pàgs.
 • Escarré, Ricard: La ruta de Sant Llorenç. Ajuntament de Constantí (Rutes de Constantí, 2), Tarragona 2010, 76 pàgs.
 • Giné Furné, Anna Maria: “Monografía de Constantí, de C. Esteban Sevilla”, Estudis de Constantí, 12, 1996, p. 57-93.
 • Güell, Manel: “Algunes dades de població absoluta de Constantí”, El Racó de l’Arxiu , 9. Arxiu Històric Municipal de Constantí, Constantí 2004, p. 4-5.
 • Morera, E.: “Província de Tarragona”, Carreras Candi, F. (director): Geografia General de Catalunya, vol. IV Barcelona 1910.
 • Rivera, Manuel; Franquès, Montserrat (coord.): Constantí: gestió municipal 1995-1999. Gestió municipal. Ajuntament de Constantí, Constantí 1999.
 • Rovira Gómez, Salvador-J.: “Constantí”, Gran Geografia Comarcal de Catalunya. El Camp de Tarragona. Vol. 7 Gran Enciclopedia Catalana, 1982.
 • Sabaté Sans, Josep M.: “Apunts de la bibliografia local (I)”. Antena. Parròquia de Sant Feliu Màrtir, Constantí, núm. 23, desembre 2005, pàg. 4.
 • Sabaté Sans, Josep M.: “Apunts de la bibliografia local (II)”. Antena. Parròquia de Sant Feliu Màrtir, Constantí, núm. 24, abril 2006, pàg. 4.
 • Sabater, Mn. Salvador: Historia de la Vila de Constantí, camp, arquebisbat y provincia de Tarragona, compaginada per Mossen Salvador Sabater, Pbre., rector de la mateixa. Imp. De F. Arís y Fill, Tarragona 1888. Existeix també una edició facsímil de l’any 1989 editada pel Centre d’Estudis de Constantí.

Revistes i butlletins

 • Alfaraz: revista de veterinaria. Constantí 1998.
 • Antena. Parròquia de Sant Feliu, Màrtir, Constantí.
 • Biblionovetats. Biblioteca Pública de Constantí, Constantí 2002-2006.
 • Butlletí informatiu Constantí. Associació de Veins, Constantí 1979-1980.
 • Butlletí informatiu de CiU a Constantí. Convergència i Unió, Constantí 1992.
 • Butlletí informatiu del Grup de Convergència i Unió. Convergència i Unió, Constantí 1993.
 • Cantant el peix. Butlletí informatiu de la secció local d’ERC a Constantí. Esquerra Republicana de Catalunya, Constantí.
 • El CEC informa: boletín informativo del CEC Les Forques. Centre Excursionaista Les Forques (Constantí).
 • Constantí municipal. Ajuntament de Constantí, Constantí 1983-1987.
 • Constantí. Municipal d’informació. Ajuntament de Constantí, Constantí 1994-1995.
 • Constantí municipal. Ajuntament de Constantí, Constantí 2000-2003.
 • DConstantí. Revista municipal. Ajuntament de Constantí, Constantí, 2007-2008 i 2016 i ss.
 • Documents de Constantí. Arxiu Municipal de Constantí (2008-2011).
 • Estudis de Constantí. Ajuntament de Constantí, 1985 i ss.
 • Full parroquial de Constantí. Parròquia de Constantí, Constantí 1962-1972.
 • Full Parroquial, 1916-1923. Edició facsímil del Centre recreatiu, esportiu i cultural de Constantí. 1992.
 • Fulla parroquial de Constantí. Parròquia de Constantí, Constantí 1916-1924. 190 números.
 • Hoja parroquial. Edición para la parròquia de Constantí. Constantí, 1952-1962.
 • Racó de l’Arxiu, El. Butlletí de l’Arxiu Històric Municipal de Constantí. Arxiu Històric Municipal de Constantí, Constantí 2003-2006 i 2014 i ss.
 • Revista de l’Escola, La. CEIP Centcelles de Constantí.
 • Revista de Constantí, La. Centre d’Estudis de Constantí, Constantí 1988-1994.
 • Rosa de Constantí, La. Butlletí del Partit dels Socialistes de Catalunya. Agrupació Socialista de Constantí, Constantí.
 • Temps afegit. La revista del C. E. Constantí. Núms. 1-7 (2003-2004).
 • Turó Press. Col•legi Turó, Constantí 1986.
 • Turó. Boletín informativo. Col•legi Turó, Constantí 1989.

Arxius i documentació

 • Bergada, Ramon: Goigs a llaor de Sant Feliu: mártir africà: patró de la vila de Constantí de l’Arquesbisbat de Tarragona (Tarragonés) / text Ramón Bergada; melodia Josep Moragas, prev.; dibuix Jeroni Giralt. Altés (Col.lecció Torrell de Reus, 1148), Barcelona 1981.
 • Ciro Bayo Segurola: “Libro duodécimo. De Tarraco a Barcino”, Estudis de Constantí, 7 1991, p. 71-90.
 • Constantí, un poble de cine. Parròquia de Sant Feliu Màrtir de Constantí, Constantí 2008. 2 DVD recopilatoris amb filmacions familiars antigues de festes populars i religioses, entre els anys 1960 i 1981.
 • Estivill, Josep: “Constantí fa cent anys. Propostes de recerca des de l’Arxiu Municipal”, El Racó de l’Arxiu, núm. 10, p. 4; núm. 11, p. 4; núm. 12, p. 4. Arxiu Històric Municipal de Constantí, Constantí 2004.
 • Estivill, Josep: “Internet per a historiadors. Guia de recursos”, Estudis de Constantí, 21, 2005, p. 107-117.
 • Estivill, Josep: “La laboriosa (de)construcció de l’Arxiu Municipal de Constantí”. Arxiu Històric de Tarragona. Butlletí informatiu, núm. 11, juliol 2008, p. 12-14.
 • Franquès Gil, Montserrat (a cura de): “Noticias de la villa de Constantí en el Campo de Tarragona”, Estudis de Constantí, 4, 1988, p. 95-116.
 • Grau i Pujol, Josep M.: “L’actuació d’un notari tarragoní a Lleida i Constantí. Un exemple de dispersió documental”, El Racó de l’Arxiu, 13. Arxiu Històric Municipal de Constantí, Constantí 2005, p. 4-5
 • Grau, Josep M. T.: “Referències sobre Constantí en dos arxius de Reus”, El Racó de l’Arxiu, 20. Arxiu Històric Municipal de Constantí, 2006, p. 11-12.
 • Grau i Pujol, Josep M. T.: “La Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Constantí (1848-1935)”. Antena, núm. 32. Parròquia de Sant Feliu Màrtir de Constantí, març de 2008, p. 4. [Estudi de la documentació dels segles XIX i XX d’aquesta congregació conservada a l’Arxiu Parroquial de Constantí]
 • Morera, E.: Tarragona antigua y moderna. Tarragona 1894.
 • “Ordenances de la ‘Comunidad de Regantes de la Acequia de los Molinos del Rio Francolí de Tarragona’ (1905)” Estudis de Constantí, 6, 1990, p. 63-95.
 • Perea, Eugeni: “Els ‘Estudis de constantí’: vint anys d’història”, El Racó de l’Arxiu, 17. Arxiu Històric Municipal de Constantí, Constantí 2005, p. 10-12.
 • Ricomà Vendrell, F. Xavier: “Inventari de l’antic Arxiu Parroquial de Constantí Estudis de Constantí, 3. Ajuntament de Constantí, 1987, p. 69-80.
 • “Sindicat de Treballadors de Constantí, El. Un exemple d’expedient d’associació”, dins M. Isabel Miró, Judit Morlanes i Ricard Ibarra: Viatge per l’associacionisme al Camp de Tarragona en temps de la II República (1931-1939). Arxiu Històric de Tarragona (Materials didàctics de l’Arxiu Històric de Tarragona, 3), Tarragona 2006 p. 19-22.
 • Solé, Rafael: “El Sindicat Agrícola de Constantí recupera el seu patrimoni”, El Racó de l’Arxiu, 15. Arxiu Històric Municipal de Constantí, Constantí 2005 p. 6.
 • Tapies, Francesc: Goigs a llaor de Sant Sebastià Màrtir, Co-patró de la vila de Constantí: tex antic / revisat per Josep Mª Ferré; música, Francesc Tàpies; dibuix, Josep Balañà i Pallarés. Parròquia de Constantí (Gogistes Tarragonins; núm. 31), Constantí 1983
 • “Testament en nom de la gresca (1934)”, Estudis de Constantí, 5, 1989, p. 169-173.

Testimonis personals

 • Aleu Padreny, Miquel: “Constantí. Mes d’agost festiu”, Estudis de Constantí, 22, 2006, p. 127-166.
 • Aleu Padreny, Miquel: “Guió d’un pregó. Constantí, records de la meva infància”, Estudis de Constantí, 9, 1993, p. 59-76.
 • Aleu Padreny, Miquel: “El castell de Constantí”, Estudis de Constantí, 10, 1994
 • Aleu Padreny, Miquel: “L’Església de Constantí. Vista pel seu escolanet (de l’any 1917-1922)”, Estudis de Constantí, 13, 1997, p. 39-86.
 • Aleu Padreny, Miquel: “La Setmana Santa a Constantí en la segona desena de l’actual segle”, Estudis de Constantí, 14, 1998, p. 73-85.
 • Aleu Padreny, Miquel: “Records de Constantí”, Estudis de Constantí, 16, 2000, p. 59-91
 • Aleu Padreny, Miquel: “La meva infància”, Estudis de Constantí, 18, 2002, p. 41-89.
 • Aleu Padreny, Miquel: “Llocs singulars del terme”, Estudis de Constantí, 19, 2003, p. 71-90.
 • Aleu Padreny, Miquel: “Constantí. Cafès i barberies, llocs d’esbarjo”, Estudis de Constantí, 20, 2004, p. 33-46.
 • Aleu Padreny, Miquel: “Trofeu Armangué. 21 de maig de 1922. Un dia de dol per Constantí”, Estudis de Constantí, 23, 2007, p. 65-71.
 • Aleu Padreny, Miquel: “Constantí, arribada de l’electricitat”, Estudis de Constantí, 25, 2009, p. 113-115.
 • Aleu Padreny, Miquel: Records de la meva infància a Torredembarra. Arxiu Municipal de Torredembarra (Retalls de l’arxiu, 1). Ajuntament de Torredembarra, Tarragona 2010.
 • Bergadà i Solà, Ramon: Espigolant. Inèdit, 1946. Comentari: Mossèn Bergadà, l’any 1946 va escriure una biografia en la que relata el seu pas per les diferents parròquies. També té publicats llibres de poemes i una història familiar [Josep M. Sabaté Sans].
 • Bergadà i Solà, Ramon: Espigolant. Llibre de memòries del reverend Mossèn Ramon Bergadà i Solà, canonge. Centre d’Estudis de Constantí i Ajuntament de Constantí, Tarragona 2010. Edició en commemoració del 25è aniversari de la miscel•lània dels “Estudis de Constantí”.
 • CEIP Mossèn Ramon Bergadà: El meu poble Constantí. Planeta (Col. Els llibres dels nostres fills), Barcelona 2006. 133 p.: il.; 22 cm.
 • Escarré, Ricard: Doctor Aleu. Obra i memòries. Ajuntament de Constantí (Tarragona 2008).
 • Gavaldà i Gil, Lluís: “La pluja i la memòria” Estudis de Constantí, 22. Centre d’Estudis de Constantí, 2006, p. 113-126.
 • Gavaldà i Gil, Lluís: “Els Coll i els Gil”. Estudis de Constantí, 28, 2012, p. 155-170.
 • “Notes extretes del llibre ‘Geografia General de Catalunya'”, Estudis de Constantí, 15, 1999, p. 97-107.
 • Plana i Espanyol, Pep: “De com la família ‘ Perelló’ de Constantí descendeix de la casa de l’il•lustríssim D. Joan Tarés, Arquebisbe de Tarragona i Virey de Catalunya”, Estudis de Constantí, 31, 2015, p. 49-106.
 • Ribas Morlà, Joan M.: “Tradicions i vivències. Pregó de la Festa Major d’hivern. Constantí, 19 de gener de 1995”, Estudis de Constantí, 11, 1995, p. 85-92.

