Constantí en el marc de les fortificacions medievals del Camp de Tarragona

Es publica un estudi de Jordi Morelló sobre les fortificacions de Tarragona i el Camp als segles XII-XIV, amb referència als castells, les viles closes i les muralles, d’entre les quals  s’analitza el cas de Constantí. En aquest treball, recollit al número 4 de la revista Podall (editada pel Museu-Arxiu de Montblanc i Comarca), s’aborda el tema de les fortificacions des d’un ampli espectre cronològic, que s’inicia amb la «castralització», a l’època d’implantació del feudalisme al Camp de Tarragona. S’ocupa d’aspectes de les primeres infeudacions i la implicació de les poblacions locals en la construcció de les fortaleses dels senyors, l’evolució arquitectònica d’alguns castells i el grau de protecció dispensat a la població del territori davant d’amenaces o conflictes de diversa mena. També s’aborden qüestions d’urbanisme relacionades amb la configuració de les viles closes i dels burgs extramurs, abans de donar pas als processos d’emmurallament desenvolupats al llarg de la segona meitat del segle XIV, amb especial incidència en la configuració dels nous recintes murallats. L’autor passa revista a les principals característiques i elements constitutius de les noves muralles i a altres aspectes relatius a l’administració de la despesa. Finalment, tracta la qüestió del finançament a partir del recurs a dues fonts fiscals fonamentals: els impostos directes (talles de murs) i els indirectes (imposicions), en aquest cas, fent un seguiment a les successives concessions reials que foren atorgades a la ciutat i a les viles del Camp per poder esmerçar el producte d’aquells impostos indirectes a l’obra dels murs.

Jordi Morelló Baget (Reus 1967) és doctor en Història Medieval per la Universitat de Barcelona (1998) i des de fa anys vinculat a la Institució Milà i Fontanals al CSIC de Barcelona, on ha realitzat la major part de la seva recerca, darrerament com a investigador Ramón i Cajal (2008-2013). Especialitzat en fiscalitat urbana i de l’Església, també s’ha interessat per altres temes, entre els quals les muralles de Reus i Tarragona.

Consulta el PDF de l’article

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *