Bibliografia

Sumari
Referències generals
Revistes i butlletins
Arxius i documentació
Testimonis personals
Lingüística i toponímia
Literatura
Antropologia i societat
Prehistòria
Història antiga / Centcelles
Història medieval
Història moderna
Història contemporània
Història de l’art
Entitats
Geografia

Referències generals

Constantí. Gestió municipal 1999/2003. Guanyar el futur. Ajuntament de Constantí, Constantí 2003.

Constantí. Memòria Municipal 2003/2007. Ajuntament de Constantí, Constantí 2007.

Cortiella i Òdena, Francesc: Història de Constantí. Sindicat Agrícola de Constantí, Tarragona 1981.

Duch, Montserrat; Ginné, Anna M.: Constantí . Cossetània (La Creu de Terme, 10), 2001.

Escarré, Ricard: La ruta de Sant Llorenç. Ajuntament de Constantí (Rutes de Constantí, 2), Tarragona 2010, 76 pàgs.

Giné Furné, Anna Maria: “Monografía de Constantí, de C. Esteban Sevilla”, Estudis de Constantí, 12, 1996, p. 57-93.

Güell, Manel: “Algunes dades de població absoluta de Constantí”, El Racó de l’Arxiu , 9. Arxiu Històric Municipal de Constantí, Constantí 2004, p. 4-5.

Morera, E.: “Província de Tarragona”, Carreras Candi, F. (director): Geografia General de Catalunya, vol. IV Barcelona 1910.

Rivera, Manuel; Franquès, Montserrat (coord.): Constantí: gestió municipal 1995-1999. Gestió municipal. Ajuntament de Constantí, Constantí 1999.

Rovira Gómez, Salvador-J.: “Constantí”, Gran Geografia Comarcal de Catalunya. El Camp de Tarragona. Vol. 7 Gran Enciclopedia Catalana, 1982.

Sabaté Sans, Josep M.: “Apunts de la bibliografia local (I)”. Antena. Parròquia de Sant Feliu Màrtir, Constantí, núm. 23, desembre 2005, pàg. 4.

Sabaté Sans, Josep M.: “Apunts de la bibliografia local (II)”. Antena. Parròquia de Sant Feliu Màrtir, Constantí, núm. 24, abril 2006, pàg. 4.

Sabater, Mn. Salvador: Historia de la Vila de Constantí, camp, arquebisbat y provincia de Tarragona, compaginada per Mossen Salvador Sabater, Pbre., rector de la mateixa. Imp. De F. Arís y Fill, Tarragona 1888. Existeix també una edició facsímil de l’any 1989 editada pel Centre d’Estudis de Constantí.

Revistes i butlletins

Alfaraz: revista de veterinaria. Constantí 1998.

Antena. Parròquia de Sant Feliu, Màrtir, Constantí.

Biblionovetats. Biblioteca Pública de Constantí, Constantí 2002 i ss.

Butlletí informatiu Constantí. Associació de Veins, Constantí 1979-1980.

Butlletí informatiu de CiU a Constantí. Convergència i Unió, Constantí 1992.

Butlletí informatiu del Grup de Convergència i Unió. Convergència i Unió, Constantí 1993.

Cantant el peix. Butlletí informatiu de la secció local d’ERC a Constantí. Esquerra Republicana de Catalunya, Constantí.

El CEC informa: boletín informativo del CEC Les Forques. Centre Excursionaista Les Forques (Constantí).

Constantí municipal. Ajuntament de Constantí, Constantí 1983-1987.

Constantí. Municipal d’informació. Ajuntament de Constantí, Constantí 1994-1995.

Constantí municipal. Ajuntament de Constantí, Constantí 2000-2003.

DConstantí. Revista municipal. Ajuntament de Constantí, Constantí, 2007-2008 i 2016 i ss.

Documents de Constantí. Arxiu Municipal de Constantí (2008-2011).

Estudis de Constantí. Ajuntament de Constantí, 1985 i ss.

Fulla Parroquial de Constanti. Parròquia de Constantí, 1916-1924. També hi h una edició facsímil a càrrec del Centre recreatiu, esportiu i cultural de Constantí. 1992.

Hoja parroquial. Edición para la parròquia de Constantí. Parròquia de Constantí, 1952-1967.

Racó de l’Arxiu, El. Butlletí de l’Arxiu Històric Municipal de Constantí. Arxiu Històric Municipal de Constantí, Constantí 2003-2006 i 2014 i ss.

Revista de l’Escola, La. CEIP Centcelles de Constantí.

Revista de Constantí, La. Centre d’Estudis de Constantí, Constantí 1988-1994.

Rosa de Constantí, La. Butlletí del Partit dels Socialistes de Catalunya. Agrupació Socialista de Constantí, Constantí.

Rutes de Constantí. Una guia turística i cultural. Ajuntament de Constantí, Tarragona 2009 i ss. 

Temps afegit. La revista del C. E. Constantí. Núms. 1-7 (2003-2004).

Turó Press. Col·legi Turó, Constantí 1986.

Turó. Boletín informativo. Col·legi Turó, Constantí 1989.

Veu de la Parròquia, La. Parròquia de Constantí, 1948-1950.

Arxius i documentació

Bergada, Ramon: Goigs a llaor de Sant Feliu: mártir africà: patró de la vila de Constantí de l’Arquesbisbat de Tarragona (Tarragonés) / text Ramón Bergada; melodia Josep Moragas, prev.; dibuix Jeroni Giralt. Altés (Col.lecció Torrell de Reus, 1148), Barcelona 1981.

Ciro Bayo Segurola: “Libro duodécimo. De Tarraco a Barcino”, Estudis de Constantí, 7 1991, p. 71-90.

Constantí, un poble de cine. Parròquia de Sant Feliu Màrtir de Constantí, Constantí 2008. 2 DVD recopilatoris amb filmacions familiars antigues de festes populars i religioses, entre els anys 1960 i 1981.

Estivill, Josep: “Constantí fa cent anys. Propostes de recerca des de l’Arxiu Municipal”, El Racó de l’Arxiu, núm. 10, p. 4; núm. 11, p. 4; núm. 12, p. 4. Arxiu Històric Municipal de Constantí, Constantí 2004.

Estivill, Josep: “Internet per a historiadors. Guia de recursos”, Estudis de Constantí, 21, 2005, p. 107-117.

Estivill, Josep: “La laboriosa (de)construcció de l’Arxiu Municipal de Constantí”. Arxiu Històric de Tarragona. Butlletí informatiu, núm. 11, juliol 2008, p. 12-14.

Franquès Gil, Montserrat (a cura de): “Noticias de la villa de Constantí en el Campo de Tarragona”, Estudis de Constantí, 4, 1988, p. 95-116.

Grau i Pujol, Josep M.: “L’actuació d’un notari tarragoní a Lleida i Constantí. Un exemple de dispersió documental”, El Racó de l’Arxiu, 13. Arxiu Històric Municipal de Constantí, Constantí 2005, p. 4-5

Grau, Josep M. T.: “Referències sobre Constantí en dos arxius de Reus”, El Racó de l’Arxiu, 20. Arxiu Històric Municipal de Constantí, 2006, p. 11-12.

Grau i Pujol, Josep M. T.: “La Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Constantí (1848-1935)”. Antena, núm. 32. Parròquia de Sant Feliu Màrtir de Constantí, març de 2008, p. 4. [Estudi de la documentació dels segles XIX i XX d’aquesta congregació conservada a l’Arxiu Parroquial de Constantí]

Morera, E.: Tarragona antigua y moderna. Tarragona 1894.

“Ordenances de la ‘Comunidad de Regantes de la Acequia de los Molinos del Rio Francolí de Tarragona’ (1905)” Estudis de Constantí, 6, 1990, p. 63-95.

Perea, Eugeni: “Els ‘Estudis de constantí’: vint anys d’història”, El Racó de l’Arxiu, 17. Arxiu Històric Municipal de Constantí, Constantí 2005, p. 10-12.

Ricomà Vendrell, F. Xavier: “Inventari de l’antic Arxiu Parroquial de Constantí Estudis de Constantí, 3. Ajuntament de Constantí, 1987, p. 69-80.

“Sindicat de Treballadors de Constantí, El. Un exemple d’expedient d’associació”, dins M. Isabel Miró, Judit Morlanes i Ricard Ibarra: Viatge per l’associacionisme al Camp de Tarragona en temps de la II República (1931-1939). Arxiu Històric de Tarragona (Materials didàctics de l’Arxiu Històric de Tarragona, 3), Tarragona 2006 p. 19-22.

Solé, Rafael: “El Sindicat Agrícola de Constantí recupera el seu patrimoni”, El Racó de l’Arxiu, 15. Arxiu Històric Municipal de Constantí, Constantí 2005 p. 6.

Tapies, Francesc: Goigs a llaor de Sant Sebastià Màrtir, Co-patró de la vila de Constantí: tex antic / revisat per Josep Mª Ferré; música, Francesc Tàpies; dibuix, Josep Balañà i Pallarés. Parròquia de Constantí (Gogistes Tarragonins; núm. 31), Constantí 1983

“Testament en nom de la gresca (1934)”, Estudis de Constantí, 5, 1989, p. 169-173.

Testimonis personals

Aleu Padreny, Miquel: “Constantí. Mes d’agost festiu”, Estudis de Constantí, 22, 2006, p. 127-166.

Aleu Padreny, Miquel: “Guió d’un pregó. Constantí, records de la meva infància”, Estudis de Constantí, 9, 1993, p. 59-76.

Aleu Padreny, Miquel: “El castell de Constantí”, Estudis de Constantí, 10, 1994.

Aleu Padreny, Miquel: “L’Església de Constantí. Vista pel seu escolanet (de l’any 1917-1922)”, Estudis de Constantí, 13, 1997, p. 39-86.

Aleu Padreny, Miquel: “La Setmana Santa a Constantí en la segona desena de l’actual segle”, Estudis de Constantí, 14, 1998, p. 73-85.

Aleu Padreny, Miquel: “Records de Constantí”, Estudis de Constantí, 16, 2000, p. 59-91.

Aleu Padreny, Miquel: “La meva infància”, Estudis de Constantí, 18, 2002, p. 41-89.

Aleu Padreny, Miquel: “Llocs singulars del terme”, Estudis de Constantí, 19, 2003, p. 71-90.

Aleu Padreny, Miquel: “Constantí. Cafès i barberies, llocs d’esbarjo”, Estudis de Constantí, 20, 2004, p. 33-46.

Aleu Padreny, Miquel: “Trofeu Armangué. 21 de maig de 1922. Un dia de dol per Constantí”, Estudis de Constantí, 23, 2007, p. 65-71.

Aleu Padreny, Miquel: “Constantí, arribada de l’electricitat”, Estudis de Constantí, 25, 2009, p. 113-115.

Aleu Padreny, Miquel: Records de la meva infància a Torredembarra. Arxiu Municipal de Torredembarra (Retalls de l’arxiu, 1). Ajuntament de Torredembarra, Tarragona 2010.

Bergadà i Solà, Ramon: Espigolant. Inèdit, 1946. Comentari: Mossèn Bergadà, l’any 1946 va escriure una biografia en la que relata el seu pas per les diferents parròquies. També té publicats llibres de poemes i una història familiar [Josep M. Sabaté Sans].

Bergadà i Solà, Ramon: Espigolant. Llibre de memòries del reverend Mossèn Ramon Bergadà i Solà, canonge. Centre d’Estudis de Constantí i Ajuntament de Constantí, Tarragona 2010. Edició en commemoració del 25è aniversari de la miscel·lània dels “Estudis de Constantí”.