Lingüística, literatura i toponímia

 • AA. VV.: Semença. 15 poetes de Constantí. Associació Literària de Constantí, Tarragona 2004.
 • AA. VV.: Rebrot. 22 poetes de Constantí. Agrupació Literària de Constantí. Nou Silva Equips, Tarragona 2006.
 • Amigó i Anglès, Ramon: Els topònims del terme municipal i del poble de Constantí. Tarragona. Instituto de Estudios Tarraconenses “Ramon Berenguer IV” (Secció de Filologia i Història Literària, 8), Tarragona 1969.
 • Amigó i Anglès, Ramon: Onomàstica del terme municipal de Constantí. Sindicat Agrícola de constantí. Institut d’Estudis Catalans (Treballs de l’Oficina d’Onomàstica, 15), 2008.
 • Bas, Pilar; Escoda, Núria; Grau, Antoni; Lara, Roser: “La situació del català en la zona industrial Tarragona-Reus-Vila-seca: el cas de Constantí”. Estudis de Constantí, 2. Ajuntament de Constantí, 1986, p. 19-28.
 • Caburrasi Acebo, Sergio i Álex: Interiores. Associació Literària de Constantí, Constantí 2007.
 • Casadó, Carles: La Filla del terrisser. Edició de l’autor, Constantí 2002.
 • Cerdà Massó, Ramon: “Diglosia y degradación semántica en el habla de Constantí (Campo de Tarragona)”, Separata de Philologica Hispaniensia, In honorem Manuel Alvar, I. Dialectología. Gredos, Madrid 1953, p. 137-158.
 • Cerdà Massó, Ramon: Parla i costums del Constantí dels quaranta i cinquanta. Assaig de dialectologia fractal. Ajuntament de Constantí, Tarragona 2017.
 • Coliman, Dídac. Nephilim. PSPublishers, Tarragona 2019.
 • Contes a moltes mans. Noves aventures a Constantí. Curs 2013-2014. Ajuntament de Constantí, Tarragona 2015.
 • Contes a moltes mans. Noves aventures a Constantí. Curs 2014-2015. Ajuntament de Constantí, Tarragona 2016.
 • Contes a moltes mans. Noves aventures a Constantí. Curs 2015-16 / 2016-17. Ajuntament de Constantí, Tarragona 2017.
 • Contes a moltes mans. Noves aventures a Constantí. Curs 2017-2018. Ajuntament de Constantí, Tarragona 2018.
 • Contes a moltes mans. Noves aventures a Constantí. Curs 2018-2019. Ajuntament de Constantí, Tarragona 2019.
 • Constantí vist per poetes. Parròquia de Sant Feliu Màrtir de Constantí, Constantí 2006.
 • El meu Constantí. 26 relats de nous vilatans. Ajuntament de Constantí. Escola d’Adults, Tarragona 2008.
 • Escarré Pinto, Ricard; Sauret, Àngel: Constantí. Editorial Mediterrània (col·lecció ‘Un mar d’històries’, 22). Tarragona 2018.
 • Ferré i Tril, Xavier: “Ramon Amigó i la toponímia de Constantí”. Estudis de Constantí, 28, 2012, p. 255-262.
 • Fiestras López, Maria Carme; Sabaté Sans, Josep Maria: “Noves aportacions a la toponímia constantinenca”. Estudis de Constantí, 2. Ajuntament de Constantí, 1986, p. 45-53.
 • Figueras Tortras, Laia; Puyuelo Capellas, Núria (textos); Montañá Ros, Marta (il·lustracions). Bon dia: Una cançó contada dels Pets. Editorial Nanit, Barcelona 2019.
 • Franquès i Gil, Montse; Alejandre i Duch, Mar: “Alguna nota sobre els renoms de Constantí”. Estudis de Constantí, 1. Ajuntament de Constantí, 1985, p. 77-83.
 • Gens Franquès, Juli: “Tradició oral de Constantí”, Estudis de Constantí, 29, 2013, p. 289-309.
 • Martí, Joan: “El llibre de Ramon Amigó sobre l’onomàstica del terme municipal de Constantí”. Estudis de Constantí, 27, 2011, p. 243-246.
 • Marín Ramon, Ferran: Gastó de Constantí. Centre d’Estudis Constantinencs, 2017.
 • Palau Peña, Alfredo: La mujer misteriosa. Associació Literària de Cpnstantí, Constantí 2007.
 • Perea Simón, Eugeni: “Constantí al gust de la literatura”. Estudis de Constantí, 20, 2004, p. 7-20
 • Premis Literaris Constantí: Històries de vida. Editorial Silva i Ajuntament de Constantí, Tarragona 2002.
 • Premis Literaris Constantí: Històries de viatges. Editorial Silva i Ajuntament de Constantí, Tarragona 2003.
 • Premis Literaris Constantí: Narrativa breu. Ajuntament de Constantí. Silva editorial, Constantí 2004.
 • Premis Literaris Constantí: Relats. Ajuntament de Constantí. Silva editorial, Constantí 2005.
 • Premis Literaris Constantí: Històries de la Història. Ajuntament de Constantí. Silva editorial, Constantí 2006.
 • Premis Literaris Constantí: Històries verdaderes. Ajuntament de Constantí. Silva editorial, Constantí 2007.
 • Premis Literaris Constantí: Històries de la terra. Ajuntament de Constantí. Silva editorial, Constantí 2009.
 • Premis Literaris Constantí: Relats de joventut. Ajuntament de Constantí. Silva editorial, Constantí 2015.
 • Premis Literaris Constantí: Relats d’amor. Ajuntament de Constantí. Silva editorial, Constantí 2016.
 • Premis Literaris Constantí: Relats mediterranis. Ajuntament de Constantí. Silva editorial, Constantí 2017.
 • Premis Literaris Constantí: Relats de festa. Ajuntament de Constantí. Silva editorial, Constantí 2018.
 • Reinoso, Xavier: Llençols al vent. Poemes i narracions, Silva Editorial, Tarragona 2018.
 • Renoms de Constantí Estudis de Constantí, 16, 2000, p. 93-99.
 • Roca, Josep Maria: L’Arc de Sant Martí. Obra literària completa. Associació Literària de Constantí. Nou Silva Equips, Tarragona 2006.

Antropologia i societat

 • Cerdà i Sans, Maria Assumpta; Outeda i Recio, Elisenda-Montserrat; Roca i Pellicer, Josep Maria; Sabaté i Sans; Josep Maria: “Les capelletes votives dels carrers de Constantí”. Estudis de Constantí, 3. Ajuntament de Constantí, 1987, p. 7-31.
 • Domingo Urbaneja, Marius: Avaluació de l’impacte de la formació professional agrària al camp de Tarragona. Departament de Pedagogia. Universitat Rovira i Virgili, Tarragona 2004 [Tesi doctoral].
 • Educació sexual. Material per elaborar un crèdit variable de sexualitat per a centres escolars i instituts. Ajuntament de Constantí, Àrea de Serveis Socials i Silva Editorial, Tarragona 2004.
 • Ferran i Marquès, Teresa; Fortuny i Golorons, Dolors: “Estudi d’una unitat d’explotació, de producció i de consum. La Closa”. Estudis de Constantí, 1. Ajuntament de Constantí, 1985, p. 63-75.
 • Ferrando i Romeu, Pere: “Constantí: una plaça castellera de primer ordre rescatada de l’oblit”. Estudis de Constantí, 28, 2012, p. 49-95.
 • Fiestras López, M. Carmen: “Calendari festiu de Constantí”. Estudis de Constantí, 5, 1989, p. 7-38.
 • Franquès i Gil, Josep Maria: “Estudi sociològic de la població de Constantí”. Estudis de Constantí, 9, 1993, p. 7-31.
 • Grup d’Estudis de l’Ateneu Llentisclell: “Masos del terme municipal de Constantí”. Estudis de Constantí, 1. Ajuntament de Constantí, 1985, p. 85-87.
 • Nicolau i Tell, Josep Oriol: Masos de Constantí: Etnografia i etnolingüística. Arola Editors, Tarragona 2005.
 • Palau i Palau, Rosa de les Neus: “Pre-ludis folklòrics: literatura tradicional infantil al Col.legi “Mn. Ramon Bergadà”, de Constantí (Tarragonès)”. Manuscrit, 1986.
 • Palau i Palau, Rosa de les Neus: “Pre-ludis folklòrics”. Estudis de Constantí, 3. Ajuntament de Constantí, 1987, p. 33-47.
 • Palau i Palau, Rosa de les Neus: “El joc infantil, una lliçó per als grans, (mostra presa a Constantí)”. Estudis de Constantí, 4, 1988, p. 9-23.
 • Perea Simón, Eugeni: “Les advocacions religioses com a llenguatge del temps: l’exemple de Constantí”. Estudis de Constantí, 17, 2001, p. 35-42.
 • Sabaté Sans, J. M.: “La confraria de la Sang i els armats”. Antena. Parròquia de Sant Feliu Màrtir, Constantí, núm. 8, març 2002, pàg. 4.
 • Sabaté Sans, J. M.: “El petit museu”. Antena. Parròquia de Sant Feliu Màrtir, Constantí, núm. 10, octubre 2002, pàg. 4. [Fa referència al Museu de la Confraria del Sant Crist de la Puríssima Sang].
 • “Sant Sebastià i els majorals, les gralles i la coca beneïda”. Antena. Parròquia de Sant Feliu Màrtir, Constantí, núm. 3, 2001, pàg. 4.

