Llibreta-censal de la família Roig

1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ
1.1 Codi: Fons aliens petits. Capsa 8

1.2 Nivell de descripció: unitat documental

1.3 Títol: Llibreta-censal de la família Roig

1.4 Dates: 1690-1778

1.5 Volum i suport de la unitat de descripció: Un llibre en suport paper, pàgines a mida 20,8 x 14,8 cm, cosides pel llom. Les cobertes són de pergamí. Té 274 pàgines, de les quals 84 estan escrites i la resta, en blanc.

2 ÀREA DE CONTEXT  
2.2 Història del productor: Família de Constantí de la qual no es tenen més dades, més enllà de constatar que devia tenir un estatus social elevat, atesa la quantia i importància de la seva cartera de clients.

2.3 Història arxivística: Aquest llibre va estar durant molts anys en mans d’un col·leccionista, que el va passar a l’anterior propietari, que el va oferir a l’Ajuntament.

2.4 Dades sobre l’ingrés: Ingrés per compra efectuada al seu anterior propietari el 21-04-2022 (exp. 1219/2022).

3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
3.1 Abast i contingut: llibreta-censal de la família Roig, de Constantí, dels segles XVII i XVIII. Es tracta d’un document amb la comptabilitat portada a terme per aquesta família amb interessants referències de pagaments a comunitats com la Cartoixa d’Escala Dei, els Pares Carmelites Descalços de la Selva del Camp, la comunitat de Preveres de Constantí o la Confraria dels Blanquers de Reus.

3.2 Informació sobre avaluació, tria i eliminació: documentació de conservació permanent.

3.3 Increments: no està previst.

3.4 Sistema d’organització: en tractar-se d’una única unitat documental no s’ha efectuat cap organització nio elaborat cap quadre de classificació.

4 ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS  
4.1 Condicions d’accés: Accés lliure

4.2 Condicions de reproducció: cap

4.3 Llengües i escriptures dels documents: Català

4.4 Característiques físiques i requeriments tècnics

4.5 Instruments de descripció: catàleg

5. ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA:
5.1 Existència i localització dels originals

5.2 Existència i localització de les reproduccions: Hi ha còpia digital aquí (només de les pàgines manuscrites: 1-7, 13-15, 25-32, 49-57, 69-75, 81-87, 93-101, 130-135, 141-148, 174-176, 217-223, 247-249, 256-264, 272 i 274).

Descàrrega

5.3 Documentació relacionada

5.4 Bibliografia  

6. NOTES

7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
7.1 Autoria i data: Josep Estivill, 07-07-2022

El patrimoni documental del municipi de Constantí i moltes coses més