CEIP Mossèn Ramon Bergadà: El meu poble Constantí. Planeta (Col. Els llibres dels nostres fills), Barcelona 2006. 133 p.: il.; 22 cm.

Escarré, Ricard: Doctor Aleu. Obra i memòries. Ajuntament de Constantí (Tarragona 2008).

Gavaldà i Gil, Lluís: “La pluja i la memòria” Estudis de Constantí, 22. 2006, p. 113-126.

Gavaldà i Gil, Lluís: “Els Coll i els Gil”. Estudis de Constantí, 28, 2012, p. 155-170.

“Notes extretes del llibre ‘Geografia General de Catalunya'”, Estudis de Constantí, 15, 1999, p. 97-107.

Plana i Espanyol, Pep: “De com la família ‘ Perelló’ de Constantí descendeix de la casa de l’il·lustríssim D. Joan Tarés, Arquebisbe de Tarragona i Virey de Catalunya”, Estudis de Constantí, 31, 2015, p. 49-106.

Ribas Morlà, Joan M.: “Tradicions i vivències. Pregó de la Festa Major d’hivern. Constantí, 19 de gener de 1995”, Estudis de Constantí, 11, 1995, p. 85-92.

Lingüística i toponímia

Amigó i Anglès, Ramon: Els topònims del terme municipal i del poble de Constantí. Tarragona. Instituto de Estudios Tarraconenses “Ramon Berenguer IV” (Secció de Filologia i Història Literària, 8), Tarragona 1969.

Amigó i Anglès, Ramon: Onomàstica del terme municipal de Constantí. Sindicat Agrícola de constantí. Institut d’Estudis Catalans (Treballs de l’Oficina d’Onomàstica, 15), 2008.

Bas, Pilar; Escoda, Núria; Grau, Antoni; Lara, Roser: “La situació del català en la zona industrial Tarragona-Reus-Vila-seca: el cas de Constantí”. Estudis de Constantí, 2, 1986, p. 19-28.

Cerdà Massó, Ramon: “Diglosia y degradación semántica en el habla de Constantí (Campo de Tarragona)”, Separata de Philologica Hispaniensia, In honorem Manuel Alvar, I. Dialectología. Gredos, Madrid 1953, p. 137-158.

Cerdà Massó, Ramon: Parla i costums del Constantí dels quaranta i cinquanta. Assaig de dialectologia fractal. Ajuntament de Constantí, Tarragona 2017.

Ferré i Tril, Xavier: “Ramon Amigó i la toponímia de Constantí”. Estudis de Constantí, 28, 2012, p. 255-262.

Fiestras López, Maria Carme; Sabaté Sans, Josep Maria: “Noves aportacions a la toponímia constantinenca”. Estudis de Constantí, 2, 1986, p. 45-53.

Franquès i Gil, Montse; Alejandre i Duch, Mar: “Alguna nota sobre els renoms de Constantí”. Estudis de Constantí, 1. Ajuntament de Constantí, 1985, p. 77-83.

Martí, Joan: “El llibre de Ramon Amigó sobre l’onomàstica del terme municipal de Constantí”. Estudis de Constantí, 27, 2011, p. 243-246.

Literatura

AA. VV.: Semença. 15 poetes de Constantí. Associació Literària de Constantí, Tarragona 2004.

AA. VV.: Rebrot. 22 poetes de Constantí. Agrupació Literària de Constantí. Nou Silva Equips, Tarragona 2006.

Caburrasi Acebo, Sergio i Álex: Interiores. Associació Literària de Constantí, Constantí 2007.

Casadó, Carles: La Filla del terrisser. Edició de l’autor, Constantí 2002.

Coliman, Dídac. Nephilim. PSPublishers, Tarragona 2019.

Contes a moltes mans. Noves versions dels Germans Grimm. Ajuntament de Constantí, Tarragona 2013.

Contes a moltes mans. Noves aventures a Constantí. Curs 2013-2014. Ajuntament de Constantí, Tarragona 2015.

Contes a moltes mans. Noves aventures a Constantí. Curs 2014-2015. Ajuntament de Constantí, Tarragona 2016.

Contes a moltes mans. Noves aventures a Constantí. Curs 2015-16 / 2016-17. Ajuntament de Constantí, Tarragona 2017.

Contes a moltes mans. Noves aventures a Constantí. Curs 2017-2018. Ajuntament de Constantí, Tarragona 2018.

Contes a moltes mans. Noves aventures a Constantí. Curs 2018-2019. Ajuntament de Constantí, Tarragona 2019.

Contes a moltes mans. Noves aventures a Constantí. Curs 2019-2020. Ajuntament de Cobstantí, Tarragona 2020. 

Constantí vist per poetes. Parròquia de Sant Feliu Màrtir de Constantí, Constantí 2006.

El meu Constantí. 26 relats de nous vilatans. Ajuntament de Constantí. Escola d’Adults, Tarragona 2008.

Escarré Pinto, Ricard; Sauret, Àngel: Constantí. Editorial Mediterrània (col·lecció ‘Un mar d’històries’, 22). Tarragona 2018.

Figueras Tortras, Laia; Puyuelo Capellas, Núria (textos); Montañá Ros, Marta (il·lustracions). Bon dia: Una cançó contada dels Pets. Editorial Nanit, Barcelona 2019.

Gens Franquès, Juli: “Tradició oral de Constantí”, Estudis de Constantí, 29, 2013, p. 289-309.

Marín Ramon, Ferran: Gastó de Constantí. Centre d’Estudis Constantinencs, 2017.

Marín Ramon, Ferran:  “El bateig d’un rei. Més que una obra de teatre”. Estudis de Constantí, 37, 2021, p. 215-267.

Mas Rabassa, Jordi. Cicatrices de agua. Uno Editorial, 2020.

Palau Peña, Alfredo: La mujer misteriosa. Associació Literària de Cpnstantí, Constantí 2007.

Perea Simón, Eugeni: “Constantí al gust de la literatura”. Estudis de Constantí, 20, 2004, p. 7-20.

Pijama, Joan (text); Anduluplandu (il·lustracions). “Constantí”, a Mapa de ciutats somiades : Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre. Barcelona: Piscina, petit oceà, 2017, p. 26-28.

I Premis Literaris Constantí: Històries de vida. Editorial Silva i Ajuntament de Constantí, Tarragona 2002.

II Premis Literaris Constantí: Històries de viatges. Editorial Silva i Ajuntament de Constantí, Tarragona 2003.

III Premis Literaris Constantí: Narrativa breu. Ajuntament de Constantí. Silva editorial, Constantí 2004.

IV Premis Literaris Constantí: Relats. Ajuntament de Constantí. Silva editorial, Constantí 2005.

V Premis Literaris Constantí: Històries de la Història. Ajuntament de Constantí. Silva editorial, Constantí 2006.

VI Premis Literaris Constantí: Històries verdaderes. Ajuntament de Constantí. Silva editorial, Constantí 2007.

VII Premis Literaris Constantí: Relats de família. Ajuntament de Constantí. Silva editorial, Constantí 2008.

VIII Premis Literaris Constantí: Històries de la terra. Ajuntament de Constantí. Silva editorial, Constantí 2009.

IX Premis Literaris Constantí: Relats de joventut. Ajuntament de Constantí. Silva editorial, Constantí 2015.

X Premis Literaris Constantí: Relats d’amor. Ajuntament de Constantí. Silva editorial, Constantí 2016.

XI Premis Literaris Constantí: Relats mediterranis. Ajuntament de Constantí. Silva editorial, Constantí 2017.

XII Premis Literaris Constantí: Relats de festa. Ajuntament de Constantí. Silva editorial, Constantí 2018.

XIII Premis Literaris Constantí: Relats d’escola. Ajuntament de Constantí. Silva editorial, Constantí 2019.

XIV Premis Literaris Constantí: Relats d’història. Ajuntament de Constantí. Silva editorial, Constantí 2021.

Reinoso, Xavier: Llençols al vent. Poemes i narracions, Silva Editorial, Tarragona 2018.

Reinoso, Xavier. La décision de Juliette. Sindicat Agrícola de Constantí. Tarragona 2020.

Reinoso i Andreu, Xavier. Esqueixos. Uno Editorial, 2020.

Roca, Josep Maria: L’Arc de Sant Martí. Obra literària completa. Associació Literària de Constantí. Nou Silva Equips, Tarragona 2006.

Roca, Josep Maria: L’Arc de Sant Martí. Obra literària completa. Associació Literària de Constantí. Nou Silva Equips, Tarragona 2006.

Roca, Josep Maria: L’Arc de Sant Martí. Obra literària completa. Associació Literària de Constantí. Nou Silva Equips, Tarragona 2006.

Roca, Josep Maria: L’Arc de Sant Martí. Obra literària completa. Associació Literària de Constantí. Nou Silva Equips, Tarragona 2006.

Soriano, Isabel; Fioretti, Graciela. Historias de horizontes cercanos. Buenos Aires: Deauno.com, 2013.

Villabí Anglès, Jordi. Ara ja ho saps, mare: Viatge pel món de l’oncologia o de la corda fluixa. Quorum llibres, 2020.

Antropologia i societat

Cerdà i Sans, Maria Assumpta; Outeda i Recio, Elisenda-Montserrat; Roca i Pellicer, Josep Maria; Sabaté i Sans; Josep Maria: “Les capelletes votives dels carrers de Constantí”. Estudis de Constantí, 3. Ajuntament de Constantí, 1987, p. 7-31.

Escarré, Ricard: “El retrat social a través de les cançons populars”. Estudis de Constantí, 37, 2021, p. 139-149.

Ferran i Marquès, Teresa; Fortuny i Golorons, Dolors: “Estudi d’una unitat d’explotació, de producció i de consum. La Closa”. Estudis de Constantí, 1. Ajuntament de Constantí, 1985, p. 63-75.

Ferrando i Romeu, Pere: “Constantí: una plaça castellera de primer ordre rescatada de l’oblit”. Estudis de Constantí, 28, 2012, p. 49-95.

Fiestras López, M. Carmen: “Calendari festiu de Constantí”. Estudis de Constantí, 5, 1989, p. 7-38.

Franquès i Gil, Josep Maria: “Estudi sociològic de la població de Constantí”. Estudis de Constantí, 9, 1993, p. 7-31.

Grup d’Estudis de l’Ateneu Llentisclell: “Masos del terme municipal de Constantí”. Estudis de Constantí, 1. Ajuntament de Constantí, 1985, p. 85-87. 

Nicolau i Tell, Josep Oriol: Masos de Constantí: Etnografia i etnolingüística. Arola Editors, Tarragona 2005.

Palau i Palau, Rosa de les Neus: “Preludis folklòrics: literatura tradicional infantil al Col.legi Mn. Ramon Bergadà, de Constantí (Tarragonès)”. Tesina, Universitat de Barcelona, Delegació de Tarragona, 1986.

Palau i Palau, Rosa de les Neus: “Preludis folklòrics”. Estudis de Constantí, 3. Ajuntament de Constantí, 1987, p. 33-47.

Palau i Palau, Rosa de les Neus: “El joc infantil, una lliçó per als grans, (mostra presa a Constantí)”. Estudis de Constantí, 4, 1988, p. 9-23.

Perea Simón, Eugeni: “Les advocacions religioses com a llenguatge del temps: l’exemple de Constantí”. Estudis de Constantí, 17, 2001, p. 35-42.

Sabaté Sans, J. M.: “La confraria de la Sang i els armats”. Antena. Parròquia de Sant Feliu Màrtir, Constantí, núm. 8, març 2002, pàg. 4.