Prehistòria

 • Adserias, Maria; Massó, Jaume; Ramón, Ester: “Les dues sitges neolítiques de la Boella”. Estudis de Constantí, 14, 1998, p. 7-16.
 • Latorre, José A.: “Estudi preliminar de troballes paleozoològiques al terme de Constantí (Tarragonès). (Plana al•luvial del riu Francolí, Rabassols, argiles i terrenys adjacents). Estudis de Constantí, 26, 2010, p. 7-18
 • Prats i Domènech, Josep M.: “Constantí a la prehistòria”. Estudis de Constantí, 8, 1992, p. 71-87.
 • Vilaseca Anguera, Salvador; Capdevila Vallverdú, R.: “Las estaciones prehistóricas del Pla del Maset (Cap de Salou y Les Gavarres [Constantí])”. Instituto de Estudios Tarraconenses ‘Ramon Berenguer IV’. Sèrie arqueològica, 32, Reus 1968.
 • Vilaseca, Salvador; Capdevila, Ramon: “Les Gavarres (Constantí)”. Estudis de Constantí, 1. Ajuntament de Constantí, 1985, p. 7-13.

Història antiga / Centcelles

 • Arbeiter, Achim: “Der Mosaikschuk des grabbaues von Centcelles und der Machtwechsel von Constants zu Magnetius”. Madrider Mitteilungen, 30. 1989, p. 289-331.
 • Arbeiter, Achim: “Eine selten wiedergegebene jagdtechnik. Der einsatz von leinen mit blendzeug nach darstellugen in Conimbriga Centcelles und Qusayr ‘Amra” Madrider Mitteilungen, 36. 1995, p. 303-309.
 • Arbeiter, Achim; Korol, Dieter: “El mosaico de la cúpula de Centcelles y el derrocamiento de Constante por Magencio”. Butlletí Arqueològic, Reial Societat Arqueològica Tarraconense, núms. 10-11, època V, Tarragona 1988-1989, p. 193-244. [És la versió castellana de l’article d’Achim Arbeiter publicat en alemany, amb el mateix títol, a Madrider Mitteilungen]
 • Arce, J. (Ed.): “Centcelles, el monumento tardorromano, iconografía y arquitectura”, Bibliotheca Italica, Monografías de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, numero 25, «L’ERMA» di Bretschneider, Roma 2002, 97-112.
 • Arce, J.: “Constantinopla, Tarraco y Centcelles”. Butlletí Arqueològic, 16. Tarragona 1994, p. 147-166.
 • Arce, Javier: “Obispos, emperadores o propietarios en la cúpula de Centcelles”, Pyrenae. Revista de Prehistòria I Antiguitat de la Mediterrània Occidental, núm. 37, vol. 2 (2006), p. 131-141.
 • Brú i Virgili, Maria: “Excavacions arqueològiques als carrers de l’Església Vella i del Morrot de Constantí (2007)”, Estudis de Constantí, 23, 2007, p. 25- 42.
 • Camprubí Alemany, Francisco: El monumento paleocristiano de Centcelles (Tarragona). Barcelona 1953.
 • Camprubí, F.: “I mosaici della cupola di Centcelles nella Spagna”, Rivista di Archeologia Cristiana, 19. 1942, p. 87-110.
 • Cortés i Cortés, Rodolf; Foguet i Coll, Gabriel; Güell i Agramunt, Manel; López i Vilar, Jordi: “Resultats de la primera campanya d’excavacions del Mas dels Frares de Constantí (juliol, 1989)”. Estudis de Constantí, 9, 1993, p. 45-58.
 • Cubells i Llorens, Josefina: “Fonts d’informació sobre Centcelles”, Estudis de Constantí, 3. Ajuntament de Constantí, 1987, p. 81-93.
 • Dalmau, Jordi: Centcelles. Teddysound, Barcelona 2002.
 • Domènech i Montaner, Lluís: Centcelles. Baptisteri i cellae-memoriae de la primitiva església metropolitana de Tarragona. Barcelona. Industrias del Papel, 1931.
 • Domènech i Montaner, Lluís: Centcelles. Baptisteri i cellae-memoriae de la primitiva església metropolitana de Tarragona. Discursos llegits en la Reial Academia de Bones Lletres de Barcelona, el dia 5 de juny de 1921. Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, Barcelona 1921.
 • Engemann, J.: “Die Mosaikdarstellungen des Kuppelsaals in Centcelles.” Anlässlich der Publikation von Helmut Schlunk Jahrbuch für Atike uns Cristentum, 32. 1989, p. 127-138.
 • Escarré Pinto, Ricard: “Centcelles: la cúpula encriptada. Hipòtesis, controvèrsies i noves aportacions sobre la vil•la i el monument”. DConstantí. Revista Municipal, núm. 2, novembre 2007, p. 18-23.
 • Galdón García, R.: “El mosaic de Centcelles, I. La signifcació de la cacera dels cérvols”; “El mosaic de Centcelles. II. L’accés a la comprensió del conjunt”; “El Mosaic de Centcelles, III. La Passió dels màrtirs de Tàrraco a Centcelles”. Bulletí Arqueològic, V, 24-26, 2002-204, Tarragona. p. 131-184; 171-254; 79-175.
 • Ginesta, S.: “Excursió col•lectiva a Centcelles. Dia 3 de juliol de 1883.” Acta Butlletí Mensual de l’Associació d’Excursions Catalana, 65-66. Tarragona 1984, p. 27-31.
 • Gómez Fernández, Francisco José: “¿Descansa un emperador romano en suelo español?: El mausoleo romano de Centcelles”, Revista de arqueología, 271 (noviembre 2003), p.54-61. Madrid 2002.
 • Gómez Pallarès, J. “Centumcellae, la cúpula y su iconografía musiva: indicios para su interpretación desde la flología wilamowitziano more”, a Caldelli, M. L.; gregori, g. L.; orlandi, S. (cur.), Epigrafa. Atti della XIV Rencontre sur l’épigraphie in onore di Silvio Panciera. Roma, 2006. p. 1449-1466.
 • Gudiol, J.: “Centcelles”, Gaseta de les Arts, 3 (48). 1926, p. 4-6.
 • Güell Agramunt, Manel: “Resultats de la segona campanya d’excavació al jaciment de Mas dels Frares de Constantí”. Estudis de Constantí, 11, 1995, p. 27-33.
 • Hauschild, Theodor: “Die Grabungen in Centcelles”, Separata de Archäologischer Anzeiger, heft 1, Berlin 1966, p. 86-92.
 • Hauschild, Theodor: “Sucinto informe de la excavaciones de Centcelles”, Noticiario Arqueológico Hispánico, 8-9. 1964-1965, p. 169-171, làms. 26-28.
 • Hauschild, Theodor: “Untersuchungen im Monument von Centcelles”, Actes del VIII Congrés Internacional d’Arqueologia Cristiana. Barcelona 1969 (?), p. 333-338, làms. 145-149.
 • Hauschild, Theodor: “Vorbericht über die Arbeiten in Centcelles 3. der Spätantike Bau”, Separata de Madrider Mitteilungen, 6. 1965, p. 127-138, [3] f. pleg., [6] de làm.; 27 cm, notes.
 • Hauschild, Theodor; Arbeiter, Achim: La Vil•la romana de Centcelles. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, Barcelona 1993.
 • Hernández Sanahuja, Bonaventura: “Basílica bizantina de Centcellas y duración del paganismo en la ciudad de Tarragona”, Anales de la Construcción y de la Industria, 14, any XV. Tarragona 1890 (25 de juliol) p. 213.
 • Hernández Sanahuja, Bonaventura: “Reseña histórico-descriptiva de las ruinas romanas de Censellas (Centum-cellae), existentes á media legua de Tarragona”, treball inèdit.
 • Hernández Sanahuja, Bonaventura; Torres, J. M.: El indicador arqueológico de Tarragona. Tarragona 1867.
 • Martín, O.; Rovira, J.: “Centcelles, unes termes romanes”, Butlletí Arqueològic, 34-35, 2012-2013, p. 173-224.
 • Massó Carballido, Jaume: “Centcelles, de Lluís Pons d’Icart a Lluís Domènech i Montaner”. Estudis de Constantí, 29, 2013, p. 197-212.
 • Massó Carballido, Jaume: “Ein neuer Griechischer Grabstein im Spätrömischen Tarraco”. Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik; núm. 140, 2002, p. 64-66. Rudolf Habelt GMBH, Bonn 2002.
 • Massó Carballido, Jaume: “Notes documentals sobre les activitats de l’Institut Arqueològic Alemany a Centcelles (1954-1989)”. Estudis de Constantí, 28, 2012, p. 233-254.
 • Massó Carballido, Jaume: “Notes per a una biografia de Bonaventura Hernández i Sanahuja (1810-1891): els orígens i l’entorn familiar”. Estudis de Constantí, 31, 2015, p. 171-187.
 • Massó Carballido, Jaume: “Notes sobre Adolf Schulten i l’arqueologia del Camp de Tarragona”. Estudis de Constantí, 24, 2008, p. 79-100.
 • Massó Carballido, Jaume: “Quatre cartes (i una postal) de Helmut Schlunk a Salvador Vilaseca”. Estudis de Constantí, 20, 2004, p. 59-68
 • Massó Carballido, Jaume: “Quatre cartes -i una targeta- de Josep Maria Porta a Salvador Vilaseca”. Estudis de Constantí, 21, 2005, p. 7-17
 • Massó Carballido, Jaume: “Sobre la inscripció de la Calagurritana sulpícia (RIT 383), trobada a Constantí”. Estudis de Constantí, 18, 2002, p. 7-22
 • Massó Carballido, Jaume: “Troballes arqueològiques a Constantí, a mitjan segle XIX (1849-1859)”. Estudis de Constantí, 15, 1999, p. 7-18
 • Massó Carballido, Jaume: “Una visita a Centcelles de la Delegació tarragonina de l’Associació d’Excursions Catalana (3 de juliol de 1883)”. Estudis de Constantí, 33, 2017, p. 115-122.
 • Massó, Jaume: “Centcelles a la darreria del segle XIX”, Estudis de Constantí, 7, 1991, p. 7-22.
 • Massó, Jaume: “El descombriment de les pintures i del mosaic de la cúpula de Centcelles, l’any 1877, segons una carta d’Antoni Soler”, Estudis de Constantí, 8, 1992, p. 59-70.
 • Massó, Jaume: “Josep Guinovart i la vil•la romana de la Catafara”. Estudis de Constantí, 12, 1996, p. 7-13.
 • Massó, Jaume: “Notes per a l’estudi del terme de Constantí a l’antiguitat“. Centre d’Estudis de Constantí, Tarragona 1990.
