Normes de funcionament

QUAN PUC ANAR A L’ARXIU?

L’horari d’atenció al públic és els dimarts de 10’00 a 13’00 h i els dijous de 17 a 19 h; llevat dels període estiuenc (vacances escolars) que obre els dimarts de 10 a 13h. Aquest horari està supeditat a la disponibilitat del personal. Si penseu assistir personalment i heu de desplaçar-vos podeu concertar cita prèvia per correu electrònic (arxiu@constanti.cat) o per telèfon (977523142).

PUC CONSULTAR ELS DOCUMENTS?

Sí, en les dependències municipals habilitades a aquest efecte, sempre que l’accés a la documentació no estigui restringit legalment o bé per raons de conservació física del suport dels documents. Tanmateix, l’entrada als dipòsits on es troba la documentació està reservada al personal de l’arxiu.

PUC DEMANAR I CONSULTAR DOCUMENTACIÓ DE MANERA NO PRESENCIAL?

Sí. Es possible encarregar documentació o la cerca concreta de dades d’algun document. En la mesura de les disponibilitats del servei, aquests documents són fotocopiats o digitalitzats i enviats a l’usuari a través del correu. D’altra banda, des de fa anys l’Ajuntament promou una tasca de digitalització dels seus fons i difusió a través d’Internet, una part de la qual ja pot consultar-se al web.

HE DE FER ALGUN TRÀMIT PER CONSULTAR DOCUMENTS?

Per a la documentació de lliure accés, només emplenar una butlleta de sol·licitud a l’arxiu o presentar una instància al registre general de l’ajuntament. Per a documents amb alguna restricció legal heu de demanar-ho per escrit amb una instància presentada a l’ajuntament. El personal de l’arxiu us informarà de la documentació de què es tracta en cada cas.

COM PUC SABER QUIN DOCUMENT BUSCO?

El personal de l’arxiu elabora periódicamente uns instruments de descripció de la documentació -guies, inventaris i catàlegs- on consta la referència necessària per localitzar la informació. Alguns poden consultar-se al web.

HE DE PAGAR PER LA CONSULTA DE DOCUMENTS?

No. La consulta és un servei gratuït.

PUC ACONSEGUIR CÒPIES D’ALGUNS DOCUMENTS?

Sí, qualsevol document de lliure accés pot reproduir-se, llevat dels casos legalment establerts (per ex. per motius de conservació o pels drets de la propietat intel·lectual, com fotografies, plànols, etc.).

PUC DEMANAR PRESTATS ELS DOCUMENTS?

No, ja que els documents d’arxiu tenen un caràcter únic i irreemplaçable. De manera que la seva pèrdua o deteriorament seria irreparable i podrien perjudicar així els drets dels altres ciutadans.

PUC DEMANAR ORIENTACIÓ AL PERSONAL DE L’ARXIU PER A LOCALITZAR ALLÒ QUE BUSCO?

Sí, el personal de l’arxiu orienta en la recerca, tant a nivell de documentació com de bibliografia sobre Constantí.

QUANT DE TEMPS TARDARAN A TROBAR LA DOCUMENTACIÓ? 

La localització de documents concrets només és possible si s’aporten unes dades mínimes. En aquest cas, i en el supòsit que no existeixi cap impediment legal o de conservació, la consulta es fa al moment. En altres supòsits el temps és variable.

L’ARXIU MUNICIPAL TÉ PUBLICACIONS SOBRE CONSTANTÍ?

Sí. L’Arxiu Municipal manté un registre actualitzat de tota la bibliografia sobre Constantí i pot consultar-se a l’apartat Biblioteca digital d’aquest web. També es disposa de l’edició en suport en paper de bona part dels butlletins i llibres editats per l’Ajuntament i entitats del municipi. La Biblioteca Pública, però, disposa d’exemplars d’aquestes mateixes obres amb possibilitat de préstec als usuaris i també de dossiers de premsa sobre informacions d’àmbit local.

QUÈ PUC TROBAR D’INTERÈS SOBRE CONSTANTÍ A L’ARXIU MUNICIPAL?

L’Arxiu Municipal conserva la documentació generada i rebuda per l’Ajuntament de Constantí en l’exercici de les seves competències legalment establertes. Això abasta documentació esporàdica dels segles XVII i XVII i sobretot, dels segles XIX i XX. Hi trobem fonamentalment els documents referents al seu govern, organització administrativa, població, urbanisme, activitats industrials i culturals. També es conserva documentació solta d’algunes entitats del poble i persones particulars que li han volgut dipositar. I, cada vegada més, còpies digital de documentació que és en altres llocs.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

El patrimoni documental del municipi de Constantí i moltes coses més