Sabaté Sans, J. M.: “El petit museu”. Antena. Parròquia de Sant Feliu Màrtir, Constantí, núm. 10, octubre 2002, pàg. 4. [Fa referència al Museu de la Confraria del Sant Crist de la Puríssima Sang].

“Sant Sebastià i els majorals, les gralles i la coca beneïda”. Antena. Parròquia de Sant Feliu Màrtir, Constantí, núm. 3, 2001, pàg. 4.

Prehistòria

Adserias, Maria; Massó, Jaume; Ramón, Ester: “Les dues sitges neolítiques de la Boella”. Estudis de Constantí, 14, 1998, p. 7-16.

Latorre, José A.: “Estudi preliminar de troballes paleozoològiques al terme de Constantí (Tarragonès). (Plana al·luvial del riu Francolí, Rabassols, argiles i terrenys adjacents). Estudis de Constantí, 26, 2010, p. 7-18.

Jaume Massó i Carballido: ““Notes sobre la destral paleolítica de Constantí”. Estudis de Constantí, 37, 2021,  p.  7-17 .

Prats i Domènech, Josep M.: “Constantí a la prehistòria”. Estudis de Constantí, 8, 1992, p. 71-87.

Vilaseca Anguera, Salvador; Capdevila Vallverdú, R.: “Las estaciones prehistóricas del Pla del Maset (Cap de Salou y Les Gavarres [Constantí])”. Instituto de Estudios Tarraconenses ‘Ramon Berenguer IV’. Sèrie arqueològica, 32, Reus 1968.

Vilaseca, Salvador; Capdevila, Ramon: “Les Gavarres (Constantí)”. Estudis de Constantí, 1. Ajuntament de Constantí, 1985, p. 7-13.

Història antiga / Centcelles

Arbeiter, Achim: “Der Mosaikschmuck des Grabbaues von Centcelles und der Machtwechsel von Constans zu Magnentius”. Madrider Mitteilungen, 30. 1989, p. 289-331.

Arbeiter, Achim; Korol, Dieter: “El mosaico de la cúpula de Centcelles y el derrocamiento de Constante por Magencio”. Butlletí Arqueològic, Reial Societat Arqueològica Tarraconense, núms. 10-11, època V, Tarragona 1988-1989, p. 193-244. [És la versió castellana de l’article d’Achim Arbeiter publicat en alemany, amb el mateix títol, a Madrider Mitteilungen].

Arbeiter, Achim: “Eine selten wiedergegebene jagdtechnik. Der einsatz von leinen mit blendzeug nach darstellugen in Conimbriga Centcelles und Qusayr ‘Amra” Madrider Mitteilungen, 36. 1995, p. 303-309.

Arbeiter, Achim. “Las túnicas no son clámides. réplica a un enunciado sobre Centcelles de J. Arce”. Anas, n. 17, 2004, p. 221-230.

Arbeiter, Achim. “El mosaico cupular de Centcelles. Un programa iconográfico ¿en vías de descifrarse?”. Butlletí Arqueològic, 32, 2010, p. 671-684.

Arbeiter, Achim / D. Korol (Hrsg.), Der Kuppelbau von Centcelles. Neue Forschungen zu einem enigmatischen Denkmal von Weltrang. Internationale Tagung des DAI im Goethe-Institut Madrid (22.-24.11.2010). Iberia archaeologica, 21 (2015).

Arce, J. (Ed.): Centcelles, el monumento tardorromano, iconografía y arquitectura, Bibliotheca Italica, Monografías de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, numero 25, «L’ERMA» di Bretschneider, Roma 2002.

Arce, J.: “Constantinopla, Tarraco y Centcelles”. Butlletí Arqueològic, 16. Tarragona 1994, p. 147-166.

Arce, Javier: “Obispos, emperadores o propietarios en la cúpula de Centcelles”, Pyrenae. Revista de Prehistòria I Antiguitat de la Mediterrània Occidental, núm. 37, vol. 2 (2006), p. 131-141.

Brú i Virgili, Maria: “Excavacions arqueològiques als carrers de l’Església Vella i del Morrot de Constantí (2007)”, Estudis de Constantí, 23, 2007, p. 25- 42.

Camprubí Alemany, Francisco: El monumento paleocristiano de Centcelles (Tarragona). Barcelona 1953.

Camprubí, F.: “I mosaici della cupola di Centcelles nella Spagna”, Rivista di Archeologia Cristiana, 19. 1942, p. 87-110.

Chafei, Nadia. “Volviendo a discutir sobre Centcelles”. Arqueología y Territorio, n. 5, 2008,  p. 101-112.

Cortés, R.; Foguet, G.; Güell, M.; López, J. (1991). “Resultats de la primera campanya d’excavació del Mas dels Frares de Constantí (juliol 1989)”, Butlletí Arqueològic, V, 13, p. 69-82.

Cortés i Cortés, Rodolf; Foguet i Coll, Gabriel; Güell i Agramunt, Manel; López i Vilar, Jordi: “Resultats de la primera campanya d’excavacions del Mas dels Frares de Constantí (juliol, 1989)”. Estudis de Constantí, 9, 1993, p. 45-58.

Cortés, R. (1993): “Mas dels Frares, Constantí”, Anuari d’intervencions arqueològiques a Catalunya. Època romana. Antiguitat tardana (Campanyes 1982-1989), Excavacions arqueològiques a Catalunya, 1, Barcelona, 267.Cubells i Llorens, Josefina: “Fonts d’informació sobre Centcelles”, Estudis de Constantí, 3, 1987, p. 81-93.

Dalmau, Jordi: Centcelles. Teddysound, Barcelona 2002.

Domènech i Montaner, Lluís: Centcelles. Baptisteri i cellae-memoriae de la primitiva església metropolitana de Tarragona. Barcelona. Industrias del Papel, 1931.

Domènech i Montaner, Lluís: Centcelles. Baptisteri i cellae-memoriae de la primitiva església metropolitana de Tarragona. Discursos llegits en la Reial Academia de Bones Lletres de Barcelona, el dia 5 de juny de 1921. Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, Barcelona 1921.

Engemann, J.: “Die Mosaikdarstellungen des Kuppelsaals in Centcelles.” Anlässlich der Publikation von Helmut Schlunk Jahrbuch für Atike uns Cristentum, 32. 1989, p. 127-138.

Escarré Pinto, Ricard: “Centcelles: la cúpula encriptada. Hipòtesis, controvèrsies i noves aportacions sobre la vil·la i el monument”. DConstantí. Revista Municipal, núm. 2, novembre 2007, p. 18-23.

Galdón García, R.: “El mosaic de Centcelles, I. La significació de la cacera dels cérvols”; “El mosaic de Centcelles. II. L’accés a la comprensió del conjunt”; “El Mosaic de Centcelles, III. La Passió dels màrtirs de Tàrraco a Centcelles”. Bulletí Arqueològic, V, 24-26, 2002-204, Tarragona. p. 131-184; 171-254; 79-175.

Ginesta, S.: “Excursió col·lectiva a Centcelles. Dia 3 de juliol de 1883.” Acta Butlletí Mensual de l’Associació d’Excursions Catalana, 65-66. Tarragona 1984, p. 27-31.

Gómez Fernández, Francisco José: “¿Descansa un emperador romano en suelo español?: El mausoleo romano de Centcelles”, Revista de arqueología, 271 (noviembre 2003), p.54-61. Madrid 2002.

Gómez Pallarès, J. “Centumcellae, la cúpula y su iconografía musiva: indicios para su interpretación desde la flología wilamowitziano more”, a Caldelli, M. L.; gregori, g. L.; orlandi, S. (cur.), Epigrafa. Atti della XIV Rencontre sur l’épigraphie in onore di Silvio Panciera. Roma, 2006. p. 1449-1466.

Gorostidi, D.; López Vilar, J., Prevosti, M.; Fiz, Ignasi: “Propietaris de vil·les a l’ager Tarraconensis (meitat occidental del Camp de Tarragona). Proposta per a un catàleg”, a Marta Prevosti / Jordi López Vilar / Josep Guitart i Duran (ed.): Ager Tarraconensis 5. Paisatge, poblament, cultura material i història. Actes del Simposi internacional. ICAC, 2013, p. 401-423.

Gudiol, J.: “Centcelles”, Gaseta de les Arts, 3 (48). 1926, p. 4-6.

Güell Agramunt, Manel: “Resultats de la segona campanya d’excavació al jaciment de Mas dels Frares de Constantí”. Estudis de Constantí, 11, 1995, p. 27-33.

Hauschild, Theodor: “Die Grabungen in Centcelles”, Separata de Archäologischer Anzeiger, heft 1, Berlin 1966, p. 86-92.

Hauschild, Theodor: “Sucinto informe de la excavaciones de Centcelles”, Noticiario Arqueológico Hispánico, 8-9. 1964-1965, p. 169-171, làms. 26-28.

Hauschild, Theodor: “Untersuchungen im Monument von Centcelles”, Actes del VIII Congrés Internacional d’Arqueologia Cristiana. Barcelona 1969 (?), p. 333-338, làms. 145-149.

Hauschild, Theodor: “Vorbericht über die Arbeiten in Centcelles 3. der Spätantike Bau”, Separata de Madrider Mitteilungen, 6. 1965, p. 127-138, [3] f. pleg., [6] de làm.; 27 cm, notes.

Hauschild, Theodor; Arbeiter, Achim: La Vil·la romana de Centcelles. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, Barcelona 1993.

Hernández Sanahuja, Bonaventura: “Basílica bizantina de Centcellas y duración del paganismo en la ciudad de Tarragona”, Anales de la Construcción y de la Industria, 14, any XV. Tarragona 1890 (25 de juliol) p. 213.

Hernández Sanahuja, Bonaventura: “Reseña histórico-descriptiva de las ruinas romanas de Censellas (Centum-cellae), existentes á media legua de Tarragona”, treball inèdit.

Hernández Sanahuja, Bonaventura; Torres, J. M.: El indicador arqueológico de Tarragona. Tarragona 1867.

Kiilerich, Bente:  “Centcelles – et gådefuldt monument ved Tarragona”, Klassisk Forum , 2011:2, p. 64-78.

Kiilerich, Bente: “The State of Early Christian Iconography in the Twenty-First Century”, Studies in Iconography, 36, 2015, 99-134.

Martín, O.; Rovira, J.: “Centcelles, unes termes romanes”, Butlletí Arqueològic, 34-35, 2012-2013, p. 173-224.

LAUT (1993): “Mas dels Frares (Constantí)”, a: Mar, R.; López, J.; Piñol, Ll. (ed.),
Utilització de l’aigua a les ciutats romanes. Documents d’Arqueologia clàssica, 0. Tarragona, 100-103.

López Vilar, J.: “El conjunt numismàtic de la vil·la romana del mas dels Frares (Constantí, Tarragona)”, dins Butlletí Arqueològic, V, núm.42, 2020, p. 131-140.

López Vilar, Jordi; Puche i Fontanilles, Josep M.: “Arquitectura paleocristiana de Tarragona (segles IV-V)”. Tarraco, christiana civitas, 149-162. Tarragona: 2013.

López Vilar, Jordi; Puche Fontanilles, Josep M.: “Les finestres de Centcelles. Aportacions al coneixement de l’edifici baiximperial”, a Aquilué, X.; Beltrán de Heredia, J.; Caixal, À.; Fierro, J.; Kirchner, H. (eds.) 2020: Estudis sobre ceràmica i arqueologia de l’arquitectura. Homenatge al Dr. Alberto López Mullor. Barcelona: 2020, p. 465-476.

Massó Carballido, Jaume: “Centcelles, de Lluís Pons d’Icart a Lluís Domènech i Montaner”. Estudis de Constantí, 29, 2013, p. 197-212.