 • Massó, Jaume: “Notes per a l’estudi del terme de Constantí a l’antiguitat”. XXXV Asemblea Intercomarcal d’Estudiosos de Catalunya (Valls-Vila-rodona, 24-26 de novembre de 1989) Valls, Vol. I. , 1989, p. 201-218.
 • Massó, Jaume: “Notes sobre la vila romana del Mas del ganso (Reus)”, Estudis de Constantí, 13, 1997, p. 7-17.
 • Massó, Jaume: “Sobre la troballa visigòtica de la Grassa (algunes correccions i un apèndix)”. Estudis de Constantí, 6, 1990, p. 29-42.
 • Massó, Jaume: “Troballes d’època romana a la zona de la Boella”, Estudis de Constantí, 14, 1998, p. 17-27.
 • Morant i Clanxet, Jordi: “Els mosaics paleocristians a Constantí”, Estudis de Constantí, 23, 2007, p. 7-15.
 • Museu Nacional Arqueològic de Tarragona: Centcelles. Generalitat. Departament de Cultura. Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, [s.a.].
 • Niemeyer, H. G.; Rüger, Ch.: “Vorbericht über Die Arbeiten in Centcelles 2. Die Keramik der Grabungen 1959-1961″. Madrider Mitteilungen, 3. 1962, p. 101-118.
 • Papiol, Lluís: “Noticias sobre hallazgos romanos en el término de Constantí”, Boletín Arqueológico. 1973-1974.
 • Papiol, L.: “Noticias sobre hallazgos romanos en el término de Constantí”. Estudis de Constantí, 1. Ajuntament de Constantí, 1985, p. 15-22.
 • Papiol Molné, Lluís: “Història magnànima de Centcelles”. Estudis de Constantí, 19, 2003, p. 23-40.
 • Papiol Molné, Lluís: “Noticiario sobre hallazgos de monedas ibéricas y romanas en el término municipal de Constantí”, Estudis de Constantí, 19, 2003, p. 7-22.
 • Papiol Molné, Lluís: “Memòries dels meus treballs arqueològics”, Estudis de Constantí, 20, 2004, p. 69-116.
 • Papiol Molné, Lluís: “Quan el gall canti, on seràs tu?”. Estudis de Constantí, 21, 2005, p. 87-106.
 • Papiol Molné, Lluís: “Deïtats de la religió romana”, Estudis de Constantí, 22., 2006, p. 7-11.
 • Papiol Molné, Lluís: “Recuperant el procés evolutiu arqueològic que ens deixaren els nostres avantpassats de l’antiguitat”, Estudis de Constantí, 22. Centre d’Estudis de Constantí, 2006, p. 13-20.
 • Papiol Molné, Lluís: “És veritat, no s’ho perdin, tanquin els ulls i pensin”, Estudis de Constantí, 22. Centre d’Estudis de Constantí, 2006, p. 21-37.
 • Papiol Molné, Lluís: “El remolí de l’esvàstica”. Estudis de Constantí, 24, 2008, p. 13-19.
 • Papiol Molné, Lluís: “Malgrat tot, endavant Mas de Bosc”, Estudis de Constantí, 25, 2009, p. 7-29.
 • Papiol Molné, Lluís: “Als emperadors romans els hi posaven un esclau que els recordava que eren mortals”. Estudis de Constantí, 25, 2009, p. 31-55.
 • Papiol Molné, Lluís: “La importància dels errors i l’oli nostrum”, Estudis de Constantí, 26, 2010, p. 19-33.
 • Papiol Molné, Lluís: “Ordenació monetària i cultural durant l’evolució romana”, Estudis de Constantí, 27, 2011, p. 19-54.
 • Papiol Molné, Lluís: “Centcelles: el retorn evolutiu i històric del gran saber”. Estudis de Constantí, 28, 2012, p. 171-232.
 • Papiol Molné, Lluís: “Quan el procés de sensibilitat dels romans arribava al punt final de la seva evolució (idem) la mort”, Estudis de Constantí, 29, 2013, p. 7-64
 • Papiol Molné, Lluís: “El sentit clar de la veritat i de la realitat de l’enigma”, Estudis de Constantí, 30, 2014, 7-44.
 • Papiol Molné, Lluís: “Constantinobla”, Estudis de Constantí, 31, 2015, 19-38.
 • Papiol Molné, Lluís: “Noves interpretacions de sarcòfags paleocristians a Hispània”, Estudis de Constantí, 31, 2015, 19-38.
 • Papiol Molné, Lluís: “Un arquitecte arqueòleg o, si volen, un arqueòleg arquitecte: el doctor Theodor Hauschild”, Estudis de Constantí, 31, 2015, 39-47.
 • Papiol Molné, Lluís: ”Història i orígen de les vil•les”, Estudis de Constantí, 32, 2016, 7-50.
 • Papiol Molné, Lluís: ”Una afortunada i comprensible escena històrica a Priscil•la”, Estudis de Constantí, 32, 2016, 51-69.
 • Papiol Molné, Lluís: ”Seria factuble avui dia atribuir aquells temps tan intel•ligibles de l’antiguitat”, Estudis de Constantí, 33, 2017, 5-53.
 • Papiol Molné, Lluís: ”Per a assegurar-nos de l’existència de Déu, n’hi hauria prou amb la contemplació de l’Univers per a convènce’ns d’aquesta veritat”, Estudis de Constantí, 34, 2018, p. 5-25.
 • Papiol Molné, Lluís: “Tenim els diferents tipus de ceràmiques de l’antiguitat”, Estudis de Constantí, 35, 2019, p. 5-49.
 • Papiol Molné, Lluís: “Els principals camins de la història, la cultura i l’art condueixen i s’agrupen a Centcelles. Pintures i mosaics”, Estudis de Constantí, 36, 2020, p. 7-49.
 • ”Patrimoni: es descobreix l’origen romà del Pont de les Caixes”. DConstantí. Revista Municipal, 4, juliol 2008, p. 20-21.
 • Puche, Josep M.; López, Jordi: “Centcelles: aproximación al monumento a través de su arquitectura. La mètrica y la proporción”, dins Seminario Internacional Modelos Constructivos y Urbanísticos de la Arquitectura de Hispania, Institut Català d’Arqueologia Clàssica, 2015, p. 169-191.
 • Puche,, Josep M.; López, Jordi: “Tècnica i arquitectura tardoantiga de Centcelles (Tarragona). Observacions i primeres reflexions”, dins Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, època II, any 2016, núm. 12, p. 128-143.
 • Recio Verganzones, A. (1998). “Il mausoleo di Centcelles (Tarragona) del 350-355 circa: Lettura ed interpretazione iconografica di alcune scene musive del registro B della cuppola”, DomumTuamDilexi. Ciutat del Vaticà. p. 709-737.
 • Remolà Vallverdú, Josep Anton: “La vil•la romana de Centcelles (Constantí, Tarragonès)”. Fòrum: temes d’història i d’arqueologia tarragonines, 13, 2007.
 • Remolà Vallverdú, Josep-Anton: “Recents intervencions arqueològiques a Centcelles (1996-1997).” . Estudis de Constantí, 14, 1998, p. 29-60.
 • Remolà Vallverdú, Josep-Anton; Pociña López, César-Augusto: “Intervenció arqueológica al carrer de la Pobla de Mafumet de Constantí”. Estudis de Constantí, 14, 1998, p. 61-71.
 • Remolà, Josep Anton; Paloma Aliende i Josep Francesc Roig: “L’aqüeducte del pont de les Caixes i la vil•la romana de Centcelles (Constantí, Tarragonès)”, Tribuna d’Arqueologia, núm. 7, 2009, p. 187-211.
 • Remolà, J. A.; Pérez, M. : “Centcelles y el praetorium del comes Hispaniarum Asterio en Tàrraco”. Archivo Español de Arqueologia, 86, p. 161-186.
 • Rüger, C. : “Vorbericht über die Arbeiten in Centcelles (IV). Datierende römische Keramik”. Madrider Mitteilungen, 10. 1969, p. 251-275.
 • Sada, Pilar: Re-descobrint Centcelles. Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, 2016.
 • Sánchez Gil de Montes, Jacinto i Josep Anton Remolà Vallverdú: “Memòria de les intervencions arqueològiques a la vil•la romana de Centcelles Constantí”. Centre d’Informació i Documentació del Patrimoni Cultural, 2005-2006.
 • Schlunk, H.: “Die Mosaikkupel von Centcelles”, Aus dem Nachlass für den Druck bearbeitet und mit Anmerkungen versehen von A. Arbeiter. Mainz am Rhein (Magúncia) 1988.
 • Schlunk, H.: “Sucinto informe de las excavaciones en Centcelles”, Noticiario Arqueológico Hispánico 8-9. 1964-1965, p. 166-168.
 • Schlunk, H.: “Sucinto informe sobre las excavaciones de Centcelles”, Noticiario Arqueológico Hispánico 7. 1965, p. 181-183
 • Schlunk, H.: “Untersuchungen ¡m frühchristlichen Mausoleum von Centcelles”. Neue Deutsche Ausgrabungen im Mittelmeergebiet und im Vorderen Orient. Berlín 1959, p. 344-365.
 • Schlunk, H; Hauschild, T. .: Informe preliminar sobre los trabajos realizados en Centcelles; memoria redactada por Helmunt Schlunk y Theodor Hauschild. Excavaciones arqueológicas en España, 18. Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de Bellas Artes. Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas, Madrid 1962.
 • Schlunk, H.; Hauschild, T. : “La vil•la romana i el mausoleu constantinià de Centcelles”. Fòrum, temes d’història i d’arqueologia tarragonines, 5. Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (Fòrum. Temes d’història i d’arqueologia tarragonines, 5), 1986, 16 p., il., 25 cm. [traducció a càrrec de membres del Departament d’Art de la Universitat de Barcelona], 1986.
 • Sentenach, N. : “Tarragona Monumental (II)”, La Ilustración Española y Americana, núm. XLI. 1894 p. 274.
 • Tarrats Bou, Francesc: Centcelles. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, Tarragona 1992, 84 pàgs.
 • Untermann, J. : “Namenkundliche Bemerkungen zu Constantí und Centcelles”, Madrider Mitteilungen 8. F.H.Kerle, Heidelberg 1967, p. 226-229.
 • Zedelius, V. : “Vorbericht über die Arbeiten in Centcelles (V). Die Fundmünzen”. Madrider Mitteilungen, 21, 1980, p. 180-188.

