Germandat sindical de llauradors i ramaders (1951-1964)

1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ
1.1 Codi: 

1.2 Nivell de descripció: Fons     

1.3 Títol: Germandat Sindical de Pagesos i Ramaders de Constantí     

1.4 Dates: 1951-1964 

1.5 Volum i suport de la unitat de descripció: 7 unitats documentals en suport paper. En total ocupa una capsa d’arxivament.            

2 ÀREA DE CONTEXT  
2.2 Història del productor: Les Germandats -més conegudes com les “Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos- eren les organitzacions sindicals per a la protecció i assistència als pagesos i als ramaders. Van ser ceades per les autoritats franquistes al 1944 com a conseqüència del Fuero del Trabajo i l’obligació de sindicar-se. Entre els seves funcions, les de controlar la bàscula de pesos i la de celebrar les contractacions d’assegurances col·lectives.El Real Decret 1336/1977, de 2 de juny de 1977, extingí les Germandats i creà les Cambres Agràries, a les quals es traspassà el patrimoni.”

2.3 Història arxivística: Es desconeixen les vicissituds per les quals ha travessat el fons. La documentació existent, només una part fragmentària de la que devia constituir originàriament el fons, es va localitzar barrejada amb la documentació de l’Ajuntament de Constantí.  

2.4 Dades sobre l’ingrés: Aquest fons es trobava a les dependències de la casa consistorial i va ser traslladat a l’Arxiu Històric al 2003, amb motiu de la seva inauguració.

3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
3.1 Abast i contingut: El fons és poc voluminós -només té 7 unitats documentals- però conté algunes de les sèries fonamentals, com un llibre d’actes i un registre de socis. Pel que respecta la cronologia, abasta preferentment els anys 50. En realitat, hi manca la major part de la documentació.              

3.2 Informació sobre avaluació, tria i eliminació: No està prevista cap avaluació sobre tria i eliminació.   

3.3 Increments: No està previst cap increment específic encara que és possible que la documentació que manca es trobi en mans particulars o d’algun arxiu públic.            

3.4 Sistema d’organització: En haver-hi molt poques unitats, la documentació no s’ha classificat de forma sistemàtica i simplement s’ha ordenat per per ordre cronològic.

4 ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS  
4.1 Condicions d’accés: Accés lliure, però amb restriccions legals en algunes sèries per la protecció de dades de caràcter personal. La documentació d’accés reservat serà consultable si han passat vint-i-cinc anys de la mort de la persona afectada o, si no se’n coneix la data, cinquanta anys d’ençà de la producció del document. Aquells usuaris que acreditin la condició d’investigadors podran accedir preferentment a la documentació d’accés reservat sempre que en facin un tractament genèric i signin el compromís personal de manteniment de la confidencialitat sobre les dades individualitzades.

4.2 Condicions de reproducció: Reproducció lliure, llevat dels documents afectats per restriccions legals

4.3 Llengües i escriptures dels documents: Castellà

4.4 Característiques físiques i requeriments tècnics: No hi ha cap restricció especial per raons de conservació.

4.5 Instruments de descripció: Catàleg

5. ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA:
5.1 Existència i localització dels originals: És possible que una part de la documentació que manca en el fons estigui encara en mans d’alguna persona que hagués tingut relació amb l’entitat.

5.2 Existència i localització de les reproduccions: 

5.3 Documentació relacionada: Les competències i funcions que prestava la Germandat van ser traspassada a la Cambra Agrària local a finals dels anys 70, la documentació de la qual es troba dipositada a l’Arxiu Històric de Tarragona.

5.4 Bibliografia  

6. NOTES

7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
7.1 Autoria i data: Descripció elaborada per Josep Estivill (octubre de 2011).

FONS GERMANDAT SINDICAL DE LLAURADORS I RAMADERS

CODI EXPEDIENTTÍTOL
1/ger/1951Secció de Crèdit Agrícola. Llibre Major (1951-1952)
2/ger/1951Consell Local. Actes
3/ger/1951Secció de Crèdit Agrícola. Registre de crèdits i venciments (1951-1955)
1/ger/1952Secció de Crèdit Agrícola. Resguards d’operacions bancàries (1952/1956)
2/ger/1952Expedients de concessió de préstecs amb fiança personal
1/ger/1956Secció de Crèdit Agrícola. Registre de socis
1/ger/1960Secció de Crèdit Agrícola. Registre de crèdits i venciments (1960-1964)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

El patrimoni documental del municipi de Constantí i moltes coses més