Massó Carballido, Jaume: “Ein neuer Griechischer Grabstein im Spätrömischen Tarraco”. Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik; núm. 140, 2002, p. 64-66. Rudolf Habelt GMBH, Bonn 2002.

Massó Carballido, Jaume: “Notes documentals sobre les activitats de l’Institut Arqueològic Alemany a Centcelles (1954-1989)”. Estudis de Constantí, 28, 2012, p. 233-254.

Massó Carballido, Jaume: “Notes per a una biografia de Bonaventura Hernández i Sanahuja (1810-1891): els orígens i l’entorn familiar”. Estudis de Constantí, 31, 2015, p. 171-187.

Massó Carballido, Jaume: “Notes sobre Adolf Schulten i l’arqueologia del Camp de Tarragona”. Estudis de Constantí, 24, 2008, p. 79-100.

Massó Carballido, Jaume: “Quatre cartes (i una postal) de Helmut Schlunk a Salvador Vilaseca”. Estudis de Constantí, 20, 2004, p. 59-68.

Massó Carballido, Jaume: “Quatre cartes -i una targeta- de Josep Maria Porta a Salvador Vilaseca”. Estudis de Constantí, 21, 2005, p. 7-17.

Massó Carballido, Jaume: “Sobre la inscripció de la Calagurritana sulpícia (RIT 383), trobada a Constantí”. Estudis de Constantí, 18, 2002, p. 7-22.

Massó Carballido, Jaume: “Troballes arqueològiques a Constantí, a mitjan segle XIX (1849-1859)”. Estudis de Constantí, 15, 1999, p. 7-18.

Massó Carballido, Jaume: “Una visita a Centcelles de la Delegació tarragonina de l’Associació d’Excursions Catalana (3 de juliol de 1883)”. Estudis de Constantí, 33, 2017, p. 115-122.

Massó, Jaume: “Centcelles a la darreria del segle XIX”, Estudis de Constantí, 7, 1991, p. 7-22.

Massó, Jaume: “El descombriment de les pintures i del mosaic de la cúpula de Centcelles, l’any 1877, segons una carta d’Antoni Soler”, Estudis de Constantí, 8, 1992, p. 59-70.

Massó, Jaume: “Josep Guinovart i la vil·la romana de la Catafara”. Estudis de Constantí, 12, 1996, p. 7-13.

Massó, Jaume: “Notes per a l’estudi del terme de Constantí a l’antiguitat“. Centre d’Estudis de Constantí, Tarragona 1990.

Massó, Jaume: “Notes per a l’estudi del terme de Constantí a l’antiguitat”. XXXV Asemblea Intercomarcal d’Estudiosos de Catalunya (Valls-Vila-rodona, 24-26 de novembre de 1989) Valls, Vol. I. , 1989, p. 201-218.

Massó, Jaume: “Notes sobre la vila romana del Mas del ganso (Reus)”, Estudis de Constantí, 13, 1997, p. 7-17.

Massó, Jaume: “Sobre la troballa visigòtica de la Grassa (algunes correccions i un apèndix)”. Estudis de Constantí, 6, 1990, p. 29-42.

Massó, Jaume: “Troballes d’època romana a la zona de la Boella”, Estudis de Constantí, 14, 1998, p. 17-27.

Morant i Clanxet, Jordi: “Els mosaics paleocristians a Constantí”, Estudis de Constantí, 23, 2007, p. 7-15.

Museu Nacional Arqueològic de Tarragona: Centcelles. Generalitat. Departament de Cultura. Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, [s.a.].

Niemeyer, H. G.; Rüger, Ch.: “Vorbericht über Die Arbeiten in Centcelles 2. Die Keramik der Grabungen 1959-1961″. Madrider Mitteilungen, 3. 1962, p. 101-118.

Papiol, Lluís: “Noticias sobre hallazgos romanos en el término de Constantí”, Boletín Arqueológico. 1973-1974.

Papiol, L.: “Noticias sobre hallazgos romanos en el término de Constantí”. Estudis de Constantí, 1. Ajuntament de Constantí, 1985, p. 15-22.

Papiol Molné, Lluís: “Història magnànima de Centcelles”. Estudis de Constantí, 19, 2003, p. 23-40.

Papiol Molné, Lluís: “Noticiario sobre hallazgos de monedas ibéricas y romanas en el término municipal de Constantí”, Estudis de Constantí, 19, 2003, p. 7-22.

Papiol Molné, Lluís: “Memòries dels meus treballs arqueològics”, Estudis de Constantí, 20, 2004, p. 69-116.

Papiol Molné, Lluís: “Quan el gall canti, on seràs tu?”. Estudis de Constantí, 21, 2005, p. 87-106.

Papiol Molné, Lluís: “Deïtats de la religió romana”, Estudis de Constantí, 22., 2006, p. 7-11.

Papiol Molné, Lluís: “Recuperant el procés evolutiu arqueològic que ens deixaren els nostres avantpassats de l’antiguitat”, Estudis de Constantí, 22, 2006, p. 13-20.

Papiol Molné, Lluís: “És veritat, no s’ho perdin, tanquin els ulls i pensin”, Estudis de Constantí, 22, 2006, p. 21-37.

Papiol Molné, Lluís: “El remolí de l’esvàstica”. Estudis de Constantí, 24, 2008, p. 13-19.

Papiol Molné, Lluís: “Malgrat tot, endavant Mas de Bosc”, Estudis de Constantí, 25, 2009, p. 7-29.

Papiol Molné, Lluís: “Als emperadors romans els hi posaven un esclau que els recordava que eren mortals”. Estudis de Constantí, 25, 2009, p. 31-55.

Papiol Molné, Lluís: “La importància dels errors i l’oli nostrum”, Estudis de Constantí, 26, 2010, p. 19-33.

Papiol Molné, Lluís: “Ordenació monetària i cultural durant l’evolució romana”, Estudis de Constantí, 27, 2011, p. 19-54.

Papiol Molné, Lluís: “Centcelles: el retorn evolutiu i històric del gran saber”. Estudis de Constantí, 28, 2012, p. 171-232.

Papiol Molné, Lluís: “Quan el procés de sensibilitat dels romans arribava al punt final de la seva evolució (idem) la mort”, Estudis de Constantí, 29, 2013, p. 7-64.

Papiol Molné, Lluís: “El sentit clar de la veritat i de la realitat de l’enigma”, Estudis de Constantí, 30, 2014, 7-44.

Papiol Molné, Lluís: “Constantinobla”, Estudis de Constantí, 31, 2015, 19-38.

Papiol Molné, Lluís: “Noves interpretacions de sarcòfags paleocristians a Hispània”, Estudis de Constantí, 31, 2015, 19-38.

Papiol Molné, Lluís: “Un arquitecte arqueòleg o, si volen, un arqueòleg arquitecte: el doctor Theodor Hauschild”, Estudis de Constantí, 31, 2015, 39-47.

Papiol Molné, Lluís: ”Història i orígen de les vil·les”, Estudis de Constantí, 32, 2016, 7-50.

Papiol Molné, Lluís: ”Una afortunada i comprensible escena històrica a Priscil·la”, Estudis de Constantí, 32, 2016, 51-69.

Papiol Molné, Lluís: ”Seria factible avui dia atribuir aquells temps tan intel·ligibles de l’antiguitat”, Estudis de Constantí, 33, 2017, 5-53.

Papiol Molné, Lluís: ”Per a assegurar-nos de l’existència de Déu, n’hi hauria prou amb la contemplació de l’Univers per a convènce’ns d’aquesta veritat”, Estudis de Constantí, 34, 2018, p. 5-25.

Papiol Molné, Lluís: “Tenim els diferents tipus de ceràmiques de l’antiguitat”, Estudis de Constantí, 35, 2019, p. 5-49.

Papiol Molné, Lluís: “Els principals camins de la història, la cultura i l’art condueixen i s’agrupen a Centcelles. Pintures i mosaics”, Estudis de Constantí, 36, 2020, p. 7-49.

Papiol Molné, Lluís: “El despertar històric de Centcelles”, Estudis de Constantí, 37, 2021, 19-66.

”Patrimoni: es descobreix l’origen romà del Pont de les Caixes”. DConstantí. Revista Municipal, 4, juliol 2008, p. 20-21.

Pérez Martínez, MeritxellRemolà Vallverdú, Josep Anton: “Centcelles. Una relectura de la sala de la cúpula”. Tarraco Biennal. Actes 4t Congrés Internacional d’Arqueologia i Món Antic. VII Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica: el cristianisme en l’Antiguitat Tardana. Noves perspectives / Jordi López Vilar (ed. lit.), 2019, p. 117-130.

Piñol Masgoet, Lluís: “El conjunt termal de Centcelles (Constantí)”, dins R. Mar, J. López, Ll. Piñol (Eds.): Utilització de l’aigua a les ciutats romanes. Documents d’Arqueologia Clàssica (DAC), 0. Tarragona, 1993, 84-100.

Piñol, Ll.;  López, J.: “Complejos termales en las villae tardoromanas del Camp de Tarragona (Ager Tarraconensis)”, dins Arqueologia y Territorio Medieval, 8 (2001), 77-95.

Puche, Josep M.; López, Jordi: “Centcelles: aproximación al monumento a través de su arquitectura. La mètrica y la proporción”, dins Seminario Internacional Modelos Constructivos y Urbanísticos de la Arquitectura de Hispania, Institut Català d’Arqueologia Clàssica, 2015, p. 169-191.

Puche, Josep M.; López, Jordi: “Tècnica i arquitectura tardoantiga de Centcelles (Tarragona). Observacions i primeres reflexions”, dins Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, època II, any 2016, núm. 12, p. 128-143.

Recio Verganzones, A. (1998). “Il mausoleo di Centcelles (Tarragona) del 350-355 circa: Lettura ed interpretazione iconografica di alcune scene musive del registro B della cuppola”, DomumTuamDilexi. Ciutat del Vaticà. p. 709-737.

Remolà Vallverdú, Josep Anton: “La vil·la romana de Centcelles (Constantí, Tarragonès)”. Fòrum: temes d’història i d’arqueologia tarragonines 13, 2008, p. 171-189.

Remolà Vallverdú, Josep-Anton: “Recents intervencions arqueològiques a Centcelles (1996-1997).” . Estudis de Constantí, 14, 1998, p. 29-60.

Remolà Vallverdú, Josep-Anton; Pociña López, César-Augusto: “Intervenció arqueológica al carrer de la Pobla de Mafumet de Constantí”. Estudis de Constantí, 14, 1998, p. 61-71.

Remolà, Josep Anton; Aliende; Paloma; Roig, Josep Francesc : “L’aqüeducte del pont de les Caixes i la vil·la romana de Centcelles (Constantí, Tarragonès)”, Tribuna d’Arqueologia, núm. 7, 2009, p. 187-211.

Remolà, J. A.; Pérez, M. : “Centcelles y el praetorium del comes Hispaniarum Asterio en Tàrraco”. Archivo Español de Arqueologia, 86, p. 161-186.

Rüger, C. : “Vorbericht über die Arbeiten in Centcelles (IV). Datierende römische Keramik”. Madrider Mitteilungen, 10. 1969, p. 251-275.

Re-descobrint Centcelles. Textos de J. Massó, F. Tarrats, J.A. Remolà i Pilar Sada. MNAT. Tarragona: 2017.

Sánchez Gil de Montes, Jacinto i Josep Anton Remolà Vallverdú: “Memòria de les intervencions arqueològiques a la vil·la romana de Centcelles Constantí”. Centre d’Informació i Documentació del Patrimoni Cultural, 2005-2006.