Història medieval

 • Aleu Padreny, Miquel: “Empremtes urbanes del Constantí medieval”. Estudis de Constantí, 21, 2005, p. 23-85.
 • Benet i Clarà, Albert: “La donació de Centcelles al monestir de Ripoll”. Quaderns d’Història Tarraconense, 7. Tarragona 1988, p. 55-61.
 • Companys Farrerons, Isabel: “Un capbreu o llibre dels aniversaris i del benefici de sant Jaume del castell de l’Arquebisbe de Constantí (1422/1479), conservat a l’AHT”, Estudis de Constantí, 29, 2013, p. 95-133.
 • Companys Farrerons, Isabel: “El llibre de les Ordinacions de la Comunitat de preveres de Constantí de 1552, una venda destinada a l’almoina de Jaume Mangons (1462) i uns documents del notari de Tarragona Joan Comes (AHT)”, Estudis de Constantí, 30, 2014, p. 45-94.
 • Companys Farrerons, Isabel: “El Capbreu dels censos i censals de la Comunitat dels preveres i beneficiats de l’església de Constantí de 1593″, Estudis de Constantí, 32, 2016, p. 71-131.
 • Escarré Pinto, Ricard: “Passejant pel Constantí d’època medieval i moderna: urbanisme i veïnatge” (s. XV-XVIII)”, Estudis de Constantí, 34, 2018, p. 33-59.
 • Lascorz Arcas, F. Andreu; Marín Ramos, Ferran: “Els jueus a Constantí a l’edat mitjana”. Estudis de Constantí, 34, 2018, p. 27-32.
 • LLobet i Portella, Josep M.: “Cartes dels paers de Cervera a diverses persones de Tarragona (1422-1494)”. Estudis de Constantí, 36, 2020, p. 51-63.
 • Menchon i Bes, Joan: “Sobre el Centcelles medieval, algunes notes”. Estudis de Constantí, 12, 1996, p. 15-26.
 • Menchon i Bes, Joan : “Notes al voltant d’algunes ceràmiques medievals de Centcelles”. Estudis de Constantí, 15, 1999, p. 19-32.
 • Menchon i Bes, Joan: Memòria de la intervenció arqueològica duta a terme a l’Antic Hospital de les Monges de Constantí (Tarragonès). Tarragona 1994.
 • Menchon i Bes, Joan; Remolà i Vallverdú, Josep Anton: “Excavacions arqueològiques a l’Hospital de les Monges”, La revista de Constantí, 12. Constantí 1994 juliol p. 12.
 • Menchon i Bes, Joan; Remolà i Vallverdú, Josep Anton: “La muralla medieval de Constantí. Excavacions arqueològiques a l’antic Hospital de les Monges”. Estudis de Constantí, 11, 1995, p. 7-25.
 • Morant i Clanxet, Jordi: “La vila de Constantí”.Estudis de Constantí, 18, 2002, p. 23-26.
 • Morant i Clanxet, Jordi: “La carta de població de Constantí i el Camp de Tarragona”. Estudis de Constantí, 22, 2006, p. 51-57.
 • Rodríguez Martorell, Francesc: “L’antic terme municipal de Centcelles medieval (segles XII-XIV). Un estat de la qüestió”, Estudis de Constantí, 29, 2013, p. 65-93.

Història moderna

 • Albiol Molné, Rafael: Notas sobre algunos médicos, cirujanos y boticarios de Constantí en el siglo XVIIl Estudis de Constantí, 15, 1999, p. 33-50.
 • Anglès Sanahuja, Jordi i Josep M. Grau Pujol: “Testaments solts de Constantí conservats en els fons parroquials de Constantí, Reus i Montblanc”, Estudis de Constantí, 29, 2013, p. 135-170.
 • Anglès Sanahuja, Jordi i Josep M. Grau Pujol: “El mercat matrimonial entre el camp i la ciutat: L’exemple de Constantí i Tarragona(segona meitat del segle XVIII)”, Estudis de Constantí, 35, 2019, p. 97-119.
 • Ballar Boixadó, S.: “Capbreus de Constantí del segle XVI: Comparacions demogràfiques”, a Paratge tarragoní (Tarragona), 9 (1990), p. 9-14.
 • Grau, Josep M.: “Un conflicte per a la recaptació del delme a Constantí (1779)”, Estudis de Constantí, 23, 2007, p. 17-23.
 • Grau i Pujol, Josep M.: “Notes sobre el manteniment de les muralles medievals durant els segles XVIII-XIX: l’exemple de la Selva del Camp”, Estudis de Constantí, 32, 2016, p. 133-145.
 • Grau i Pujol, Josep M. : “Paperers i altres oficis no agraris de Constantí: especialització i mobilitat geogràfica (1705-1814)”, Estudis de Constantí, 34, 2018, p. 60-93.
 • Grau i Pujol, Josep M. : “Immigració del Sud de Catalunya a la ciutat de Terrassa (1871)”, Estudis de Constantí, 34, 2018, p. 95-113.
 • Grau i Pujol, Josep M.: “Immigració agrària a Constantí en el creixement demogràfic del segle XVIII”, Estudis de Constantí, 35, 2019, p. 51-96.
 • Güell, Manel: “Cosme Conesa, un militar constantinenc del s. XVII”. Estudis de Constantí, 20, 2004, p. 27-32.
 • Güell, Manel: Constantinus infelix. la Guerra de Separació (1640-1659). Ajuntament de Constatí, Tarragona 2013.
 • Recasens Comes, José Mª: “La villa de Constantí a fines del siglo XVIII”, Revista Tècnica de la Propietat Urbana, núm. 26, (1975-76).
 • Recasens Comes, José Mª: “La villa de Constantí a fines del siglo XVIII”, Estudis de Constantí, 1. Ajuntament de Constantí, 1985, p. 23-33.
 • Remolà i Vallverdú, Josep Anton: “La documentació gràfica de Constantí al segle XVII”. Estudis de Constantí, 7, 1991, p. 23-40.
 • Remolà i Vallverdú, Josep Anton; Macias i Solé, Josep Maria: “El baluard del raval de Sant Cristòfor”. Estudis de Constantí, 5, 1989, p. 73-96.
 • Remolà, Josep Anton: “Dibuix i gravats de Constantí. Segles XVII i XVIII” . Carpeta amb làmines. Centre d’Estudis de Constantinencs, 1991
 • Sánchez Real, José: “El Molino papelero en Tarragona”, Estudis de Constantí, 1. Ajuntament de Constantí, 1985, p. 35-45.
 • Sánchez Real, José: “Atenció sanitària en Constantí (1694-1735)”, Estudis de Constantí, 13, 1997, p. 19-37.
 • Sánchez Real, José: “La Farmacia de Constantí, s. XVIII”, Diari de Tarragona, 18-2-1997.
 • Sánchez Real, José: “La iguala farmacéutica, s. XVIII” Diari de Tarragona, 26-2-1997.
 • Sánchez Real, José: “Los médicos de Constantí en el siglo XVIII”, Diari de Tarragona, 19-3-1997.
 • Sánchez Real, José: “Jaime Guarro, papelero en Centcelles-Constantí (Tarragona) 1715”, Actas del III congreso nacional de historia del papel en España. Banyeres de Mariola (Alicante), 1-4 septiembre de 1999. Asociación Histórica de Historiadores del Papel, Cuenca 1999.
 • Sánchez Real, José: “Notas sobre la iglesia de Constantí”, Estudis de Constantí, 16, 2000, p. 53-58.
 • Sánchez Real, José: “La ‘mili’ en el s. XVIII. El reclutamiento en Constantí”, Estudis de Constantí, 17, 2001, p. 43-63.
 • Sánchez Real, José: “Constitución de una compañía en un arrendamiento del molino papelero de Centcelles”, Estudis de Constantí, 19, 2003, p. 49-52.
 • Vernet i Borràs, Joan: “Pesos, mides i mesures a Constantí a finals del segle XVI”. Estudis de Constantí, 28, 2012, p. 33-37.