Schlunk, H.: “Die Mosaikkupel von Centcelles”, Aus dem Nachlass für den Druck bearbeitet und mit Anmerkungen versehen von A. Arbeiter. Mainz am Rhein (Magúncia) 1988.

Schlunk, H.: “Sucinto informe de las excavaciones en Centcelles”, Noticiario Arqueológico Hispánico 8-9. 1964-1965, p. 166-168.

Schlunk, H.: “Sucinto informe sobre las excavaciones de Centcelles”, Noticiario Arqueológico Hispánico 7. 1965, p. 181-183

Schlunk, H.: “Untersuchungen ¡m frühchristlichen Mausoleum von Centcelles”. Neue Deutsche Ausgrabungen im Mittelmeergebiet und im Vorderen Orient. Berlín 1959, p. 344-365.

Schlunk, H; Hauschild, T. : Informe preliminar sobre los trabajos realizados en Centcelles; memoria redactada por Helmunt Schlunk y Theodor Hauschild. Excavaciones arqueológicas en España, 18. Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de Bellas Artes. Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas, Madrid 1962.

Schlunk, H.; Hauschild, T. : “La vil·la romana i el mausoleu constantinià de Centcelles”. Fòrum, temes d’història i d’arqueologia tarragonines, 5. Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (Fòrum. Temes d’història i d’arqueologia tarragonines, 5), 1986, 16 p., il., 25 cm. [traducció a càrrec de membres del Departament d’Art de la Universitat de Barcelona], 1986.

Sentenach, N. : “Tarragona Monumental (II)”, La Ilustración Española y Americana, núm. XLI. 1894 p. 274.

Tarrats Bou, Francesc: Centcelles. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, Tarragona 1992, 84 pàgs.

Untermann, J. : “Namenkundliche Bemerkungen zu Constantí und Centcelles”, Madrider Mitteilungen 8. F.H.Kerle, Heidelberg 1967, p. 226-229.

Zedelius, V. : “Vorbericht über die Arbeiten in Centcelles (V). Die Fundmünzen”. Madrider Mitteilungen, 21, 1980, p. 180-188.

Història medieval

Aleu Padreny, Miquel: “Empremtes urbanes del Constantí medieval”. Estudis de Constantí, 21, 2005, p. 23-85.

Benet i Clarà, Albert: “La donació de Centcelles al monestir de Ripoll”. Quaderns d’Història Tarraconense, 7. Tarragona 1988, p. 55-61.

Companys Farrerons, Isabel: “Un capbreu o llibre dels aniversaris i del benefici de sant Jaume del castell de l’Arquebisbe de Constantí (1422/1479), conservat a l’AHT”, Estudis de Constantí, 29, 2013, p. 95-133.

Companys Farrerons, Isabel: “El llibre de les Ordinacions de la Comunitat de preveres de Constantí de 1552, una venda destinada a l’almoina de Jaume Mangons (1462) i uns documents del notari de Tarragona Joan Comes (AHT)”, Estudis de Constantí, 30, 2014, p. 45-94.

Companys Farrerons, Isabel: “El Capbreu dels censos i censals de la Comunitat dels preveres i beneficiats de l’església de Constantí de 1593″, Estudis de Constantí, 32, 2016, p. 71-131.

Escarré Pinto, Ricard: “Passejant pel Constantí d’època medieval i moderna: urbanisme i veïnatge” (s. XV-XVIII)”, Estudis de Constantí, 34, 2018, p. 33-59.

Lascorz Arcas, F. Andreu; Marín Ramos, Ferran: “Els jueus a Constantí a l’edat mitjana”. Estudis de Constantí, 34, 2018, p. 27-32.

LLobet i Portella, Josep M.: “Cartes dels paers de Cervera a diverses persones de Tarragona (1422-1494)”. Estudis de Constantí, 36, 2020, p. 51-63.

Menchon i Bes, Joan: “Sobre el Centcelles medieval, algunes notes”. Estudis de Constantí, 12, 1996, p. 15-26.

Menchon i Bes, Joan : “Notes al voltant d’algunes ceràmiques medievals de Centcelles”. Estudis de Constantí, 15, 1999, p. 19-32.

Menchon i Bes, Joan: Memòria de la intervenció arqueològica duta a terme a l’Antic Hospital de les Monges de Constantí (Tarragonès). Tarragona 1994.

Menchon i Bes, Joan; Remolà i Vallverdú, Josep Anton: “Excavacions arqueològiques a l’Hospital de les Monges”, La revista de Constantí, 12. Constantí 1994 juliol p. 12.

Menchon i Bes, Joan; Remolà i Vallverdú, Josep Anton: “La muralla medieval de Constantí. Excavacions arqueològiques a l’antic Hospital de les Monges”. Estudis de Constantí, 11, 1995, p. 7-25.

Morant i Clanxet, Jordi: “La vila de Constantí”.Estudis de Constantí, 18, 2002, p. 23-26.

Morant i Clanxet, Jordi: “La carta de població de Constantí i el Camp de Tarragona”. Estudis de Constantí, 22, 2006, p. 51-57.

Rodríguez Martorell, Francesc: “L’antic terme municipal de Centcelles medieval (segles XII-XIV). Un estat de la qüestió”, Estudis de Constantí, 29, 2013, p. 65-93.

Història moderna

Albiol Molné, Rafael: Notas sobre algunos médicos, cirujanos y boticarios de Constantí en el siglo XVIIl Estudis de Constantí, 15, 1999, p. 33-50.

Anglès Sanahuja, Jordi i Josep M. Grau Pujol: “Testaments solts de Constantí conservats en els fons parroquials de Constantí, Reus i Montblanc”, Estudis de Constantí, 29, 2013, p. 135-170.

Anglès Sanahuja, Jordi i Josep M. Grau Pujol: “El mercat matrimonial entre el camp i la ciutat: L’exemple de Constantí i Tarragona(segona meitat del segle XVIII)”, Estudis de Constantí, 35, 2019, p. 97-119.

Ballar Boixadó, S.: “Capbreus de Constantí del segle XVI: Comparacions demogràfiques”, a Paratge tarragoní (Tarragona), 9 (1990), p. 9-14.

Grau, Josep M.: “Un conflicte per a la recaptació del delme a Constantí (1779)”, Estudis de Constantí, 23, 2007, p. 17-23.

Grau i Pujol, Josep M.: “Notes sobre el manteniment de les muralles medievals durant els segles XVIII-XIX: l’exemple de la Selva del Camp”, Estudis de Constantí, 32, 2016, p. 133-145.

Grau i Pujol, Josep M.: “Paperers i altres oficis no agraris de Constantí: especialització i mobilitat geogràfica (1705-1814)”, Estudis de Constantí, 34, 2018, p. 60-93.

Grau i Pujol, Josep M.: “Immigració del Sud de Catalunya a la ciutat de Terrassa (1871)”, Estudis de Constantí, 34, 2018, p. 95-113.

Grau i Pujol, Josep M.: “Immigració agrària a Constantí en el creixement demogràfic del segle XVIII”, Estudis de Constantí, 35, 2019, p. 51-96.

Grau Pujol, Josep M. : “L’estimació fiscal de Constantí de 1715”. Estudis de Constantí, 37, 2021, p.  67-82.

Grau Pujol, Josep M. : “El repartiment del delme i primícia a les parròquies del Camp de Tarragona durant l’Antic Règim”. Estudis de Constantí, 37, 2021, p. 129-137 .

Güell, Manel: “Cosme Conesa, un militar constantinenc del s. XVII”. Estudis de Constantí, 20, 2004, p. 27-32.

Güell, Manel: Constantinus infelix. la Guerra de Separació (1640-1659). Ajuntament de Constatí, Tarragona 2013.

Güell, Manel: “Constantí 1642: Esllavisada fatal”,  A carn! : publicació electrònica d’història militar catalana. Any 10. II època, núm. 28 (maig 2015), p. 64-69 .

Recasens Comes, José Mª: “La villa de Constantí a fines del siglo XVIII”, Revista Tècnica de la Propietat Urbana, núm. 26, (1975-76).

Recasens Comes, José Mª: “La villa de Constantí a fines del siglo XVIII”, Estudis de Constantí, 1. Ajuntament de Constantí, 1985, p. 23-33.

Remolà i Vallverdú, Josep Anton: “La documentació gràfica de Constantí al segle XVII”. Estudis de Constantí, 7, 1991, p. 23-40.

Remolà i Vallverdú, Josep Anton; Macias i Solé, Josep Maria: “El baluard del raval de Sant Cristòfor”. Estudis de Constantí, 5, 1989, p. 73-96.

Remolà, Josep Anton: “Dibuix i gravats de Constantí. Segles XVII i XVIII” . Carpeta amb làmines. Centre d’Estudis de Constantinencs, 1991

Sánchez Real, José: “El Molino papelero en Tarragona”, Estudis de Constantí, 1. Ajuntament de Constantí, 1985, p. 35-45.

Sánchez Real, José: “Atención sanitaria en Constantí (1694-1735)”, Estudis de Constantí, 13, 1997, p. 19-37.

Sánchez Real, José: “La Farmacia de Constantí, s. XVIII”, Diari de Tarragona, 18-2-1997.

Sánchez Real, José: “La iguala farmacéutica, s. XVIII” Diari de Tarragona, 26-2-1997.

Sánchez Real, José: “Los médicos de Constantí en el siglo XVIII”, Diari de Tarragona, 19-3-1997.

Sánchez Real, José: “Jaime Guarro, papelero en Centcelles-Constantí (Tarragona) 1715”, Actas del III congreso nacional de historia del papel en España. Banyeres de Mariola (Alicante), 1-4 septiembre de 1999. Asociación Histórica de Historiadores del Papel, Cuenca 1999.

Sánchez Real, José: “Notas sobre la iglesia de Constantí”, Estudis de Constantí, 16, 2000, p. 53-58.

Sánchez Real, José: “La ‘mili’ en el s. XVIII. El reclutamiento en Constantí”, Estudis de Constantí, 17, 2001, p. 43-63.

Sánchez Real, José: “Constitución de una compañía en un arrendamiento del molino papelero de Centcelles”, Estudis de Constantí, 19, 2003, p. 49-52.

Vernet i Borràs, Joan: “Pesos, mides i mesures a Constantí a finals del segle XVI”. Estudis de Constantí, 28, 2012, p. 33-37.

Història contemporània

I Encuentro Europeo de escuelas libres y autónomas, Constantí 1977. Institución Familiar de Educación (col. Institución familiar de educación, 4), 1977.

Adserà Martorell, José: “Constantí ante la capitalidad de la provincia de Tarragona”. Estudis de Constantí, 2, 1986, p. 5-7.

Alejandre i Duch, Maria del Mar; Franquès i Gil, Montserrat: “El fet teatral a Constantí, 1915-1984”. Estudis de Constantí, 3. Ajuntament de Constantí, 1987, p. 129-157.

Anguera, Pere: “Notes sobre la primera guerra carlista a Constantí” Estudis de Constantí, 5, 1989, p. 97-109.

Anys de la II República a Constantí. La [textos: Josep Estivill]. Ajuntament de Constantí, Tarragona 2007.

Baena Gallardo, Neus: Les dones també fan història! Història i memòria de les dones de Constantí al segle XX. Ajuntament de Constantí (Aplecs, 4). Tarragona 2010.

Buyó i Martí, Montserrat: “La petita història d’una revolta?”. Estudis de Constantí, 4, 1988, p. 79-92.

Cervelló Salvadó, Àlex: “El cost humà de la Guerra Civil (1936-1939) a Constantí”. Estudis de Constantí, 22, 2006, p. 93-112.

Cifuentes Perea, José Luis: “Constantí 1895-1898. Cuatro años de quintas”. Estudis de Constantí, 24, 2008, p. 21-65.

Cifuentes Perea, José Luis: “Antonio Moragas Reig, de Constantí a la Guerra de Cuba”. Estudis de Constantí, 25, 2009, p. 57-111.

Cifuentes Perea, José Luis: “1898. Tres constantinenses en la defensa de Canarias”. Estudis de Constantí, 26, 2010, p. 35-88.

Cifuentes Perea, José Luis: “Juan, José y Félix. De Constantí a Cuba, un viaje sin retorno. (1895-1898)”, Estudis de Constantí, 27, 2011, p. 81-119.

Cifuentes Perea, José Luis: “José Casas Martorell, una tumba sin cruz en las aguas de Santiago de Cuba”. Estudis de Constantí, 28, 2012, p. 97-126.

Cifuentes Perea, José Luis: “De Constantí a la Guerra de Filipinas: Jaime Canals Solsona (Constantí 1875 – Manila 1897)”. Estudis de Constantí, 29, 2013, p. 171-188.

Cifuentes Perea, José Luis: “Luis Franqués Rovira y Pedro Gavaldà Juncosa, dos repatriados de la Guerra de Cuba (1895-1898)”. Estudis de Constantí, 32, 2016, p. 147-162.

Cifuentes Perea, José Luis: “De Constantí a Mauthausen: un billete al infierno”. Estudis de Constantí, 36, 2020, p. 161-211.

Constantí…: Extret del llibre “Constantí. Testimoni d’un temps (1898-1975)” Separata del llibre “Constantí. Testimoni d’un temps (1898-1975). Parròquia de Sant Feliu Màrtir, p. 421-440.

Duch i Plana, Montserrat: “Moviment migratori: Constantí 1960-1978: un exemple de poble català en transformació per la indústria i la immigració”. I Col·loqui d’Història del Camp de Tarragona, Conca de Barberà i Priorat. Institut d’Estudis R. Berenguer IV, Tarragona 1979, p. 217-222.

Duch i Plana, Montserrat: “L’educació en el medi rural durant la Restauració. Constantí (1874-1924)”. Estudis de Constantí, 1. Ajuntament de Constantí, 1985, p. 47-56.

Duch i Plana, Montserrat: “Eleccions a Constantí (1931-1986)”. Estudis de Constantí, 2, 1986, p. 55-76.

Duch, Montserrat; Giné, Anna Maria: “Constantí durant la Guerra Civil”. Estudis de Constantí, 3. Ajuntament de Constantí, 1987, p. 95-127.

Duch i Plana, Montserrat: “La immigració a Constantí (1960-1985)”. Estudis de Constantí, 4, 1988, p. 45-57.

Duch i Plana, Montserrat: “Intervencionisme i depressió econòmica; la vila de Constantí en el primer franquisme (1939-1951)”. Estudis de Constantí, 5, 1989, p. 111-130.

Duch i Plana, Montserrat: Treballs d’història. Ajuntament de Constantí. Tarragona 2019.

Estivill, Josep: “1931, l’any de les (des)il·lusions a Constantí”. Josep Sánchez Cervelló i Jordi Piqué: La II República al Camp de Tarragona. Cercle d’Estudis Històrics i Socials “Guillem Oliver” del Camp de Tarragona. Tarragona 2006, p. 207-215.

Estivill, Josep: “La proclamació de la República a Constantí”. El Racó de l’Arxiu, 19. Arxiu Històric Municipal de Constantí, Constantí 2006 (març-abril), p. 5-6.

Estivill, Josep: “Les cases per als mestres de Constantí de 1936”. Estudis de Constantí, 24, 2008, p. 67- 78.

Estivill Pérez, Josep: “Investigant la Guerra Civil a Constantí”. Podall, 6-7, 2018, p. 270-277.

Ferràn Marquès, Maria Teresa; Franquès Gil, Montse: “El cementiri de Constantí (1888-1988)”. Estudis de Constantí, 4, 1988, p. 59-78.

Franquès i Gil, Josep M.; Garreta i Rufas, Ignasi: “La fil·loxera a Constantí i, en general, al Camp de Tarragona”. Estudis de Constantí, 8, 1992, p. 41-58.

Franquès i Gil, Montserrat: “Actes de la Junta Municipal de Beneficència o Hospital Municipal de Constantí (1888-1907)”. Estudis de Constantí, 5, 1989, p. 39-57.

Franquès i Sans, Josep (Pep del Bar): “‘Preufetaires’: ‘La Colla'”, Estudis de Constantí, 1. Ajuntament de Constantí, 1985, p. 57-62.

Franquès Sans, Josep: “Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de Constantí”, Estudis de Constantí, 29, 2013, p. 261-287.

Franquès Sans, Josep: “Evolució anual de les Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran”, Estudis de Constantí, 33, 2017, p. 143-191.

Franquès Sans, Josep: “Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran Cursos 2017-2018, 2018-2919 i 2019-2020”, Estudis de Constantí, 36, 2020, p. 253-307.

Franquès Sans, Josep: “UniversitatdeTarragona-URV-Universitat Rovira i Virgili”, Estudis de Constantí, 37, 2021, p. 173-214.

Gavaldà i Tibau, Xavier: “Constantí i el ferrocarril”, Estudis de Constantí, 22, 2006, p. 59-72.

Giné Furné, Anna M. (coord.): Constantí. Testimoni d’un temps (1898-1975). Parròquia de Constantí, 2002.

Gonzalvo, Gener: “Una noia de Constantí enterrada al monestir de Poblet”. El Racó de l’Arxiu, 16. Arxiu Històric Municipal de Constantí, Constantí 2005 p. 6.

Güell, Manel: “Crisis i demografia, Constantí durant la Guerra del Francès”, Estudis de Constantí, 27, 2011, p. 67-79.

Grau Massó, Isidre: “La Guerra Civil a Constantí. Noves aportacions.” Estudis de Constantí, 13, 1997, p. 97-98.

Grau i Pujol, Josep M.: “Cartes des de la batalla de l’Ebre per part d’un soldat republicà de Constantí: Llorenç Gibert Recasens (juny-setembre 1938)”. Estudis de Constantí, 26. Centre d’Estudis de Constantí i Ajuntament de Constantí, 2010, p. 133-149.

Grau i Pujol, Josep M.: “Relacions humanes entre la Selva del Camp i Constantí”, El Pontal (La selva del Camp), 112, any XXX, desembre 2009, p. 8.

Grau i Pujol, Josep M.; Roser Puig: Nosaltres també fórem emigrants. Migracions històriques a Constantí (1808-1945). Ajuntament de Constantí, Tarragona 2009.

Grau i Pujol, Josep M.: “Cartes de soldats de Constantí i la Selva del Camp des del front de guerra (1936-1938)”. Estudis de Constantí, 27, 2011, p. 141-166.

Grau i Pujol, Josep M.: “Emigració de les muntanyes de Prades a Constantí i la Selva del Camp en la primera meitat del segle XX”. Estudis de Constantí, 28, 2012, p. 127-154.

Grau i Pujol, Josep M.:“El servei domèstic a la ciutat de Tarragona: minyones, criats i mossos en el padró d’habitants de 1844”. Estudis de Constantí, 30, 2014, p. 95-140.

Grau i Pujol, Josep M.: “L’aprenentatge d’oficis a les ciutats de Reus i Tarragona en la transició del gremialisme a la societat liberal a través dels padrons d’habitants. (1820-1826)”. Estudis de Constantí, 31, 2015, p. 107-120.

Grau i Pujol, Josep M.: “Emigració de Constantí a la ciutat de Tarragona a la segona meitat del segle XIX”. Estudis de Constantí, 31, 2015, p. 121-169.

Grau i Pujol, Josep M.: “El treball femení urbà al Camp de Tarragona en el primer terç del segle XIX”. Estudis de Constantí, 33, 2017, p. 55-75.

Grau i Pujol, Josep M.: “Carreters i traginers: transport terrestre al Camp de Tarragona en el primer terç del segle XIX”. Estudis de Constantí, 33, 2017, p. 77- 105.

Grau i Pujol, Josep M.: “Cartes de Lluís Bofarull Vallvé, mecànic armer de Constantí, des del front de guerra (maig-setembre de 1938)”. Estudis de Constantí, 36, 2020, p. 103-146.

Grau i Pujol, Josep M.; Riera Fortuny, Pilar: “Cartes del soldat Josep Fortuny Pons, de Vilallonga del Camp, mort al front de l’Ebre (1938)”. Estudis de Constantí, 36, 2020, p. 147-160.

Grau Pujol, Josep M.;  Grau Puig, Armand: “Immigració de la província de Tarragona a Terrassa (1915)”, Estudis de Constantí, 37, 2021, p. 83-128.

Martorell Ferràn, Pere: “Macià Martorell. L’últim alcalde republicà de Constantí a Mathausen”. Estudis de Constantí, 20, 2004, p. 47-58.

Massó Carballido, Jaume: “Els records constantinencs del rector Bergadà (1916-1924)”.Estudis de Constantí, 16, 2000, p. 7-52.

Massó i Carballido, Jaume: “Una carta d’Eduard Toda (1936), quatre de Salvador Vilaseca (1957-1968) a Josep Maria Porta”, Estudis de Constantí, 22. Centre d’Estudis de Constantí i Ajuntament de Constantí, 2006, p. 39-49.

Massó i Carballido, Jaume: “Tarragona al final del segle XIX”, Estudis de Constantí, 23. Centre d’Estudis de Constantí i Ajuntament de Constantí, 2007, p. 43-50.

Massó i Carballido, Jaume: “Ramon Bergadà i Solà, rector de Constantí”, Estudis de Constantí, 26. Centre d’Estudis de Constantí i Ajuntament de Constantí, 2010, p. 111-121.

Massó i Carballido, Jaume: “Notes biobibliogràfiques sobre Samuel Ventura Solsona (1896-1972) director del Museu Arqueològic de Tarragona (1939-1967)”. Estudis de Constantí, 27, 2011, p. 201- 209.

Massó Carballido, Jaume: “Aproximació a la bibliografia de caràcter històric de Josep Maria recasens”, Estudis de Constantí, 30, 2014, p. 213-226.

Massó Carballido, Jaume: “Set cartes d’Eduard Toda i Güell a Josep Pin i Soler (1899-1913)”, Estudis de Constantí, 32, 2016, p. 171-183.

Massó Carballido, Jaume: “Més notes sobre la troballa visigòtica a la partida de la Grassa (1816)”, Estudis de Constantí, 35, 2019, p. 121-148.

Morant i Clanxet, Jordi: “Acte d’afirmació nacionalista a Constantí. El sindicat. 1922”. Estudis de Constantí, 24. Centre d’Estudis de Constantí i Ajuntament de Constantí, 2008, p. 7-11.

Morant i Clanxet, Jordi: “Bergadà i Solà, Ramon. Canonge, poeta, literat i historiador (1876-1949)”. Estudis de Constantí, 25. Centre d’Estudis de Constantí i Ajuntament de Constantí, 2009, p. 117-130.

Morant i Clanxet, Jordi: “La riquesa poètica i literària dels goigs de Mn. Ramon Bergadà i Solà (i II)”. Estudis de Constantí, 26. Centre d’Estudis de Constantí i Ajuntament de Constantí, 2010, p. 123-131.

Olivé i Serret, Enric: “L’Hospital de Constantí a inicis del segle XX”. Estudis de Constantí, 5, 1989, p. 59-63.