Història contemporània

 • I Encuentro Europeo de escuelas libres y autónomas, Constantí 1977. Institución Familiar de Educación (col. Institución familiar de educación, 4), 1977.
 • Adserà Martorell, José: “Constantí ante la capitalidad de la provincia de Tarragona”. Estudis de Constantí, 2. Ajuntament de Constantí, 1986, p. 5-7.
 • Alejandre i Duch, Maria del Mar; Franquès i Gil, Montserrat: “El fet teatral a Constantí, 1915-1984”. Estudis de Constantí, 3. Ajuntament de Constantí, 1987, p. 129-157.
 • Anguera, Pere: “Notes sobre la primera guerra carlista a Constantí” Estudis de Constantí, 5, 1989, p. 97-109.
 • Anys de la II República a Constantí. La [textos: Josep Estivill]. Ajuntament de Constantí, Tarragona 2007.
 • Baena Gallardo, Neus: Les dones també fan història! Història i memòria de les dones de Constantí al segle XX. Ajuntament de Constantí (Aplecs, 4). Tarragona 2010.
 • Buyó i Martí, Montserrat: “La petita història d’una revolta?”. Estudis de Constantí, 4, 1988, p. 79-92.
 • Cervelló Salvadó, Àlex: “El cost humà de la Guerra Civil (1936-1939) a Constantí”. Estudis de Constantí, 22, 2006, p. 93-112.
 • Cifuentes Perea, José Luis: “Constantí 1895-1898. Cuatro años de quintas”. Estudis de Constantí, 24, 2008, p. 21-65.
 • Cifuentes Perea, José Luis: “Antonio Moragas Reig, de Constantí a la Guerra de Cuba”. Estudis de Constantí, 25, 2009, p. 57-111.
 • Cifuentes Perea, José Luis: “1898. Tres constantinenses en la defensa de Canarias”. Estudis de Constantí, 26, 2010, p. 35-88.
 • Cifuentes Perea, José Luis: “Juan, José y Félix. De Constantí a Cuba, un viaje sin retorno. (1895-1898)”, Estudis de Constantí, 27, 2011, p. 81-119.
 • Cifuentes Perea, José Luis: “José Casas Martorell, una tumba sin cruz en las aguas de Santiago de Cuba”. Estudis de Constantí, 28, 2012, p. 97-126.
 • Cifuentes Perea, José Luis: “De Constantí a la Guerra de Filipinas: Jaime Canals Solsona (Constantí 1875 – Manila 1897)”. Estudis de Constantí, 29, 2013, p. 171-188.
 • Cifuentes Perea, José Luis: “Luis Franqués Rovira y Pedro Gavaldà Juncosa, dos repatriados de la Guerra de Cuba (1895-1898)”. Estudis de Constantí, 32, 2016, p. 147-162.
 • Cifuentes Perea, José Luis: “De Constantí a Mauthausen: un billete al infierno”. Estudis de Constantí, 36, 2020, p. 161-211.
 • Constantí…: Extret del llibre “Constantí. Testimoni d’un temps (1898-1975)” Separata del llibre “Constantí. Testimoni d’un temps (1898-1975). Parròquia de Sant Feliu Màrtir, p. 421-440.
 • Duch i Plana, Montserrat: “Moviment migratori: Constantí 1960-1978: un exemple de poble català en transformació per la indústria i la immigració”. I Col•loqui d’Història del Camp de Tarragona, Conca de Barberà i Priorat. Institut d’Estudis R. Berenguer IV, Tarragona 1979, p. 217-222.
 • Duch i Plana, Montserrat: “L’educació en el medi rural durant la Restauració. Constantí (1874-1924)”. Estudis de Constantí, 1. Ajuntament de Constantí, 1985, p. 47-56.
 • Duch i Plana, Montserrat: “Eleccions a Constantí (1931-1986)”. Estudis de Constantí, 2. Ajuntament de Constantí, 1986, p. 55-76.
 • Duch, Montserrat; Giné, Anna Maria: “Constantí durant la Guerra Civil”. Estudis de Constantí, 3. Ajuntament de Constantí, 1987, p. 95-127.
 • Duch i Plana, Montserrat: “La immigració a Constantí (1960-1985)”. Estudis de Constantí, 4, 1988, p. 45-57.
 • Duch i Plana, Montserrat: “Intervencionisme i depressió econòmica; la vila de Constantí en el primer franquisme (1939-1951)”. Estudis de Constantí, 5, 1989, p. 111-130.
 • Duch i Plana, Montserrat: Treballs d’història. Ajuntament de Constantí. Tarragona 2019.
 • Estivill, Josep: “1931, l’any de les (des)il·lusions a Constantí”. Josep Sánchez Cervelló i Jordi Piqué: La II República al Camp de Tarragona. Cercle d’Estudis Històrics i Socials “Guillem Oliver” del Camp de Tarragona. Tarragona 2006, p. 207-215.
 • Estivill, Josep: “La proclamació de la República a Constantí”. El Racó de l’Arxiu, 19. Arxiu Històric Municipal de Constantí, Constantí 2006 (març-abril), p. 5-6.
 • Estivill, Josep: “Les cases per als mestres de Constantí de 1936”. Estudis de Constantí, 24, 2008, p. 67- 78.
 • Estivill Pérez, Josep: “Investigant la Guerra Civil a Constantí”. Podall, 6-7, 2018, p. 270-277.
 • Ferràn Marquès, Maria Teresa; Franquès Gil, Montse: “El cementiri de Constantí (1888-1988)”. Estudis de Constantí, 4, 1988, p. 59-78.
 • Franquès i Gil, Josep M.; Garreta i Rufas, Ignasi: “La fil·loxera a Constantí i, en general, al Camp de Tarragona”. Estudis de Constantí, 8, 1992, p. 41-58.
 • Franquès i Gil, Montserrat: “Actes de la Junta Municipal de Beneficència o Hospital Municipal de Constantí (1888-1907)”. Estudis de Constantí, 5, 1989, p. 39-57.
 • Franquès i Sans, Josep (Pep del Bar): “‘Preufetaires’: ‘La Colla'”, Estudis de Constantí, 1. Ajuntament de Constantí, 1985, p. 57-62.
 • Franquès Sans, Josep: “Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de Constantí”, Estudis de Constantí, 29, 2013, p. 261- 287.
 • Franquès Sans, Josep: “Evolució anual de les Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran”, Estudis de Constantí, 33, 2017, p. 143-191.
 • Franquès Sans, Josep: “Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran Cursos 2017-2018, 2018-2919 i 2019-2020”, Estudis de Constantí, 36, 2020, p. 253-307.
 • Gavaldà i Tibau, Xavier: “Constantí i el ferrocarril”, Estudis de Constantí, 22. Centre d’Estudis de Constantí, 2006, p. 59-72.
 • Giné Furné, Anna M. (coord.): Constantí. Testimoni d’un temps (1898-1975). Parròquia de Constantí, 2002.
 • Gonzalvo, Gener: “Una noia de Constantí enterrada al monestir de Poblet”. El Racó de l’Arxiu, 16. Arxiu Històric Municipal de Constantí, Constantí 2005 p. 6.
 • Güell, Manel: “Crisis i demografia, Constantí durant la Guerra del Francès”, Estudis de Constantí, 27, 2011, p. 67-79.
 • Grau Massó, Isidre: “La Guerra Civil a Constantí. Noves aportacions.” Estudis de Constantí, 13, 1997, p. 97-98.
 • Grau i Pujol, Josep M.: “Cartes des de la batalla de l’Ebre per part d’un soldat republicà de Constantí: Llorenç Gibert Recasens (juny-setembre 1938)”. Estudis de Constantí, 26. Centre d’Estudis de Constantí i Ajuntament de Constantí, 2010, p. 133-149.
 • Grau i Pujol, Josep M.: “Relacions humanes entre la Selva del Camp i Constantí”, El Pontal (La selva del Camp), 112, any XXX, desembre 2009, p. 8.
 • Grau i Pujol, Josep M.; Roser Puig: Nosaltres també fórem emigrants. Migracions històriques a Constantí (1808-1945). Ajuntament de Constantí, Tarragona 2009.
 • Grau i Pujol, Josep M.: “Cartes de soldats de Constantí i la Selva del Camp des del front de guerra (1936-1938)”. Estudis de Constantí, 27, 2011, p. 141-166.
 • Grau i Pujol, Josep M.: “Emigració de les muntanyes de Prades a Constantí i la Selva del Camp en la primera meitat del segle XX”. Estudis de Constantí, 28, 2012, p. 127-154.
 • Grau i Pujol, Josep M.:“El servei domèstic a la ciutat de Tarragona: minyones, criats i mossos en el padró d’habitants de 1844”. Estudis de Constantí, 30, 2014, p. 95-140.
 • Grau i Pujol, Josep M.: “L’aprenentatge d’oficis a les ciutats de Reus i Tarragona en la transició del gremialisme a la societat liberal a través dels padrons d’habitants. (1820-1826)”. Estudis de Constantí, 31, 2015, p. 107-120.
 • Grau i Pujol, Josep M.: “Emigració de Constantí a la ciutat de Tarragona a la segona meitat del segle XIX”. Estudis de Constantí, 31, 2015, p. 121-169.
 • Grau i Pujol, Josep M.: “El treball femení urbà al Camp de Tarragona en el primer terç del segle XIX”. Estudis de Constantí, 33, 2017, p. 55-75.
 • Grau i Pujol, Josep M.: “Carreters i traginers: transport terrestre al Camp de Tarragona en el primer terç del segle XIX”. Estudis de Constantí, 33, 2017, p. 77- 105.
 • Grau i Pujol, Josep M.: “Cartes de Lluís Bofarull Vallvé, mecànic armer de Constantí, des del front de guerra (maig-setembre de 1938)”. Estudis de Constantí, 36, 2020, p. 103-146.
 • Grau i Pujol, Josep M.; Riera Fortuny, Pilar: “Cartes del soldat Josep Fortuny Pons, de Vilallonga del Camp, mort al front de l’Ebre (1938)”. Estudis de Constantí, 36, 2020, p. 147-160.
 • Martorell Ferràn, Pere: “Macià Martorell. L’últim alcalde republicà de Constantí a Mathausen”. Estudis de Constantí, 20, 2004, p. 47-58.
 • Massó Carballido, Jaume: “Els records constantinencs del rector Bergadà (1916-1924)”. Estudis de Constantí, 16, 2000, p. 7-52.
 • Massó i Carballido, Jaume: “Una carta d’Eduard Toda (1936), quatre de Salvador Vilaseca (1957-1968) a Josep Maria Porta”, Estudis de Constantí, 22. Centre d’Estudis de Constantí i Ajuntament de Constantí, 2006, p. 39-49.
 • Massó i Carballido, Jaume: “Tarragona al final del segle XIX”, Estudis de Constantí, 23. Centre d’Estudis de Constantí i Ajuntament de Constantí, 2007, p. 43-50.
 • Massó i Carballido, Jaume: “Ramon Bergadà i Solà, rector de Constantí”, Estudis de Constantí, 26. Centre d’Estudis de Constantí i Ajuntament de Constantí, 2010, p. 111-121.
 • Massó i Carballido, Jaume: “Notes biobibliogràfi ques sobre Samuel Ventura Solsona (1896-1972) director del Museu Arqueològic de Tarragona (1939-1967).”. Estudis de Constantí, 27, 2011, p. 201- 209.
 • Massó Carballido, Jaume: “Aproximació a la bibliografia de caràcter històric de Josep Maria recasens”, Estudis de Constantí, 30, 2014, p. 213-226.
 • Massó Carballido, Jaume: “Set cartes d’Eduard Toda i Güell a Josep Pin i Soler (1899-1913)”, Estudis de Constantí, 32, 2016, p. 171-183.
 • Massó Carballido, Jaume: “Més notes sobre la troballa visigòtica a la partida de la Grassa (1816)”, Estudis de Constantí, 35, 2019, p. 121-148.
 • Morant i Clanxet, Jordi: “Acte d’afirmació nacionalista a Constantí. El sindicat. 1922”. Estudis de Constantí, 24. Centre d’Estudis de Constantí i Ajuntament de Constantí, 2008, p. 7-11.
 • Morant i Clanxet, Jordi: “Bergadà i Solà, Ramon. Canonge, poeta, literat i historiador (1876-1949)”. Estudis de Constantí, 25. Centre d’Estudis de Constantí i Ajuntament de Constantí, 2009, p. 117-130.
 • Morant i Clanxet, Jordi: “La riquesa poètica i literària dels goigs de Mn. Ramon Bergadà i Solà (i II)”. Estudis de Constantí, 26. Centre d’Estudis de Constantí i Ajuntament de Constantí, 2010, p. 123-131.
 • Olivé i Serret, Enric: “L’Hospital de Constantí a inicis del segle XX”. Estudis de Constantí, 5, 1989, p. 59-63.
 • Papiol i Molné, Lluís: “Proclamació de l’escut heràldic i de la bandera llorejada de la vila de Constantí”, Estudis de Constantí, 23, 2007, p. 73-84.
 • Perea Simon, Eugeni: “Vida quotidiana durant la II República al Camp de Tarragona”. Estudis de Constantí, 22. Centre d’Estudis de Constantí, 2006, p. 73-92.
 • Perea Simón, Eugeni: “Dietaris i memòries de la guerra civil a l’arxidiòcesi de Tarragona: l’obra de Sebastià Porqueres, d’Alforja (1938)”. Estudis de Constantí, 19, 2003, p. 53-63.
 • Plana, Pep: “Les escoles públiques, Constantí 1918-1920”, Estudis de Constantí, 26, 2010, p. 89-109.
 • Plana, Ivan; Vendrell, Joan: “Anàlisi dels resultats de les eleccions municipals a Constantí (1979-2011)”. Estudis de Constantí, 28, 2012, p. 263-348.
 • Prats i Batet, Josep M.: “Actituds de la clerecia en el tombant de segle (1880-1900)”. Estudis de Constantí, 9, 1993, p. 33-43.
 • Ricomà, F. X.: “Breu biografia de Mn. Ramon Bergadà i Solà”, Full Parroquial, 1916-1924. Cercle Cultural, Recreatiu i Esportiu de Constantí, 1983.
 • Rom, Martí: “El crim de Constantí de 1857”, Estudis de Constantí, 33, 2017, p. 107-114.
 • Rovira i Gómez, Salvador-J.: “La desamortització a Constantí (1835-1886)”. Estudis de Constantí, 2. Ajuntament de Constantí, 1986, p. 77-95.
 • Rovira i Gómez, Salvador-J.: “La Història de la vila de Constantí de Mn. Salvador Sabater”, Estudis de Constantí, 5, 1989, p. 65-71.
 • Sabaté Sans, Josep M.: “Mn. Ramon Bergadà i la ‘Fulla Parroquial’ (1916-1924)”. Antena. Parròquia de Sant Feliu Màrtir, Constantí, núm. 1, desembre de 2000, p. 4.
 • Sánchez Real, José: “El molino papelero de Centcelles”, Estudis de Constantí, 12, 1996, p. 27-40.
 • Sánchez Real, José: “El Molino papelero en Tarragona”, Boletín Arqueológico, IV, 121-124, p. 119-130.
 • Solé Barrufet, Josep Maria: “Un pany de tres claus i altres històries”. Estudis de Constantí, 35, 2019, p. 149-166.
 • Solé Barrufet, Josep Maria: “Camp d’Aviació, Base Aèria, Aeroport de Reus o de Constantí”. Estudis de Constantí, 36, 2020, p. 213-241.
 • Solé Fernández, Albert: “La Llei de Responsabilitats Polítiques a Constantí (1939-1945)”. Estudis de Constantí, 33, 2017, p. 123-142.
 • Solé Fernández, AlbertDret a castigar? La Llei de Responsabilitats Polítiques al Tarragonès (1939-1945). Silva Editorial, Tarragona 2017.
 • Soriano, Isabel, Som vint de més de vint anys. El petit comerç de Constantí. Ajuntament de Constantí, 2016.
 • Valero Barrena, Julián: “Constantí a la I Guerra Mundial”, DConstantí. Revista Municipal, 4, juliol 2008, p. 22-25.
 • Valero, Julián: “Repressió: expedientats a la vila de Constantí (1936-1941), Estudis de Constantí, 29, 2013, p. 213- 233.
 • Zepeda Iturrieta, Juan Roberto: “Els refugiats de guerra a Constantí (1936-1939)”. Estudis de Constantí, 27, 2011, p. 167-200.

Història de l’art

 • Ajuntament de Constantí: Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Constantí (POUM). Catàleg de masies. Ajuntament de Constantí, Constantí 2007 (edició provisional). (pdf, 17 Mb).
 • Ajuntament de Constantí: Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Constantí (POUM). Catàleg de béns. Ajuntament de Constantí, Constantí 2007 (edició provisional). (pdf, 30 Mb).
 • Alejandre, Mar; Solé, David: “Un artista constantinenc: Joan Grau”. Estudis de Constantí, 2. Ajuntament de Constantí, 1986, p. 9-17.
 • Aleu i Padreny, Miquel: “Viatge fabulós i fi d’una ‘banyera'”. Estudis de Constantí, 15, 1999, p. 65-96.
 • Aleu Padreny, Miquel: “L’Antiga abadia de Constantí”. Estudis de Constantí, 17, 2001, p. 19-33.
 • Aleu i Padreny, Miquel: “El “calze-custòdia” de “cristall de roca” del monestir d’Escala-dei”, Estudis de Constantí, 23, 2007, p. 51-63.
 • Arco, Á. del: “Notas arqueológicas de la diócesis de Tarragona. II. Iglesia de Constantí – Centcellas”. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 4. 1898, p. 184-188.
 • Bolòs i Masclans, Jordi; Morelló i Baiget, Jordi; Fuentes i Gasó, Manuel-Maria; Menchon i Bes, Joan-Josep: “Castell i vilatge dels Montgons”. Catalunya Romànica, vol XXI, El Tarragonès, el Baix Camp, l’Alt Camp, el Priorat, la Conca de Barberà. 1995, p. 209-210.
 • Brasó, Miquel i Pere Català: “Castell de Constantí”, Els castells catalans, Rafael Dalmau Editor, Barcelona 1973, vol. IV, p. 26-29.
 • Cañellas i Alberich, Teresa; Ferran i Marquès, Teresa; Giné i Furné, Anna Maria: “Estudi de la planta i de l’arquitectura de l’Església de Constantí”. Estudis de Constantí, 2, 1986, p. 29-44.
 • Català, Mireia: “Anton Català Gomis i la pintura mural Parròquia de Sant Feliu de Constantí”. Estudis de Constantí, 36, 2020, p. 243-251.
 • Cerdà i Sans, Maria Assumpta; Roca i Pellicer, Josep Maria; Sabaté i Sans, Josep Maria: “Notícies històriques de l’ermita de Sant Llorenç a Constantí”. Estudis de Constantí, 7, 1991, p. 57-68.
 • Cerdà i Sans, Maria Assumpta; Roca i Pellicer, Josep Maria; Sabaté i Sans, Josep Maria: Notes per a l’estudi del molins hidràulics de l’antic terme de Centcelles. Centre d’Estudis de Constantí, 1992.
 • Dasca, A.; Rovira, J.: “Un monument singular que reclama ésser salvat: l’ermita dels Mongons”. Setmana Santa 1992. Gremi de Pagesos d Sant Llorenç i Sant Isidre, Tarragona 1992, p. 68-69.
 • Esteve Farriol, Josep; Ribas Cardús, Martí: “Molí d’en Rodolat o molí de Scala-Dei”, dins l’obra dels mateixos autors: “Els molins paperers a Catalunya. Els casals del segle XVIII”. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, Barcelona 2008, pàg. 188.
 • Figuerola i Mestre, Joan; Fuentes i Gasó, Manuel-Maria: “Sant Julià dels Montgons”. Catalunya Romànica, vol XXI, El Tarragonès, el Baix Camp, l’Alt Camp, el Priorat, la Conca de Barberà. 1995, p. 210-211.
 • Gavaldà i Tibau, Xavier: “Una col·lecció-museu diferent al nostre poble: tot el que fa referència al ferrocarril”. Antena. Parròquia de Sant Feliu Màrtir, Constantí, núm. 18, setembre de 2004, pàg. 4.
 • Giné Furné, Anna Maria: “Notícies curioses relacionades amb Constantí”. Estudis de Constantí, 15, 1999, p. 61-63.
 • Giné Furné, Anna Maria: “El nostre temple: unes dades”. Antena. Parròquia de Sant Feliu Màrtir, Constantí, núm. 14, octubre 2003, pàg. 4.
 • Jujol jr., Josep M.: “Jujol a Constantí”. Estudis de Constantí, 17, 2001, p. 7-17.
 • López Sánchez, Isaac: “Història dels cinemes a Constantí, des de la seva vesssant social. cultural i econòmica”, Estudis de Constantí, 32, 2016, p. 163-169.
 • Marín i Ramos, Ferran: “Aportaciones al estudio arquitectónico de la ermita de Sant Llorenç i Santa Llúcia de Constantí”. Estudis de Constantí, 13, 1997, p. 87-96.
 • Massó, Jaume: “Cinc escultures religioses del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona procedents de Constantí”. Estudis de Constantí, 6, 1990, p. 43-59.
 • Massó, Jaume: “Les escultures religioses del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona procedents de Constantí. Apèndix gràfic”. Estudis de Constantí, 7, 1991, p. 51-56.
 • Massó Carballido, Jaume: “Sobre el salvament del patrimoni artístic religiós de Constantí (1936-1939)”. Estudis de Constantí, 17, 2001, p. 81-100.
 • Massó Carballido, Jaume: “El salvament del patrimoni artístic religiós a la Pobla de Mafumet (1936-1942)”. Estudis de Constantí, 19, 2003, p. 41-48.
 • Massó Carballido, Jaume: “Un altre document inèdit sobre el patrimoni religiós de la Pobla de Mafumet (1939)”. Estudis de Constantí, 25, 2009, p 131-133.
 • Massó Carballido, Jaume: “Els monuments de la Tarragona romana, segons els agents patrimonials franquistes (gener de 1939)”. Estudis de Constantí, 26, 2010, p. 151-165.
 • Massó i Carballido, Jaume: “Notes sobre obres i projectes a Constantí de l’arquitecte Pere Caselles”, Estudis de Constantí, 34, 2018, p. 115-135.
 • Massó i Carballido, Jaume: “Antoni Gaudí i l’arqueologia del Camp de Tarragona”, Estudis de Constantí, 36, 2020, p. 95-102.
 • Sofia Mata de la Cruz: “Mn. Ramon Bergadà i l’inventari de l’església parroquial de Sant Feliu Màrtir de Constantí (1924). Estudis de Constantí, 27, 2011, p. 121-140.
 • Menchon i Bes, Joan: “Una església romànica oblidada, Sant Julià dels Montgons”. Estudis de Constantí, 17, 2001, p. 65-79.
 • Menchon, J.; Fuentes, M. M.: “Constantí. Sant Bertomeu de Centcelles”. Catalunya Romànica, vol. XXI, “El Tarragonès, el Baix Camp, l’Alt Camp, el Priorat, la Conca de Barberà”. 1995, p. 56-57.
 • Morant i Clanxet, Jordi: “Rafael Gibert i Recasens. Músic, director d’orquestra i de coral (19-I-1889 – 28-V-1963)”. Estudis de Constantí, 19, 2003, p. 65-69.
 • Morant i Clanxet, Jordi: “El Castell de Constantí (I)”. Estudis de Constantí, 20, 2004, p. 21-26.
 • Morant i Clanxet, Jordi: “El Castell de Constantí (II)”. Estudis de Constantí, 21, 2005, p. 19-22.
 • Pámies Martorell, Anton: “L’arquitecte Pere Caselles i Tarrats: l’home i l’obra, projectes a Constantí”. Estudis de Constantí, 36, 2020, p. 65-94.
 • Parròquia de Sant Feliu màrtir. Restauració i inauguració de la façana [de l’Església de Sant Feliu, Màrtir, de Constantí]>/em>. Constantí 2009.
 • Parròquia de Sant Feliu, Màrtir: L’ermita de Sant Ramon. Efemèrides per recordar. La Torratxa, Tarragona 2015.
 • Papiol Molné, Lluís: “Notícia d’una troballa artística. Recuperació del Sant Crist mutilat”. Estudis de Constantí, 18, 2002, p. 35-39.
 • Puig i Tàrrech, Roser: “El taller d’escultura d’Antoni Ochando a Constantí (s. XVIII)”. Estudis de Constantí, 12, 1996, p. 41-55.
 • Puig, Roser: “El taller d’escultura d’Antoni Ochando a Constantí (s. XVIII)”. Missiva, 12. Tarragona 1995, p. 2-7.
 • Rovira i Gómez, Salvador-J.: “Notícies d’escultors setcentistes aveïnats a Constantí”. Estudis de Constantí, 6, 1990, p. 21-28.
 • Rovira i Gómez, Salvador-J.: “Notícies de Constantí (segle XVIII”. Estudis de Constantí, 7, 1991, p. 41-49. [Article sobre els escultors Antoni Ochando i Josep Nogués, tots dos veïns de Constantí i actius durant la segona meitat del s. XVIII]
 • Sabaté Sans, J. M.: “La Creu de Salom”. Antena. Parròquia de Sant Feliu Màrtir, Constantí, núm. 6, setembre de 2001, pàg. 4.
 • Sabaté Sans, J. M.: “L’ermita de Sant Llorenç i Santa Llúcia”. Antena. Parròquia de Sant Feliu Màrtir, Constantí, núm. 16, març de 2004, pàg. 4.
 • Salas, R.: “Un taller de superficie en Els Mongons”, Boletín Arqueológico. 1967-1968, p. 165-172.
 • Sánchez Real, José: “Campanas de Constantí”. Estudis de Constantí, 15, 1999, p. 51-60.
 • Sánchez Real, José: “Las Campanas de Constantí”. Diari de Tarragona, 16-02-1999. 1999.
 • Sánchez Real, José: “La iglesia nueva de Constantí”. Estudis de Constantí, 18, 2002, p. 27-33.
 • Sense autor: “La Sala parroquial”. Antena. Parròquia de Sant Feliu Màrtir, Constantí, núm. 21, juny 2005, pàg. 4.
 • Solé Alejandre, Laura: La música a Constantí a través del temps. Editorial Círculo Rojo, 2016.
 • Vernet i Borràs, Joan: “Constantí al fons fotogràfic Salvany de la Biblioteca de Catalunya”. Estudis de Constantí, 29, 2013, p. 189-196.
 • Vidal, Mercè: “Notes complementàries sobre l’Església de Constantí. Els retaules barrocs i els seus autors”. Estudis de Constantí, 5, 1989, p. 131-147.
 • Yeguas i Gassó, Joan: “La trajectòria de l’escultor barroc Joan Grau”, Estudis de Constantí, 27, 2011, p. 55-66.
 • Yeguas i Gassó, Joan: “Els Ochando. Una família d’escultors barrocs amb lligams a Constantí”. Estudis de Constantí, 28, 2012, p. 39-47.