Nogales Cárdenas, Pedro; Suárez Fernández, José Carlos. El nostre Cinema Paradiso. Els inicis del cinema als pobles del tarragonès. Arola Editors, Tarragona 2014. Capítol dedicat a Constantí, p.  100-111.

Papiol i Molné, Lluís: “Proclamació de l’escut heràldic i de la bandera llorejada de la vila de Constantí”, Estudis de Constantí, 23, 2007, p. 73-84.

Perea Simon, Eugeni: “Vida quotidiana durant la II República al Camp de Tarragona”.Estudis de Constantí, 22, 2006, p. 73-92.

Perea Simón, Eugeni: “Dietaris i memòries de la guerra civil a l’arxidiòcesi de Tarragona: l’obra de Sebastià Porqueres, d’Alforja (1938)”. Estudis de Constantí, 19, 2003, p. 53-63.

Plana, Pep: “Les escoles públiques, Constantí 1918-1920”, Estudis de Constantí, 26, 2010, p. 89-109.

Plana, Ivan; Vendrell, Joan: “Anàlisi dels resultats de les eleccions municipals a Constantí (1979-2011)”. Estudis de Constantí, 28, 2012, p. 263-348.

Prats i Batet, Josep M.: “Actituds de la clerecia en el tombant de segle (1880-1900)”. Estudis de Constantí, 9, 1993, p. 33-43.

Ricomà, F. X.: “Breu biografia de Mn. Ramon Bergadà i Solà”, Full Parroquial, 1916-1924. Cercle Cultural, Recreatiu i Esportiu de Constantí, 1983.

Rom, Martí: “El crim de Constantí de 1857”, Estudis de Constantí, 33, 2017, p. 107-114.

Rovira i Gómez, Salvador-J.: “La desamortització a Constantí (1835-1886)”.Estudis de Constantí, 2, 1986, p. 77-95.

Rovira i Gómez, Salvador-J.: “La Història de la vila de Constantí de Mn. Salvador Sabater”, Estudis de Constantí, 5, 1989, p. 65-71.

Sabaté Sans, Josep M.: “Mn. Ramon Bergadà i la ‘Fulla Parroquial’ (1916-1924)”. Antena. Parròquia de Sant Feliu Màrtir, Constantí, núm. 1, desembre de 2000, p. 4.

Sánchez Real, José: “El molino papelero de Centcelles”, Estudis de Constantí, 12, 1996, p. 27-40.

Sánchez Real, José: “El Molino papelero en Tarragona”, Boletín Arqueológico, IV, 121-124, p. 119-130.

Solé Barrufet, Josep Maria: “Un pany de tres claus i altres històries”. Estudis de Constantí, 35, 2019, p. 149-166.

Solé Barrufet, Josep Maria: “Camp d’Aviació, Base Aèria, Aeroport de Reus o de Constantí”. Estudis de Constantí, 36, 2020, p. 213-241.

Solé Fernández, Albert: “La Llei de Responsabilitats Polítiques a Constantí (1939-1945)”. Estudis de Constantí, 33, 2017, p. 123-142.

Solé Fernández, AlbertDret a castigar? La Llei de Responsabilitats Polítiques al Tarragonès (1939-1945). Silva Editorial, Tarragona 2017.

Solé Fernández, AlbertFer de la necessitat virtut. Història de l’ensenyament contemporani de Constantí (1857-2000). Ajuntament de Constantí: Tarragona 2021.

Soriano, Isabel, Som vint de més de vint anys. El petit comerç de Constantí. Ajuntament de Constantí, 2016.

Valero Barrena, Julián: “Constantí a la I Guerra Mundial”, DConstantí. Revista Municipal, 4, juliol 2008, p. 22-25.

Valero, Julián: “Repressió: expedientats a la vila de Constantí (1936-1941), Estudis de Constantí, 29, 2013, p. 213- 233.

Zepeda Iturrieta, Juan Roberto: “Els refugiats de guerra a Constantí (1936-1939)”. Estudis de Constantí, 27, 2011, p. 167-200.

Història de l’art

Alejandre, Mar; Solé, David: “Un artista constantinenc: Joan Grau”. Estudis de Constantí, 2, 1986, p. 9-17.

Aleu i Padreny, Miquel: “Viatge fabulós i fi d’una ‘banyera'”. Estudis de Constantí, 15, 1999, p. 65-96.

Aleu Padreny, Miquel: “L’Antiga abadia de Constantí”. Estudis de Constantí, 17, 2001, p. 19-33.

Aleu i Padreny, Miquel: “El “calze-custòdia” de “cristall de roca” del monestir d’Escala-dei”, Estudis de Constantí, 23, 2007, p. 51-63.

Arco, Á. del: “Notas arqueológicas de la diócesis de Tarragona. II. Iglesia de Constantí – Centcellas”. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 4. 1898, p. 184-188.

Bolòs i Masclans, Jordi; Morelló i Baiget, Jordi; Fuentes i Gasó, Manuel-Maria; Menchon i Bes, Joan-Josep: “Castell i vilatge dels Montgons”. Catalunya Romànica, vol XXI, El Tarragonès, el Baix Camp, l’Alt Camp, el Priorat, la Conca de Barberà. 1995, p. 209-210.

Brasó, Miquel i Pere Català: “Castell de Constantí”, Els castells catalans, Rafael Dalmau Editor, Barcelona 1973, vol. IV, p. 26-29.

Cabrera Salvat, Marcel: Reportatge Veïns a la Fresca. 2013.

Cañellas i Alberich, Teresa; Ferran i Marquès, Teresa; Giné i Furné, Anna Maria: “Estudi de la planta i de l’arquitectura de l’Església de Constantí”. Estudis de Constantí, 2, 1986, p. 29-44.

Català, Mireia: “Anton Català Gomis i la pintura mural Parròquia de Sant Feliu de Constantí”. Estudis de Constantí, 36, 2020, p. 243-251.

Cerdà i Sans, Maria Assumpta; Roca i Pellicer, Josep Maria; Sabaté i Sans, Josep Maria: “Notícies històriques de l’ermita de Sant Llorenç a Constantí”. Estudis de Constantí, 7, 1991, p. 57-68.

Cerdà i Sans, Maria Assumpta; Roca i Pellicer, Josep Maria; Sabaté i Sans, Josep Maria: Notes per a l’estudi del molins hidràulics de l’antic terme de Centcelles. Centre d’Estudis de Constantí, 1992.

Dasca, A.; Rovira, J.: “Un monument singular que reclama ésser salvat: l’ermita dels Mongons”. Setmana Santa 1992. Gremi de Pagesos d Sant Llorenç i Sant Isidre, Tarragona 1992, p. 68-69.

Esteve Farriol, Josep; Ribas Cardús, Martí: “Molí d’en Rodolat o molí de Scala-Dei”, dins l’obra dels mateixos autors: “Els molins paperers a Catalunya. Els casals del segle XVIII”. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, Barcelona 2008, pàg. 188.

Figuerola i Mestre, Joan; Fuentes i Gasó, Manuel-Maria: “Sant Julià dels Montgons”. Catalunya Romànica, vol XXI, El Tarragonès, el Baix Camp, l’Alt Camp, el Priorat, la Conca de Barberà. 1995, p. 210-211.

Gavaldà i Tibau, Xavier: “Una col·lecció-museu diferent al nostre poble: tot el que fa referència al ferrocarril”. Antena. Parròquia de Sant Feliu Màrtir, Constantí, núm. 18, setembre de 2004, pàg. 4.

Giné Furné, Anna Maria: “Notícies curioses relacionades amb Constantí”. Estudis de Constantí, 15, 1999, p. 61-63.

Giné Furné, Anna Maria: “El nostre temple: unes dades”. Antena. Parròquia de Sant Feliu Màrtir, Constantí, núm. 14, octubre 2003, pàg. 4.

Jujol jr., Josep M.: “Jujol a Constantí”. Estudis de Constantí, 17, 2001, p. 7-17.

López Sánchez, Isaac: “Història dels cinemes a Constantí, des de la seva vesssant social. cultural i econòmica”, Estudis de Constantí, 32, 2016, p. 163-169.

Marín i Ramos, Ferran: “Aportaciones al estudio arquitectónico de la ermita de Sant Llorenç i Santa Llúcia de Constantí”. Estudis de Constantí, 13, 1997, p. 87-96.

Massó, Jaume: “Cinc escultures religioses del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona procedents de Constantí”. Estudis de Constantí, 6, 1990, p. 43-59.

Massó, Jaume: “Les escultures religioses del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona procedents de Constantí. Apèndix gràfic”. Estudis de Constantí, 7, 1991, p. 51-56.

Massó Carballido, Jaume: “Sobre el salvament del patrimoni artístic religiós de Constantí (1936-1939)”. Estudis de Constantí, 17, 2001, p. 81-100.

Massó Carballido, Jaume: “El salvament del patrimoni artístic religiós a la Pobla de Mafumet (1936-1942)”. Estudis de Constantí, 19, 2003, p. 41-48.

Massó Carballido, Jaume: “Un altre document inèdit sobre el patrimoni religiós de la Pobla de Mafumet (1939)”. Estudis de Constantí, 25, 2009, p 131-133.

Massó Carballido, Jaume: “Els monuments de la Tarragona romana, segons els agents patrimonials franquistes (gener de 1939)”. Estudis de Constantí, 26, 2010, p. 151-165.

Massó i Carballido, Jaume: “Notes sobre obres i projectes a Constantí de l’arquitecte Pere Caselles”, Estudis de Constantí, 34, 2018, p. 115-135.

Massó i Carballido, Jaume: “Antoni Gaudí i l’arqueologia del Camp de Tarragona”, Estudis de Constantí, 36, 2020, p. 95-102.

Sofia Mata de la Cruz: “Mn. Ramon Bergadà i l’inventari de l’església parroquial de Sant Feliu Màrtir de Constantí (1924). Estudis de Constantí, 27, 2011, p. 121-140.

Menchon i Bes, Joan: “Una església romànica oblidada, Sant Julià dels Montgons”. Estudis de Constantí, 17, 2001, p. 65-79.

Menchon, J.; Fuentes, M. M.: “Constantí. Sant Bertomeu de Centcelles”. Catalunya Romànica, vol. XXI, “El Tarragonès, el Baix Camp, l’Alt Camp, el Priorat, la Conca de Barberà”. 1995, p. 56-57.

Morant i Clanxet, Jordi: “Rafael Gibert i Recasens. Músic, director d’orquestra i de coral (19-I-1889 – 28-V-1963)”. Estudis de Constantí, 19, 2003, p. 65-69.

Morant i Clanxet, Jordi: “El Castell de Constantí (I)”. Estudis de Constantí, 20, 2004, p. 21-26.

Morant i Clanxet, Jordi: “El Castell de Constantí (II)”. Estudis de Constantí, 21, 2005, p. 19-22.

Pámies Martorell, Anton: “L’arquitecte Pere Caselles i Tarrats: l’home i l’obra, projectes a Constantí”. Estudis de Constantí, 36, 2020, p. 65-94.

Parròquia de Sant Feliu màrtir. Restauració i inauguració de la façana [de l’Església de Sant Feliu, Màrtir, de Constantí]>/em>. Constantí 2009.

Parròquia de Sant Feliu, Màrtir: L’ermita de Sant Ramon. Efemèrides per recordar. La Torratxa, Tarragona 2015.

Papiol Molné, Lluís: “Notícia d’una troballa artística. Recuperació del Sant Crist mutilat”. Estudis de Constantí, 18, 2002, p. 35-39.

Puig i Tàrrech, Roser: “El taller d’escultura d’Antoni Ochando a Constantí (s. XVIII)”. Estudis de Constantí, 12, 1996, p. 41-55.

Puig, Roser: “El taller d’escultura d’Antoni Ochando a Constantí (s. XVIII)”. Missiva, 12. Tarragona 1995, p. 2-7.

Rovira i Gómez, Salvador-J.: “Notícies d’escultors setcentistes aveïnats a Constantí”. Estudis de Constantí, 6, 1990, p. 21-28.

Rovira i Gómez, Salvador-J.: “Notícies de Constantí (segle XVIII”. Estudis de Constantí, 7, 1991, p. 41-49. [Article sobre els escultors Antoni Ochando i Josep Nogués, tots dos veïns de Constantí i actius durant la segona meitat del s. XVIII]

Sabaté Sans, J. M.: “La Creu de Salom”. Antena. Parròquia de Sant Feliu Màrtir, Constantí, núm. 6, setembre de 2001, pàg. 4.

Sabaté Sans, J. M.: “L’ermita de Sant Llorenç i Santa Llúcia”. Antena. Parròquia de Sant Feliu Màrtir, Constantí, núm. 16, març de 2004, pàg. 4.

Salas, R.: “Un taller de superficie en Els Mongons”, Boletín Arqueológico. 1967-1968, p. 165-172.

Sánchez Real, José: “Campanas de Constantí”. Estudis de Constantí, 15, 1999, p. 51-60.

Sánchez Real, José: “Las Campanas de Constantí”. Diari de Tarragona, 16-02-1999. 1999.

Sánchez Real, José: “La iglesia nueva de Constantí”. Estudis de Constantí, 18, 2002, p. 27-33.

Sense autor: “La Sala parroquial”. Antena. Parròquia de Sant Feliu Màrtir, Constantí, núm. 21, juny 2005, pàg. 4.

Solé Alejandre, Laura: La música a Constantí a través del temps. Editorial Círculo Rojo, 2016.

Vernet i Borràs, Joan: “Constantí al fons fotogràfic Salvany de la Biblioteca de Catalunya”. Estudis de Constantí, 29, 2013, p. 189-196.

Vidal, Mercè: “Notes complementàries sobre l’Església de Constantí. Els retaules barrocs i els seus autors”. Estudis de Constantí, 5, 1989, p. 131-147.

Yeguas i Gassó, Joan: “La trajectòria de l’escultor barroc Joan Grau”, Estudis de Constantí, 27, 2011, p. 55-66.

Yeguas i Gassó, Joan: “Els Ochando. Una família d’escultors barrocs amb lligams a Constantí”. Estudis de Constantí, 28, 2012, p. 39-47.

Entitats

25è Aniversari del Grup Cultural Mestresses de Casa. Constantí 1974-1999. Constantí 1999. 28 p.; il., 29’6 x 21 cm.

VI Trobada d’Armats de les comarques tarragonies. 29 de març de 1998. Constantí. Ajuntament de Constantí, Constantí 1989.

CEIP Centcelles: 1981-2006. Edició commemorativa del 25è aniversari. CEIP Centcelles, Constantí 2006. 85 p.; il. col.; 21 cm.

Coral Centcelles. Constantí 1991-2004.Textos i recerca: Remei Tell. Tarragona 2005. 40 p.; il.; 24×17 cm.

Duch Plana, Montserrat; Franquès Sans, Josep: Viure de la terra. Història i memòria del Sindicat Agrícola de Constantí (1905-2005). Silva Editorial, Taragona 2006.

Escarré, Ricard: “Viure la Terra. Història i memòria del Sindicat Agrícola de Constantí”, El Racó de l’Arxiu, 21. Arxiu Històric Municipal de Constantí, 2006, p. 5-6.

Estatuts del Sindicato de Trabajadores de Constantí, 1931 Estudis de Constantí, 4, 1988, p. 133-140.

Estatuts de la Sociedad Agrícola de Socorros Mutuos (1902) Estudis de Constantí, 5, 1989, p. 151-156.

[Estivill, Josep]: “El Sindicat compleix 100 anys”, El Racó de l’Arxiu, 21. Arxiu Històric Municipal de Constantí, 2006 p. 2.

Ferran i Marquès, M. Teresa: “Els armats de Constantí”, VI Trobada d’Armats de les comarques tarragonies. 29 de març de 1998. Constantí. Ajuntament de Constantí i Confraria del Sant Crist de la Puríssima Sang, Constantí 1998, p. 10-17.

Guia d’entitats de Constantí! Ajuntament de Constantí, Tarragona 2010.

Marín i Ramos, Ferran: El Hospital de Constantí. O Limaco Edizions, Constantí 2003. Edició digital, 84 pàgs.

Marín i Ramos, Ferran: “Historia del Pío Hospital de Pobres de Constantí”, Estudis de Constantí, 11, 1995, p. 35-83.

Parròquia de Sant Feliu, Màrtir: Més sobre la parròquia. Sant Feliu, Màrtir de Constantí, 2016.

“Reglament de La Societat Coral Orfeònica Ilustració Obrera de Constantí, 1924”. Estudis de Constantí, 4, 1988, p. 117-132.

“Reglament i Acta de Constitució de “Joventut Nacionalista Republicana de Constantí” (1930)”. Estudis de Constantí, 5, 1989, p. 157-161.

“Reglament de la Unió Agrícola de Constantí (1931)”. Estudis de Constantí, 5, 1989, p. 163-167.

Sabaté i Sans, Josep M.: “La Confraria del Sant Crist de la Puríssima Sang, Constantí. Notes històriques”, VI Trobada d’Armats de les comarques tarragonies. 29 de març de 1998. Constantí. Ajuntament de Constantí i Confraria del Sant Crist de la Puríssima Sang, Constantí 1998, p. 18-29.

Sabaté Sans, Josep M.: “Bodega de Sant Isidre, 50 anys (una petita història)”. Antena. Parròquia de Sant Feliu Màrtir, Constantí, núm. 27, desembre 2006, pàg. 4.

Solé Barrufet, Josep Maria: “Les vicissituds del local de la Cambra Agrària i altres històries”. Estudis de Constantí, 27, 2011, p. 211-241.

Solé Barrufet, Josep Maria: “La síquia. Comunitat de regants de les hortes del riu Francolí de Constantí”, Estudis de Constantí, 30, 2014, p. 141-211.

Solé Barrufet, Josep M. : “L’inici dels tràmits per a la recuperació del Sindicat Agrícola i Caixa Rural de Constantí”, Estudis de Constantí, 34, 2018, p. 137-195.

Soriano, Isabel. Armats de Constantí, “més a prop que mai”. Ajuntament de Constantí, 2019.

Teixidó, Jaume: “Viure de la Terra”, El Racó de l’Arxiu, 21. Arxiu Històric Municipal de Constantí, 2006, p. 3-4.

Geografia, medi ambient, territori

Ajuntament de Constantí: Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Constantí (POUM). Catàleg de masies. Ajuntament de Constantí, Constantí 2007 (edició provisional). (pdf, 17 Mb).

Ajuntament de Constantí: Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Constantí (POUM). Catàleg de béns. Ajuntament de Constantí, Constantí 2007 (edició provisional). (pdf, 30 Mb).

Avaluació de la incidència ambiental dels poligons industrials del Tarragonès. Departament d´Història i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, 1995.

Albentosa Sánchez, Luís Miguel: “La gran industria y la degradación del medio ambiente. La industria petroquímica y la agricultura”. Estudis de Constantí, 4, 1988, p. 25-44.

Amo Benito, Roberto del: Transformaciones economicas y cambios sociodemograficos en el espacio de conurbación Tarragona-Reus (1960-1996). Departament d’Història i Geografia de la URV, 2003. [Tesi doctoral].

Ball i Papiol, Josep M.: Contaminació en sulfats al Tarragonès. Projecte final de carrera d’Enginyeria Tècnica Agrícola (1987). [Treball d’estudi sobre les aigües subterrànies que reguen els municipis de Constantí i La Pobla de Mafumet per veure la possible influència de l’augment demogràfic, industrialització i intrusió marina].

Departament de Política Territorial i Obres Públiques: Variant de Constantí: projecte de travessera de Constantí: carretera de Constantí a la Selva de Camp. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Servei de Premsa, Barcelona 1998.

Fiestras López, M. Carmen; Sabaté, Josep Maria: “Terme de Constantí, aproximació a la qualitat agronómica de les aigües del subsol”. Estudis de Constantí, 6, 1990, p. 7-20.

Gibert i Alasà, M. Carme; Solé i Gil, M. Teresa: “El sector de l’avellana a Constantí de l’any 1970 al 1991”. Estudis de Constantí, 8, 1992, p. 7-40.

Greenpeace: La Necesidad de la incineración: una falacia: el ejemplo de la incineradora de residuos tóxicos de Constantí, Tarragona. Greenpeace, Madrid 1994.

Iglesias Farran, Noemí (director): Modelització matemàtica de la planta d’incineració de residus especials de Constantí: balanços de matèria. Barcelona 2003.

Institut Cartogràfic de Catalunya: Constantí. H. 473-2-1. Institut Cartogràfic de Catalunya (Cataluña. Mapas generales. 1999-. 3a ed. Ortofotomapa de Catalunya 1:5.000), 2003.

José A. Latorre Jiménez: “La pèrdua de biodiversitat al terme de Constantí (Tarragonès). L’exemple de Rabassols (1980 / 2011)”, Estudis de Constantí, 27, 2011, 7-18.

José A. Latorre Jiménez: “Ecologia dels agrosistemes al terme de Constantí”. Estudis de Constantí, 28, 2012, p. 7-32.

José A. Latorre Jiménez: “Atles de la biodiversitat del terme de Constantí (Tarragonès). Ajuntament de Constantí, Tarragona 2015.

Millorem les comunicacions entre el morell, la Pobla de Mafumet i Constantí. Generalitat de Catalunya, Barcelona 2002.

Nou vial entre la Selva del Camp i Constantí. Generalitat de Catalunya, Barcelona 2003.

Polígono Industrial del Francolí S.A., Constantí, Tarragona: plan parcial aprobado en 27-10-1977 por la Comisión Provincial de Urbanismo de Tarragona. Filogra, 1978.

Rodríguez i Valls, Eloi: “Aproximació a l’entorn de Constantí a través de dues passejades”. Estudis de Constantí, 23, 2007, p. 85-106.

Roquer, Santiago: “Constantí, de pueblo agrícola a núcleo residencial del área metropolitana de Tarragona-Reus”. Estudis de Constantí, 3. Ajuntament de Constantí, 1987, p. 61-68.

Solé Barrufet, Josep Maria: “El terme municipal de Constantí”. Estudis de Constantí, 26, 2010, p. 167-188.

Solé Barrufet, Josep Maria: “La zeuzera pyrina i l’Agrupació de Defensa Vegetal de les Terres del Baix Francolí”. Estudis de Constantí, 28, 2012, p. 349-404.

Solé Barrufet, Josep Maria: “La Societat Agrària de Transformació (SAT) del Cotxo”, Estudis de Constantí, 29, 2013, p. 235-260.

Solé Barrufet, Josep Maria: “L’aigua de reg de l’horta del terme de Tarragona”, Estudis de Constantí, 37, 2021, p. 151-172.

Solé Gil, Maria dels Àngels: “Alguns detalls de l’activitat pagesa a Constantí”. Estudis de Constantí, 3. Ajuntament de Constantí, 1987, p. 49-59.

Tasias Valls, Juan: El avellano en la província de Tarragona. Diputació de Tarragona, Tarragona 1975. [Conté referències a la “Gironell”, la varietat local de l’avellana].

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

El patrimoni documental del municipi de Constantí i moltes coses més