Entitats

 • 25è Aniversari del Grup Cultural Mestresses de Casa. Constantí 1974-1999. Constantí 1999. 28 p.; il., 29’6 x 21 cm.
 • VI Trobada d’Armats de les comarques tarragonies. 29 de març de 1998. Constantí. Ajuntament de Constantí, Constantí 1989.
 • CEIP Centcelles: 1981-2006. Edició commemorativa del 25è aniversari. CEIP Centcelles, Constantí 2006. 85 p.; il. col.; 21 cm.
 • Coral Centcelles. Constantí 1991-2004.Textos i recerca: Remei Tell. Tarragona 2005. 40 p.; il.; 24×17 cm.
 • Duch Plana, Montserrat; Franquès Sans, Josep: Viure de la terra. Història i memòria del Sindicat Agrícola de Constantí (1905-2005). Silva Editorial, Taragona 2006.
 • Escarré, Ricard: “Viure la Terra. Història i memòria del Sindicat Agrícola de Constantí”, El Racó de l’Arxiu, 21. Arxiu Històric Municipal de Constantí, 2006, p. 5-6.
 • Estatuts del Sindicato de Trabajadores de Constantí, 1931 Estudis de Constantí, 4, 1988, p. 133-140.
 • Estatuts de la Sociedad Agrícola de Socorros Mutuos (1902) Estudis de Constantí, 5, 1989, p. 151-156.
 • [Estivill, Josep]: “El Sindicat compleix 100 anys”, El Racó de l’Arxiu, 21. Arxiu Històric Municipal de Constantí, 2006 p. 2.
 • Ferran i Marquès, M. Teresa: “Els armats de Constantí”, VI Trobada d’Armats de les comarques tarragonies. 29 de març de 1998. Constantí. Ajuntament de Constantí i Confraria del Sant Crist de la Puríssima Sang, Constantí 1998, p. 10-17.
 • Guia d’entitats de Constantí! Ajuntament de Constantí, Tarragona 2010.
 • Marín i Ramos, Ferran: El Hospital de Constantí. O Limaco Edizions, Constantí 2003. Edició digital, 84 pàgs.
 • Marín i Ramos, Ferran: “Historia del Pío Hospital de Pobres de Constantí”, Estudis de Constantí, 11, 1995, p. 35-83.
 • Parròquia de Sant Feliu, Màrtir: Més sobre la parròquia. Sant Feliu, Màrtir de Constantí, 2016.
 • “Reglament de La Societat Coral Orfeònica Ilustració Obrera de Constantí, 1924”. Estudis de Constantí, 4, 1988, p. 117-132.
 • “Reglament i Acta de Constitució de “Joventut Nacionalista Republicana de Constantí” (1930)”. Estudis de Constantí Estudis de Constantí, 5, 1989, p. 157-161.
 • “Reglament de la Unió Agrícola de Constantí (1931)”. Estudis de Constantí, 5, 1989, p. 163-167.
 • Sabaté i Sans, Josep M.: “La Confraria del Sant Crist de la Puríssima Sang, Constantí. Notes històriques”, VI Trobada d’Armats de les comarques tarragonies. 29 de març de 1998. Constantí. Ajuntament de Constantí i Confraria del Sant Crist de la Puríssima Sang, Constantí 1998, p. 18-29.
 • Sabaté Sans, Josep M.: “Bodega de Sant Isidre, 50 anys (una petita història)”. Antena. Parròquia de Sant Feliu Màrtir, Constantí, núm. 27, desembre 2006, pàg. 4.
 • Solé Barrufet, Josep Maria: “Les vicissituds del local de la Cambra Agrària i altres històries”. Estudis de Constantí, 27, 2011, p. 211-241.
 • Solé Barrufet, Josep Maria: “La síquia. Comunitat de regants de les hortes del riu Francolí de Constantí”, Estudis de Constantí, 30, 2014, p. 141-211.
 • Solé Barrufet, Josep M. : “L’inici dels tràmits per a la recuperació del Sindicat Agrícola i Caixa Rural de Constantí”, Estudis de Constantí, 34, 2018, p. 137-195.
 • Soriano, Isabel. Armats de Constantí, “més a prop que mai”. Ajuntament de Constantí, 2019.
 • Teixidó, Jaume: “Viure de la Terra”, El Racó de l’Arxiu, 21. Arxiu Històric Municipal de Constantí, 2006, p. 3-4.

Geografia, medi ambient

 • Avaluació de la incidència ambiental dels poligons industrials del Tarragonès. Departament d´Història i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, 1995.
 • Albentosa Sánchez, Luís Miguel: “La gran industria y la degradación del medio ambiente. La industria petroquímica y la agricultura”. Estudis de Constantí, 4, 1988, p. 25-44.
 • Amo Benito, Roberto del: Transformaciones economicas y cambios sociodemograficos en el espacio de conurbación Tarragona-Reus (1960-1996). Departament d’Història i Geografia de la URV, 2003. [Tesi doctoral].
 • Ball i Papiol, Josep M.: Contaminació en sulfats al Tarragonès. Projecte final de carrera d’Enginyeria Tècnica Agrícola (1987). [Treball d’estudi sobre les aigües subterrànies que reguen els municipis de Constantí i La Pobla de Mafumet per veure la possible influència de l’augment demogràfic, industrialització i intrusió marina].
 • Departament de Política Territorial i Obres Públiques: Variant de Constantí: projecte de travessera de Constantí: carretera de Constantí a la Selva de Camp. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Servei de Premsa, Barcelona 1998.
 • Fiestras López, M. Carmen; Sabaté, Josep Maria: “Terme de Constantí, aproximació a la qualitat agronómica de les aigües del subsol”. Estudis de Constantí, 6, 1990, p. 7-20.
 • Gibert i Alasà, M. Carme; Solé i Gil, M. Teresa: “El sector de l’avellana a Constantí de l’any 1970 al 1991”. Estudis de Constantí, 8, 1992, p. 7-40.
 • Greenpeace: La Necesidad de la incineración: una falacia: el ejemplo de la incineradora de residuos tóxicos de Constantí, Tarragona. Greenpeace, Madrid 1994.
 • Iglesias Farran, Noemí (director): Modelització matemàtica de la planta d’incineració de residus especials de Constantí: balanços de matèria. Barcelona 2003.
 • Institut Cartogràfic de Catalunya: Constantí. H. 473-2-1. Institut Cartogràfic de Catalunya (Cataluña. Mapas generales. 1999-. 3a ed. Ortofotomapa de Catalunya 1:5.000), 2003.
 • José A. Latorre Jiménez: “La pèrdua de biodiversitat al terme de Constantí (Tarragonès). L’exemple de Rabassols (1980 / 2011)”, Estudis de Constantí, 27, 2011, 7-18.
 • José A. Latorre Jiménez: “Ecologia dels agrosistemes al terme de Constantí”. Estudis de Constantí, 28, 2012, p. 7-32.
 • José A. Latorre Jiménez: “Atles de la biodiversitat del terme de Constantí (Tarragonès). Ajuntament de Constantí, Tarragona 2015.
 • Millorem les comunicacions entre el morell, la Pobla de Mafumet i Constantí. Generalitat de Catalunya, Barcelona 2002.
 • Nou vial entre la Selva del Camp i Constantí. Generalitat de Catalunya, Barcelona 2003.
 • Polígono Industrial del Francolí S.A., Constantí, Tarragona: plan parcial aprobado en 27-10-1977 por la Comisión Provincial de Urbanismo de Tarragona. Filogra, 1978.
 • Rodríguez i Valls, Eloi: “Aproximació a l’entorn de Constantí a través de dues passejades”. Estudis de Constantí, 23, 2007, p. 85-106.
 • Roquer, Santiago: “Constantí, de pueblo agrícola a núcleo residencial del área metropolitana de Tarragona-Reus”. Estudis de Constantí, 3. Ajuntament de Constantí, 1987, p. 61-68.
 • Solé Barrufet, Josep Maria: “El terme municipal de Constantí”. Estudis de Constantí, 26, 2010, p. 167-188.
 • Solé Barrufet, Josep Maria: “La zeuzera pyrina i l’Agrupació de Defensa Vegetal de les Terres del Baix Francolí”. Estudis de Constantí, 28, 2012, p. 349-404.
 • Solé Barrufet, Josep Maria: “La Societat Agrària de Transformació (SAT) del Cotxo”, Estudis de Constantí, 29, 2013, p. 235-260.
 • Solé Gil, Maria dels Àngels: “Alguns detalls de l’activitat pagesa a Constantí”. Estudis de Constantí, 3. Ajuntament de Constantí, 1987, p. 49-59.
 • Tasias Valls, Juan: El avellano en la província de Tarragona. Diputació de Tarragona, Tarragona 1975. [Conté referències a la “Gironell”, la varietat local de l’avellana].

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *